خرافات آیا در شرط بندی وجود دارد ؟‌

مجله یا سایت zywhcm.co تقدیم میکند

خرافات آیا در شرط بندی وجود دارد ؟‌ | چند مورد از خرافات جالب بازی های کازینویی

خرافات آیا در شرط بندی وجود دارد ؟‌

خرافاتی بودن تقریبا در همه جا وجود دارد و با موضوع کازینویی و شرط بندی بعید نیست که خرافاتی بودن در این قشر هم وجود دارد در ادامه با چند مورد از خرافات جالب بازی های کازینویی سایت برترین بت را دنبال نمایید. 

 

خرافاتی بودن در شرط بندی 

اکارات یکی از مشهور ترین بازی هاي‌ کازینو اسـت و شایعات زیادی پیرامون ان وجوددارد. دراین مقاله ؛ خرافات باکارات توضیح داده شده اسـت.اگر چه ما در قرن 21 زندگی می‌کنیم و علم بسیار پیشرفت کرده اسـت ؛ اما جنبه هاي‌ غیر منطقی در زندگی ما وجوددارد ؛ بـه نام خرافات ؛ کـه ما تمایل داریم آن ها را باور کنیم ودر نتیجه برای رسیدن بـه اهداف خاص از انها اجتناب میکنیم یا دنبال میکنیم.

خرافات آیا در شرط بندی وجود دارد ؟‌ | چند مورد از خرافات جالب بازی های کازینویی

این شیوه در زندگی اوقات فراغت ما و آنچه کـه ما برای تفریح ​​انجام میدهیم نیز وجوددارد. باکارات ؛ بـه عنوان یکی از محبوب ترین بازی هاي‌ کازینو در جهان ؛ خرافات خاصی نیز دارد. دراین مقاله از بازی explosiongame.info ؛ مشهور ترین خرافات باکارات روشن میشود.

 

خرافات آیا در شرط بندی وجود دارد ؟‌ | چند مورد از خرافات جالب بازی های کازینویی

پس از یادگیری نحوه بازی باکارات و تمرین قوانین بازی ؛ مواردی وجوددارد کـه باید انها را رعایت کنید تا جلسات خودرا در فضایی دوستانه ادامه دهید. همه ی این اقدامات دارای برخی مفاهیم غیر قابل اثبات هستند کـه بخشی از اعتقادات مردم را تشکیل میدهند ؛ ودر حالی کـه عده اي از آن ها محبوب و مورد قبول هستند ؛ برخی دیگر تابو شده و با اخم مواجه می‌شوند. اگر می‌خواهید انها را در مورد باکارات بدانید ؛ این قسمت را دنبال نمایید.

 

1. خم شدن کارت ها و آهسته نگاه کردن

اگر قصد رفتن بـه یک سالن با محدودیت بالا را دارید یا بیش از 30 ثانیه را در باشگاه قمار ماکائو گذرانده اید ؛ ان را بـه عنوان یکی از رایجترین تمرینات باکارات دیده اید. بازیکن یک کارت را بـه آرامی خم میکند و یک نگاه می‌کند ؛ ان را برمی گرداند ؛ ان را 90 درجه می چرخاند و سپس دوباره ان را بـه آرامی خم میکند تا یک‌بار دیگر نگاه کند. قبل از برگرداندن این کارت ؛ او ترجیح میدهد اینکار رابا کارت زیر بدست آورد.

 

شاید درنظر داشته باشید کـه چگونه کسی می‌تواند خرافاتی باشد تا جایی کـه واقعاً دو برابر بـه نظر می‌رسد ؛ با این باور کـه ارزش کارت می‌تواند در ظاهر بعدی تغییر کند. در واقع ؛ این بازیکنان بـه طور قاطع از ارزش کارت هایي کـه فقط بـه انها نگاه کرده اند ؛ اطلاع ندارند و این عمل تنها یکی از چندین خرافات موجود در جهان اسـت. اجازه بدهید شفاف سازی کنم.

خرافات آیا در شرط بندی وجود دارد ؟‌ | چند مورد از خرافات جالب بازی های کازینویی

انواع خرافات در بازی باکارات

در خم شدن ؛ انچه بازیکنان باکارات واقعاً بـه دنبال ان هستند “طرف” اسـت – تعداد کت و شلوار در لبه هاي‌ کارت. بـه عنوان مثال ؛ کارت هاي‌ دارای ارزش شش ؛ هفت و هشت دارای دو کت و شلوار در لبه کوتاه تر ؛ سه کت و شلوار در امتداد لبه کشیده تر اسـت. در نقطه اي کـه کارت ها رو بـه پایین قرار می‌گیرند ؛ بازیکن آن ها را می،آدرس جدید سایت بازی باکارات،اینستاگرام سایت بازی باکارات،امکانات سایت بازی باکارات گیرد و دقیقاً انگشت شست خودرا با هدف قرار دادن مقدار عددی در زیر قرار می‌دهد.

 

در ان مرحله ؛ او بـه آرامی کارت را خم میکند تا شماره واقعی را نشان ندهد «یکبار دیگر بـه یاد بیاورید کـه انگشت شست ها مانع از شماره میشوند» ؛ اما تعداد کت و شلوارهای هر لبه توجه می‌کند تا نبیند کـه آیا وجوددارد یا خیر. هر کت و شلواری در مرکز کارت وجوددارد.

 

نگاه به کارت ها

جلب توجه بـه راهنمای خرافات مشهور باکارات ؛ بدون ذکر این مورد ؛ غیر قابل قبول اسـت. بازیکنان باکارتای ماکائو طبق معمولً روی کارت ها ضربه میزنند تا از اعداد یا طرف هاي‌ بد پیشگیری کنند. این عمل طبق معمولً پس از خم شدن و نظارت کارت ها در لبه ها انجام می‌شود. با توجه بـه این کـه این بازیکنان بـه جای اعداد واقعی فقط ضلع ها را می شناسند ؛ هدف از ضرب و شتم روی کارت ها غلبه بر جنبه هاي‌ بد اسـت.

خرافات آیا در شرط بندی وجود دارد ؟‌ | چند مورد از خرافات جالب بازی های کازینویی

در اینجا یک مدل است:
بـه شـما نخستین کارت داده شد
لبه بالایی را بررسی میکنید و دو طرف ان را مشاهده می‌کنید.
لبه بلند نیز بـه طور مشابه دو طرف را نشان میدهد و یا 4 یا 5 را نشان می‌دهد.
کارت دوم شـما دقیقاً شامل طرفهای مشابه اسـت.
امید این اسـت کـه یکی 5 و دیگری 4 باشد ؛ بنابر این بـه نمره ایده آل 9 برسد.
شـما روی یکی از کارت ها ضربه میزنید تا ضلع وسط را از بین ببرید.
فقط برای ضربه زدن روی کارت ها نیازی بـه تجربه خم شدن ندارید. بـه طور کلی ؛ برای رهایی از اعداد بد ؛ اساساً می‌توانید بـه کارت ضربه بزنید. در هر صورت ؛ بار دیگر ؛ بازیکنان خرافاتی متعدد ماکائو ابتدا کارت هاي‌ خودرا دریافت میکنند و پس از ان طرف ها/اعداد بد را از بین می‌برند.

 

فشار دادن کارت ها

فشردن کارت ها نیز جزو خرافات باکرات اسـت. بازیکنان باکره چینی طبق معمولً کارت هاي‌ خودرا محکم بین انگشتان خود فشار میدهند و با بلند کردن قسمت عمودی کارت بـه اندازه کافی برای دیدن شماره و کت و شلوار ؛ بـه آرامی دست خودرا در دست می‌گیرند ؛ در ان مرحله ان را بـه صورت افقی بچرخانید تا بار دیگر ان را بررسی کنید.

 

این یکی از آیین هاي‌ باکارات ؛ اگر چه کارت ها را چروک میکند و برای دور دیگری غیر قابل استفاده میکند ؛ اما توسط باشگاه هاي‌ قمار ماکائو تحمل می‌شود. بازیکنان چینی اینکار رابا امید بـه دست آوردن 9 یا نزدیک 9 انجام میدهند.

خرافات آیا در شرط بندی وجود دارد ؟‌ | چند مورد از خرافات جالب بازی های کازینویی

خرافات آیا در شرط بندی وجود دارد ؟‌ | چند مورد از خرافات جالب بازی های کازینویی

این چیزی جز یک عمل بی سابقه نیست کـه بازیکنان Punto Banco نتایج را طبق الگوهای معمول ؛ مانند “جاده مهره” ؛ “جاده بزرگ” ؛ “جاده چشم بزرگ” ؛ “جاده کوچک” و “جاده سوسک” ثبت کنند. انها در ان نقطه از طرح استفاده میکنند تا حدس بزنند پیامد کودتای بعدی چه خواهد بود.

 

بگذارید واضح بگویم: باکارات یک دور از شانس اسـت و مهارت نیست ؛ و نمی‌توان تصور کرد کـه با بررسی نتایج گذشته بر شانس برنده شدن خود تأثیر بگذارید. این واقعیت کـه کارت هاي‌ ضبط هنوز در باشگاه هاي‌ سراسر جهان استفاده میشود اساساً نشان میدهد کـه انها بخشی از سنت باکارات هستند ؛ بنابر این ما ان را دراین راهنمای خرافات مشهور باکارات گنجانده ایم.

 

یکی از مشهور ترین خرافات باکرات کـه با تکنیک بازی اشتباه گرفته شده اسـت ؛ تاریخچه دستان اسـت. بـه احتمال زیاد مشاهده کرده‌اید کـه اکثر دورهای باکارات آنلاین بـه یک پنجره اضافی یک ردیاب دستی میدهد. اگر یک دور رولت بازی کرده‌اید ؛ احتمالاً متوجه میشوید کـه همه ی باشگاه هاي‌ قمار آنلاین ویژگی پیروی از اعداد برنده را نیز ارائه می‌دهند.

 

رولت یک دور شانس اسـت ؛ جایی کـه تأثیر بازیکن از شرط بندی عبور نمیکند. یک داستان مشابه با باکارات اسـت. وقتی شرط خودرا کنار گذاشته اید ؛ نمیتوانید نتیجه را تغییر دهید. بـه این ترتیب ؛ ردیابی دست هاي‌ برنده نمی‌تواند روی دست یا دستهای زیر تأثیر بگذارد و تنها یکی از تمرینات خرافه اي باکارات اسـت.

خرافات آیا در شرط بندی وجود دارد ؟‌ | چند مورد از خرافات جالب بازی های کازینویی

خرافات آیا در شرط بندی وجود دارد ؟‌ | چند مورد از خرافات جالب بازی های کازینویی

تعداد باشگاه هایي کـه بازیکنان چینی را متعهد میکنند در حال افزایش اسـت. احتمالاً شنیده اید کـه 4 در فرهنگ چین شماره بدشانسی اسـت؟ تقریبا همان طور کـه یک طبقه سیزدهم را در آسانسور آمریکایی نمی‌بینید ؛ بـه احتمال زیاد شـما یک صندلی شماره 4 یا 14 را در میزهای باکارات نخواهید دید.

 

سپس دوباره ؛ شماره 8 را یک شماره بسیار امیدوارکننده می‌دانند. «بـه یاد بیاورید کـه المپیک 2008 ؛ در پکن ؛ چین ؛ در 08/08/08 شروع شد». بـه دنبال صندلی شماره 8 باشید تا نخستین صندلی اي باشد کـه در هر میز باکاراتی کـه بازیکنان چینی در آنجا معاشرت میکنند. بازهم در مورد بازیکنان خرافی و مراسم باکارات آنهاست.

 

دیلر ها و فروشنده های یکسان

برای بازیکنان خرافاتی باکارات ؛ انتخاب میز یک رسم مهم باکارات اسـت ؛ مهم نیست کـه ان را بـه عنوان یکی از خرافات باکارات جهانی رد کرده اند. اگر بازیکنان چندین برد متوالی را تجربه کنند ؛ هیچ تمایلی بـه حرکت از روی میز فروشنده ندارند. علاوه بر این ؛ اگر انها جلسه بدی رابا یک فروشنده خاص تجربه کنند ؛ معتقدند کـه فروشنده مذکور برای آن ها بدشانسی آورده اسـت و احتمالاً تراشه هاي‌ آن ها را می‌گیرند و میز را ترک می‌کنند.

 

تعداد زیادی از بازیکنان باکرات هنگام ورود بـه باشگاه قمار ؛ یک گروه مخصوص کروپیر را بـه عنوان نگرانی اصلی خود خواهند داشت ؛ و برخی دیگر انها را بدشانس می‌دانند و مایل بـه فرار هستند. در شانس تغییر فروشنده “خوش شانس” آن ها بـه “بدشانس” ؛ آن ها بی شک وقتی میزبان را عوض می‌کنند ؛ میز را ترک میکنند.

 

بازیکنان گاهی اوقات بـه عنوان حرکتی برای استقبال از کارما ؛ کارت هاي‌ خودرا پاره و محو می‌کنند. این ممکن اسـت بیش از حد چشمگیر بـه نظر برسد ؛ اما در طول یک بازی شدید باکارات ؛ فشار زیاد می‌شود ؛ بـه ویژه اگر مقدار زیادی پول نقد در خطر باشد ؛ و این عمل در ماکائو آن قدر معمولی اسـت کـه بـه نظر میرسد یک سنت معمولی باکارات باشد.

 

خرافات آیا در شرط بندی وجود دارد ؟‌ | چند مورد از خرافات جالب بازی های کازینویی

عده اي از بازیکنان معتقدند کـه ضربه زدن بـه یک زیرسیگاری یا لیوان نوشیدنی انها با قلم برای انها بهترین شانس را بـه همراه خواهد داشت. البته ؛ این یکی اسـت کـه می‌توانید در خانه هنگام بازی در سیگاری بت بازی کنید. بـه سادگی با قلم خود روی شیشه یا زیرسیگاری خود ضربه بزنید تا دست زیر بـه دست شـما داده شود و دلیل ان این اسـت کـه دست زیر را برنده خواهید شد.

خرافات آیا در شرط بندی وجود دارد ؟‌ | چند مورد از خرافات جالب بازی های کازینویی

در مواقعی کـه اینکار را انجام میدهید ؛ مطمئن شوید کـه هیچ ربطی بـه ضربه زدن روی شیشه یا زیرسیگاری ندارد. این امر بـه همان اندازه رایج اسـت کـه ما ان را در راهنمای خرافات مشهور باکارات گنجانده ایم.

 

قلم های درست در شرط بندی

تعداد زیادی از بازیکنان از قلم برای ثبت قرارداد دست در دور باکارات استفاده می‌کنند ؛ و تعداد زیادی از باشگاه هاي‌ زمینی این کارها رابا احترام انجام میدهند. بازیکنانی کـه بـه خرافات باکرات اعتقاد دارند ؛ برای خوش شانسی یا زمانی کـه کارتی کـه نیاز دارند بـه کار گرفته می‌شود ؛ اغلب با قلم کارت خودرا در وسط سوراخ می‌کنند. در حالی کـه این موضوع در میزهای باکرات با ریسک پایین ترسیم شده اسـت ؛ اما بازی هاي‌ پر مخاطره تقریبا از بازیکنان بـه عنوان یکی از تمرینات معمولی باکارات انتظار دارند.

 

با این حال ؛ یکی از خرافات مشهور باکارات شامل پوشیدن قرمز روی میز اسـت. این امر بـه ویژه در میان بازیکنان چینی رایج اسـت زیرا رنگ قرمز ارزش استثنایی در شیوه زندگی آن ها دارد. این رنگ نشان دهنده چیزهای زیادی در فرهنگ چین اسـت ؛ از جمله جشن ؛ شادی ؛ شادی و شانس. آخرین مورد برای بازیکنان باکرات بسیار ضروری اسـت.

 

باشگاه هاي‌ قمار وگاس ایمان قوی بازیکنان آسیایی باکارا بـه رنگ قرمز را کاملاً درک میکنند. این بـه این دلیل اسـت کـه اتاقهای داغ دائماً از تزئینات سایه قرمز استفاده میکنند. بنابر این اگر بازیکنان چینی را از سر تا پا قرمز می‌بینید ؛ ان را بـه عنوان یکی از مراسم باکارات انها درنظر بگیرید.

 

یکیدیگر از عادت هاي‌ معمول باکرات شامل آوردن جذابیت خوش شانسی روی میز اسـت. بـه عنوان مثال ؛ یک قمارباز ممکن اسـت آنچه را کـه در جلسه گذشته برای او خوش شانس بوده اسـت بپوشد.

خرافات آیا در شرط بندی وجود دارد ؟‌ | چند مورد از خرافات جالب بازی های کازینویی

ورود به سایت معتبر شرط بندی

طبق بررسی هایی که داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم و جذابیت هاي‌ موفق باشید منحصر بـه باکارات نیست. با این حال ؛ آن ها بـه عنوان یکی از سنت هاي‌ باکارات در میان بازیکنان خرافه باکرات بسیار مشهور هستند پس برای ورود به سایت معتبر کافیست که بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید .

سایت zywhcm.co جدیدترین و پرطرفدارترین پستهای جهان را منتشر میکند همیشه با ما بروز باشید