اموزش بازی جذاب فاز ۱۰ + ترفند و قوانین لازم

مجله یا سایت zywhcm.co تقدیم میکند

اموزش بازی جذاب فاز ۱۰ + ترفند و قوانین لازم

بازی فاز ۱۰ یکی از بازی های‌ جذاب کازینویی اسـت و با رعایت کردن ترفند و قوانین های‌ لازم میتونید بسیار پولساز شوید در ادامه با اموزش بازی جذاب فاز ۱۰ + ترفند و قوانین لازم  سایت برترین بت را دنبال کنید. 

 

معرفی بازی فاز ۱۰ 

نحوه بازی فاز 10 یک بازی کارتی توسط سازندگان UNO اسـت و شبیه بـه بازی رایج کارتی رامی اسـت ، اما بازیکنان بـه جای کسب امتیاز ، باید گل ها یا “مراحل” را برای پیروزی در بازی کامل کنند. برنده اولین بازیکنی اسـت که هر 10 مرحله را تکمیل میکند.

اموزش بازی جذاب فاز ۱۰ + ترفند و قوانین لازم

یک مرحله دارای یک یا چند هدف اسـت که شامل گردآوری تعداد مشخصی کارت در یک مجموعه ، یک اجرا یا یک رنگ اسـت. هنگامی که یک بازیکن بـه مرحله ای در یک دست میرسد ، میتواند مرحله بعدی را در دست بعدی خود هدف قرار دهد. بازیکنان فقط میتوانند بـه یک مرحله در هر دست برسند.

 

یک مجموعه دو یا چند کارت با یک عدد اسـت ، حتی اگر کارت ها دارای رنگ یکسان باشند.یک اجرا مجموعه ای از کارت های‌ عدد گذاری شده اسـت که بـه ترتیب مانند 2 ، 3 ، 4 ، 5 یا 7 ، 8 ، 9 هستند.

 

یک رنگ دو یا چند کارت در یک گروه رنگی اسـت ، مانند همه ی ي کارت های‌ زرد یا همه ی ي کارت های‌ قرمز. یک عدد خاص را میتوان چندین بار پخش کرد تا زمانی که در یک رنگ باشد ، بنابراین دو عدد هفت زرد بـه عنوان دو کارت زرد حساب میشود.

اموزش بازی جذاب فاز ۱۰ + ترفند و قوانین لازم

اموزش بازی جذاب فاز ۱۰ + ترفند و قوانین لازم

مراحل بازی باید بـه ترتیب تکمیل شود. اگر بازیکنی بـه مرحله ای در یک دست نرسید ، باید آن مرحله را در دست بعدی تکرار کند. 10 مرحله عبارتند از:

 

2 ست 3 تایی

1 مجموعه 3 و 1 اجرا 4 تایی

1 ست 4 تایی و 1 تایی 4 تایی

1 اجرا از 7

1 اجرا از 8

1 اجرا از 9

2 ست 4 تایی

7 کارت با همان رنگ

1 ست 5 تایی و 1 ست 2 تایی

1 ست 5 تایی و 1 ست 3 تایی

 

اولین وظیفه این اسـت که تصمیم بگیرید چه کسی بـه عنوان فروشنده شروع می کند. هیچ قاعده رسمی برای تعیین فروشنده وجود ندارد ، اما قوانین رایج خانه شامل کشیدن کارت ها با تبدیل شدن بازیکن با کارت بالا یا اجازه دادن بـه جوان ترین بازیکن روی میز اولین “نوبت” اسـت ، که بـه این معنی اسـت که بازیکن سمت راست خود خواهد بود فروشنده.

اموزش بازی جذاب فاز ۱۰ + ترفند و قوانین لازم

فروشنده 10 کارت رو بـه رو بـه هر بازیکن می دهد. بعد از این که همه ی ي بازیکنان 10 کارت دارند ، فروشنده یک کارت رو بـه رو می اندازد. این کارت برای اولین بار در شمع “دور انداختن” تبدیل می شود. بقیه کارت ها رو بـه پایین در کنار شمع دور ریخته قرار می گیرند. این کارت ها شمع “قرعه کشی” هستند.

 

هدف از بازی فاز ۱۰

بازی با بازیکنی که در سمت چپ فروشنده قرار دارد شروع می شود و در جهت عقربه های‌ ساعت ادامه مییابد تا بازیکن آخرین کارت خود را کنار بگذارد.یک بازیکن میتواند یکی را انتخاب کند «1» کارت بالا را بر روی شمع دور انداخته قرار دهد یا «2» کارت را از شمع قرعه کشی بگیرد.

 

بازیکنی که تمام کارت های‌ مورد نیاز برای تکمیل کل مرحله را گردآوری کرده اسـت ، میتواند مرحله را بـه نوبت خود بگذارد. کل مرحله باید بـه طور همزمان بازی شود ، بنابراین اگر بازیکن در مرحله 1 اسـت ، باید 2 ست 3 کارته را بـه طور همزمان بازی کند. بازیکنان نمی توانند یک مرحله جزئی را تعیین کنند.

 

وقتی بازیکن مرحله خود را تعیین میکند ، ممکن اسـت در مرحله بازی نیز “بازی” کند. آنها نمی‌توانند در مرحله ای که توسط بازیکن دیگری در همان دورانی که مرحله خود را انجام داده اند تعیین کنند.

 

بازی روی فاز بـه معنای بازی با کارتی اسـت که برای آن مرحله معتبر اسـت. در مجموعه ای از کارت ها ، این بـه معنای پخش یک کارت با همان تعداد مجموعه اسـت. برای اجرای اعداد مرتب ، این بـه معنای بازی با کارتی اسـت که ارزش آن یکی زیر کمترین عدد در حال اجرا اسـت یا یکی بیشتر از بالاترین کارت عدد گذاری شده اسـت. کارت را میتوان روی یک ست رنگی پخش کرد بـه شرطی که یک رنگ باشد.

 

بعد از این که بازیکن مرحله خود را تعیین کرد ، میتواند در فازهای تکمیل شده توسط بازیکنان دیگر در نوبت های‌ بعدی بازی کند.یک بازیکن همیشه باید نوبت خود را با قرار دادن یک کارت از روی دست خود در بالای شمع دور انداخته پایان دهد. اگر این آخرین کارت در دست انها باشد ، دور بـه اتمام رسیده اسـت.

 

قوانین بازی فاز ۱۰

در قوانین استاندارد فاز 10 ، وایلد کارت را می توان بـه عنوان هر کارت بازی کرد تا بـه تکمیل یک مرحله کمک کند. با این حال ، حداقل یک کارت “طبیعی” ، بـه معنی یک کارت غیر وایلد ، باید در مرحله بازی شود. تا زمانی که یک کارت طبیعی وجود داشته باشد ، میتوان چندین کارت وایلد را در یک مرحله بازی کرد.

اموزش بازی جذاب فاز ۱۰ + ترفند و قوانین لازم

کارت های‌ وایلد را میتوان در مراحل موجود نیز پخش کرد و چون میتوانند هر چیزی باشند ، بـه طور کلی راحت میتوان از این طریق انها را از بین برد. یک کارت وحشی را نمی توان با کارتی که نشان میدهد “جایگزین” کرد. پس از بازی ، یک کارت وحشی باقی می‌ماند.

 

Skip Card
هنگامی که یک Skip Card کنار گذاشته میشود ، بازیکن بعدی نوبت خود را نادیده می گیرد و بازی بـه سمت چپ آن بازیکن ادامه مییابد. کارت اسکیپ نیازی بـه بازی فوری ندارد و میتواند برای زمان استراتژیک تری نگه داشته شود. اگر کارت پرش اولین کارت روبرو در شمع دور انداخته شود ، بازیکنی که اولین نوبت را داشته باشد حذف میشود و نفر بعدی نوبت خود را بازی میکند.

 

اموزش بازی جذاب فاز ۱۰ + ترفند و قوانین لازم

هنگامی که بازیکن آخرین کارت خود را دور می زند ، دور پایان مییابد. اگر هیچ بازیکنی فاز 10 را کامل نکرده باشد ، راند بـه ثمر میرسد و سپس کارت ها بـه هم می ریزند و برای شروع یک دور جدید تقسیم می شوند.

 

برنده دور نمره صفر میگیرد. هر بازیکن دیگری بر اساس کارت هایی که در دست دارد ، نمره ای دریافت میکند. یک کارت با عدد 1-9 برای 5 امتیاز ، کارتهای عدد 10-12 برای 10 امتیاز ، کارت اسکیپ برای 15 امتیاز و یک کارت Wild برای 25 امتیاز محاسبه میشود.

 

همه ی ي بازیکنانی که مرحله ای را در دور نهایی بـه اتمام رسانده اند بـه مرحله بعدی می‌روند. بازیکنانی که یک مرحله را کامل نکرده اند باید آن مرحله را در دور جدید تکرار کنند.

 

ترفند برد در بازی فاز ۱۰

هنگامی که یک بازیکن مرحله 10 را کامل میکند ، بازیکن برنده می شود و با دور انداختن آخرین کارت در دست ، کارت وی تمام می شود. یک بازیکن پس از اتمام فاز 10 “فوراً” برنده نمیشود و ممکن اسـت تا پایان دور همچنان عادی بازی کند.اگر دو یا چند بازیکن مرحله 10 را در یک دور کامل کنند ، بازیکنی با کمترین امتیاز برنده می شود.

اموزش بازی جذاب فاز ۱۰ + ترفند و قوانین لازم

اگر دو یا چند بازیکن مرحله 10 را بـه اتمام برسانند و امتیاز یکسانی داشته باشند ، یک دور تساوی شکن انجام میشود. دور رکورد شکن از فاز 10 هدف یک ست 5 تایی و یک ست 3 تایی استفاده میکند. اولین بازیکنی که این مرحله را واگذار کرد بلافاصله برنده بازی میشود.

 

از آنجا که شما حداقل 10 دور و اغلب بسیاری دیگر را تضمین می کنید ، یک بازی فاز 10 میتواند مدتی طول بکشد. چند تنوع پیشنهاد میشود که میتواند در صورت فشردن زمان مفید باشد.همه ی ي بازیکنان هر مرحله یک مرحله را پیش می برند و برنده توسط بازیکنی با کمترین امتیاز تعیین میشود تا بازیکنی که مرحله 10 را کامل میکند.

 

بـه جای فاز 10 فاز 5 یا 8 را بازی کنید ، بـه جای بازی در هر 10 فاز ، تصمیم بگیرید که چند مرحله بازی کنید و بازی را در آن مرحله بـه اتمام برسانید.فقط فازهای زوج یا عدد فرد را بازی کنید.

 

ورود به سایت معتبر بازی های کازینویی

طبق بررسی هایی که داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم و سبک انتخاب فاز. بـه جای اتمام مراحل بـه ترتیب ، بازیکنان میتوانند هر مرحله را در هر دور بـه اتمام برسانند.

اموزش بازی جذاب فاز ۱۰ + ترفند و قوانین لازم

اما انها فقط میتوانند یک مرحله را یک بار تکمیل کنند. اولین بازیکنی که هر 10 مرحله را تکمیل کند برنده میشود. این تنوع بـه بازیکنان اجازه میدهد تا بر اساس کارت هایی که در دست دارند مراحل خاصی را طی کنند پس برای ورود بـه سایت معتبر کافیست که بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید.

سایت zywhcm.co جدیدترین و پرطرفدارترین پستهای جهان را منتشر میکند همیشه با ما بروز باشید