آموزش بازی پاسور وار war‌ + ترفند و قوانین لازم


مجله یا سایت zywhcm.co تقدیم میکند

آموزش بازی پاسور وار war‌ + ترفند و قوانین لازم

بازی وار یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی و ورق می‌باشد کـه بسیار سودمند و سرگرم کننده اسـت در ادامه با آموزش بازی پاسور وار war‌ + ترفند و قوانین لازم سایت برترین بت را دنبال کنید. 

 

معرفی بازی ورق وار 

 

یک دسته کارت استاندارد «با یا بدون جوکر»

2 بازیکن

 

نحوه بازی کارتی جنگ

هر بازیکن با نیمی از عرشه بـه هم ریخته شروع می کند. بازیکنان ممکن اسـت بـه کارت هایي کـه در دست دارند نگاه نکنند. هر بازیکن یک کارت را از روی عرشه میکشد و روی میز می‌گذارد. کارت بالاتر برنده می شود. بازیکنی کـه ان را بازی کرده اسـت، هردو کارت را می‌گیرد ودر انتهای پشته خود قرار می دهد. آس همیشه بالاتر از پادشاهان دراین بازی، اما آن ها اغلب پایین تر از Jokers «درصورت استفاده».

آموزش بازی پاسور وار war‌ + ترفند و قوانین لازم

“جنگ” زمانی رخ می دهد کـه دو بازیکن دریک رتبه بازی کنند «مثلا دو شماره 9» و مساوی کنند. سپس هر بازیکن سه کارت رو بـه پایین «غنائم برای برنده اسـت» و یک کارت رو بـه بالا می دهد. بازیکنی کـه کارت رو بـه بالا دارد، تمام کارت هاي‌ جنگ را بـه پشته خود می‌برد.

 

خرید Medicare در عصر دیجیتال بـه همان سادگی اسـت کـه شـما ان را انجام می‌دهید. برنامه خودرا پیدا کنیدبازیکنی کـه تمام کارت ها را جمع کند برنده بازی اسـت.

 

قوانین و تعداد بازیکن وار

با ایجاد تغییراتی در قوانین، می‌توانید با بیش از دو بازیکن بازی کنید. تنها زمانی کـه جنگ وجوددارد زمانی اسـت کـه دو کارت بالاترین تساوی دارند. این دو بازیکن فقط بـه شیوه سنتی مبارزه می کنند و برنده همه ی کارت‌ها را از دست دور می کند.

 

البته بـه طور قطعی نمی دانیم کـه در جنگی کـه توسط دو پیکچرکارت مساوی ایجاد میشود، باید چند کارت رو شوند، بـه عنوان مثال کویین در مقابل کویین. احتمالاً در جنگ پیکچرکارت‌ها، هر بازیکن 10 کارت بازی می کند.

 

اطلاعی نداریم کـه چه اتفاقی می‌افتد اگر کارت‌هایي کـه در پایان یک جنگ پیدا می شود برابر باشد: شاید جنگ دیگری رخ دهد یا شاید هر بازیکن کارت‌هایي را کـه در جنگ بازی کرده اسـت پس بگیرد. و بازی با رقیب بازیکنی کـه جنگ را آغاز کرد ادامه یابد.

 

احتمالاً بـه محض این کـه کارت‌هاي‌ بازیکن تمام میشود – آخرین کارت خودرا بدون گرفتن ستون بازی می کنند- ان بازیکن بازنده بازی اسـت و بازیکن دیگر برنده می شود. احتمالاً حتی اگر آخرین کارت بازیکن برابر با کارت قبلی روی ستون بازی باشد هم این مورد صدق می کند. زیرا بازیکن کارتی برای جنگیدن با ان ندارد.

آموزش بازی پاسور وار war‌ + ترفند و قوانین لازم

بررسی کارت های بازی وار

بـه سه کارتی کـه در طول جنگ بازی میشود، نگاه نمیشود و نمیتوان از آن ها برای سرقت ستون کارت‌هاي‌ رقیب استفاده کرد. اما از کارت زیری می توان بـه جای رقابت برای برنده شدن در جنگ، در صورتی کـه با ستون رقیب مطابقت داشته باشد، برای سرقت استفاده کرد.

 

هنگامی کـه یک کارت را بازی کردید و ان را رها کردید، دیگر نمیتوانید از ان برای سرقت ستون کارت‌هاي‌ رقیب استفاده کنید. گاهی اوقات بازیکنان بـه‌طور تصادفی موقعیت‌هاي‌ دزدی را از دست میدهند، اما ممکن اسـت شـما عمداً تصمیم بگیرید.

 

کـه بـه جای دزدی با کارت خود ان را بازی کنید. برای مثال ممکن اسـت ترجیح دهید از ان برای پیروزی در جنگ استفاده کنید تا این کـه یک ستون کوچک را بدزدید.بـه محض این کـه بسته‌ کارت‌هاي‌ رو بـه پایین بازیکن به پایان رسید، ستون رو بـه بالای بازیکن برگردانده‌‌ میشود و بـه هم می‌ریزد تا یک بسته کارت رو بـه پایین جدید برای بازی ایجاد شود.بازیکنی کـه کارت‌هایش در طول جنگ تمام شود بلافاصله بازنده اعلام میشود.

آموزش بازی پاسور وار war‌ + ترفند و قوانین لازم

ترفند برد در بازی پاسور وار

همان طور کـه بازی در ابتدا توضیح داده‌ شد، اگر هردو بازیکن کارتی را بکشند کـه برابر با کارت بالای یکی از ستون‌ها باشد، این امکان وجوددارد کـه ستونی کـه دزدیده‌ شده‌‌ اسـت بلافاصله پس داده‌ شود. این مسئله بستگی بـه زمان بازی دارد. اگر ستون رو بـه بالای بازیکن A دارای کارت 9 در بالا باشد و A و B هردو دارای 9 بـه عنوان کارت بازی بعدی خود باشند،B می تواند ستون A را بدزدد و A میتواند ان را پس بگیرد. مشروط بر این کـه B قبل از بازی A، دزدی کند. اگر B صبر کند تا زمانی کـه A ورق 9 خودرا بازی کند،A دیگر نمی تواند از ان برای سرقت استفاده کند و کارت‌ها نزد B باقی می مانند.

آموزش بازی پاسور وار war‌ + ترفند و قوانین لازم

قانون زیر بـه عنوان راه حل پیشنهاد می شود: اگر کارتی را بازی کنید کـه مطابق با ستون شـما باشد، از دزدیده‌ شدن‌ ستون شـما در ان نوبت بازی محافظت میکند. بنابر این در مثال بالا A میتواند 9 را بـه طور معمولی بازی کند و B نمی تواند ستون A را بدزدد B. فقط میتواند 9 را بـه طور معمولی برای یک جنگ بازی کند.

 

لئو بروخیس این نسخه روسی وار را کـه بـه گفته‌ او بیشتر توسط بچه‌ها دریک روز بارانی در اردوگاه‌هاي‌ تابستانی بازی می شود، ارائه‌ کرد.
تعداد بازیکنان: 2؛ 3 یا 4بازیکن.

 

روش برد در بازی وار

بازی شامل تعدادی تریک اسـت. هر تریک بـه این صورت انجام می شود: هر بازیکن «بدون ترتیب خاصی» کارت بالایی بسته خودرا رو بـه بالا می‌چرخاند و ان را روی میز قرار میدهد. هرکسی کـه کارتی با بالاترین رنک را قرار داده باشد برنده این تریک اسـت. کارت‌ها را از روی میز جمع می کند. سپس بدون ترتیب خاصی انها را در انتهای بسته خود بـه صورت رو بـه پایین قرار می دهد.

آموزش بازی پاسور وار war‌ + ترفند و قوانین لازم

رنک کارت‌ها از آس «بالا» بـه شش «پایین» اسـت، با این تفاوت کـه یک شش یک آس را میزند. بـه عبارت دیگر، اگر یک شش و یک آس بازی شوند، شش بـه عنوان بالاترین کارت بـه حساب می آید و برنده تریک می شود.

 

اما اگر شش در حالی بازی شود کـه هیچ‌کس آس بازی نکرده، شش بـه‌عنوان پایین‌ترین کارت محسوب میشود. «اگر با 52 کارت بازی می کردید، کارتی کـه آس را شکست می‌داد 2 بود».

 

اگر تساوی برای بالاترین کارت وجوددارد، یکی از موارد زیر اتفاق می‌افتد:هر کس یک کارت جدید رو بـه بالا روی کارتی کـه در تریک قبلی بازی کرده اسـت قرار می دهد، همه ی یک کارت جدید رو بـه پایین روی کارتی کـه در تریک قبلی بازی کرده‌اند می گذراند، سپس یک کارت رو بـه بالا می‌آورند.

آموزش بازی پاسور وار war‌ + ترفند و قوانین لازم

باید از قبل توافق شود کـه کدام یک از این دو روش استفاده شود. در هر صورت، هرکسی کـه بالاترین کارت‌هاي‌ رو بـه بالا را بازی کند، برنده تریک اسـت، یا اگر کارت‌ها مساوی باشند، این روند دوباره تکرار میشود.

 

پایان بازی: دریک نسخه، بازنده بازیکنی اسـت کـه تمام کارت‌هاي‌ او در پایان باقی بماند. در نسخه دیگر، هرکس ابتدا همه ی کارت‌هاي‌ خودرا از دست بدهد، بازنده اسـت برای ورود بـه سایت معتبر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید .

سایت zywhcm.co جدیدترین و پرطرفدارترین پستهای جهان را منتشر میکند همیشه با ما بروز باشید