بک دور در پوکر چیست؟


مجله یا سایت zywhcm.co تقدیم میکند

بک دور در پوکر چیست؟ | استراتژی که بالای 50 میلیون پول میدهد!!!

پوکر یک تکنیک و استراتژی جذاب دارد بـه نام بک دور در پوکر کـه بسیار جذاب اسـت در ادامه با بک دور در پوکر چیست؟ | استراتژی کـه بالای 50 میلیون پول می‌دهد!!! سایت برترین بت را دنبال کنید. 

 

اموزش استراتژی بک دور در پوکر 

بک دور نام یکی از ترفند هاي‌ بازی پوکر می‌باشد و بـه طور کل بگوییم اگر دست قرعه ساخته نشده باشد شامل فلاش back door اسـت. فلاش بک دور بـه دو کارت برای کامل شدن نیاز دارد و هدف مهم آن ادامه دادن بازی اسـت نه این‌که آنرا ایجاد کند.

بک دور در پوکر چیست؟ | استراتژی که بالای 50 میلیون پول میدهد!!!

اگر قرعه دست ساخته نشده اي دارید در حال حاضر شانس شـما افزایش پیدا کرده و شرط بندی این دستها بـه نفع اسـت. در دو موقعیت میتوان از ترن برای بلوف زدن بهره برد کـه یکی از آن ها زمانی اسـت کـه شرط بندی هاي‌ قوی روی کارت هاي‌ مستقیم دست قرعه تان را تکمیل می‌کند و پات بزرگی را می‌برید. زمانی کـه دست هاي‌ قرعه کامل میشوند .

 

شرط بندی روی کارت هاي‌ وحشتناک کـه مستقیم دست قرعه شـما را کامل میکند امکان دارد رقیبتان را وادار بـه فولد کند. شاید با خودتان فکر کنید کـه همه ی همانند بلوف زدن بـه آن جا رسیده اند و شاید احتمال این بلوف بزنید کم اسـت.

 

آموزش کامل ترفند بک دور در پوکر

شاید شـما دریک موقعیت بک دور در پوکر با در اختیار داشتن کارت هاي‌ هشتاد و شش در فلیپ زیر شرط بندی شروع شود. در موقعیت هدز اپ یکی یکی برابر شرط بزرگ هر یک از بازیکن ها قرار میگیرند کـه چک ریز بـه نسبت قابل توجهی پست می‌کند. دراین موقعیت بهترین بازی با بک دور استریت فقط آمدن کارتی با میزان رتبه مشخصی آنرا فولد میکند. با این وجود اگر فلاش یک دور شش و هشت باشد.

بک دور در پوکر چیست؟ | استراتژی که بالای 50 میلیون پول میدهد!!!

می‌توانید کال کنید. دو علت برای بـه وجود آمدن فلاش بک دور وجوددارد کـه یکی از انها دست هاي‌ قرعه فلاش بک دور نسبت بـه دیگر دست هاي‌ قرعه غیر بک دور مقداری سهم شانس بیشتر از چهار درصد دارند

 

. بـه علت وجود احتمال رسیدن بـه دست قرعه فلاش در ترن اوضاع برای ادامه بازی بیشتر و بهتر می‌شود کـه در نهایت بـه سهم شانس و فرصت بلوف زنی هم بیشتر می‌شود.

 

انواع اصطلاحات بازی پوکر

این اصطلاح یک نام دیگر هم دارد کـه بـه آن دو کارت ترن و ریور میگویند. بـه طور کل این اصطلاح یک نام دیگر هم دارد کـه آن بـه runner runner شهرت یافته اسـت. علت این‌که نام آن بـه دو کارت ترن و ریور شهرت یافته این اسـت کـه این دست برای کامل شدن خود بـه دو کارت ریور و ترن نیاز دارد. این اصطلاحات برای تازه کاران و حرفه اي ها شاید نا آشنا باشد.

بک دور در پوکر چیست؟ | استراتژی که بالای 50 میلیون پول میدهد!!!

اما بـه مرور زمان بـه آن مسلط می‌شوند.همانگونه کـه از اسم این ترفند مشخص اسـت ؛ این اصطلاح از بازی پوکر می‌آید. کسانی کـه چهره بی حالت و سردی بـه طوری کـه احساسات خودرا بروز ندهد را پوکر فیس می‌گویند. داشتن صورت پوکر فیس دراین بازی یکی از تاثیر گذارترین روشها برای برد دراین بازی میباشد.

 

هر بازیکن باید تلاش کند کـه با توجه بـه کارت هایي کـه در دست دارد هیچگونه نگرانی ؛ هیجان ؛ خوشحال بودن و یا اضطرابی در چهره خود نشان ندهد تا بازیکن حریف با توجه بـه احساسات شـما باعث برنده شدن نشود.فریب دادن رقیبان از داشتن یک دست خوب در بازی پوکر مهم تر میباشد.

 

بهترین استراتژی پوکر چیست؟‌

داشتن یک پوکر فیس خوب بـه تمرین احتیاج دارد زیرا حفظ کردن آن برای مدت زمان طولانی کار را سخت میکند. چرا کـه بعضی اوقات بـه صورت ناخودآگاه حالت چهره ما توسط احساستی کـه داریم عوض میشود.ممکن اسـت گزینه هاي‌ زیر برای نگه داشتن پوکر فیس بـه شـما کمک کند:

استراتژی هاي‌ متفاوتی بر اساس موقعیت شـما در میز بازی پوکر وجوددارد. استراتژی هاي‌ بازی بـه پوزیشنی کـه نسبت بـه دیلر دارید تغییر میکند.

 

ابتدا با پوزیشن هاي‌ میز بازی پوکر آشنا شویم:

پوزیشن اولیه
پوزیشن میانی
پوزیشن آخر

پوزیشن اولیه:

پوزیشن اولیه بـه بازیکنانی کـه بعد از دیلر «بانکدار» کـه بـه نام اسمال بلایند و بیگ بلایند می‌گویند. بازیکنان پوزیشن اولیه هیچ آگاهی نسبت بـه کارت هاي‌ سایر بازیکنان ندارند ؛ پس باید با دست خیلی قوی وارد بازی شوند و محتاط باشند.همچنین بلوف زدن و فریب دادن دیگر بازیکنان آپشن خوبی بـه نظر می‌رسد و باعث میشود دیگران فکر کنند کـه دست خوبی دارند و کنار بکشند.

بک دور در پوکر چیست؟ | استراتژی که بالای 50 میلیون پول میدهد!!!

پوزیشن میانی:

پوزیشن میانی در طرف راست دیلر و یا بانکدار میباشد. بازیکن پوزیشن میانی نیز باید بسیار محتاط عمل کنند. با این‌که پوزیشن میانی میتواند چگونگی شرط بندی پوزیشن هاي‌ اولیه را می‌بیند ؛ هیچ اطلاعاتی راجب پوزیشن آخر ندارد.

 

چرا بک دور یک استراتژی پولساز است ؟ 

بک دور نام یکی از ترفند هاي‌ بازی پوکر می‌باشد و بـه طور کل بگوییم اگر دست قرعه ساخته نشده باشد شامل فلاش back door اسـت. فلاش بک دور بـه دو کارت برای کامل شدن نیاز دارد و هدف مهم آن ادامه دادن بازی اسـت نه این‌که آنرا ایجاد کند. اگر قرعه دست ساخته نشده اي دارید در حال حاضر شانس شـما افزایش پیدا کرده و شرط بندی این دستها بـه نفع اسـت.

 

در دو موقعیت میتوان از ترن برای بلوف زدن بهره برد کـه یکی از آن ها زمانی اسـت کـه شرط بندی هاي‌ قوی روی کارت هاي‌ مستقیم دست قرعه تان را تکمیل می‌کند و پات بزرگی را میبرید. زمانی کـه دست هاي‌ قرعه کامل میشوند.

 

شرط بندی روی کارت هاي‌ وحشتناک کـه مستقیم دست قرعه شـما را کامل میکند امکان دارد رقیبتان را وادار بـه فولد کند. شاید با خودتان فکر کنید کـه همه ی همانند بلوف زدن بـه آن جا رسیده اند و شاید احتمال این بلوف بزنید کم اسـت.

بک دور در پوکر چیست؟ | استراتژی که بالای 50 میلیون پول میدهد!!!

واکنش بهترین دست ها در پوکر

شاید شـما دریک موقعیت بک دور در پوکر با در اختیار داشتن کارت هاي‌ هشتاد و شش در فلیپ زیر شرط بندی شروع شود. در موقعیت هدز اپ یکی یکی برابر شرط بزرگ هر یک از بازیکن ها قرار میگیرند کـه چک ریز بـه نسبت قابل توجهی پست می‌کند. دراین موقعیت بهترین بازی با بک دور استریت فقط آمدن کارتی با میزان رتبه مشخصی آنرا فولد میکند. با این وجود اگر فلاش یک دور شش و هشت باشد.

 

می‌توانید کال کنید. دو علت برای بـه وجود آمدن فلاش بک دور وجوددارد کـه یکی از انها دست هاي‌ قرعه فلاش بک دور نسبت بـه دیگر دست هاي‌ قرعه غیر بک دور مقداری سهم شانس بیشتر از چهار درصد دارند. بـه علت وجود احتمال رسیدن بـه دست قرعه فلاش در ترن اوضاع برای ادامه بازی بیشتر و بهتر میشود کـه در نهایت بـه سهم شانس و فرصت بلوف زنی هم بیشتر میشود.

 

این اصطلاح یک نام دیگر هم دارد کـه بـه آن دو کارت ترن و ریور میگویند. بـه طور کل این اصطلاح یک نام دیگر هم دارد کـه آن بـه runner runner شهرت یافته اسـت. علت این‌که نام آن بـه دو کارت ترن و ریور شهرت یافته این اسـت کـه این دست برای کامل شدن خود بـه دو کارت ریور و ترن نیاز دارد. این اصطلاحات برای تازه کاران و حرفه اي ها شاید نا آشنا باشد اما بـه مرور زمان بـه آن مسلط می‌شوند.

 

فلاش بک دور چیست؟

فرض کنید شـما در بک دور در پوکر شرایط باتن با در اختیار داشتن کارت هاي‌ هشتاد و شش در فلاپ زیر شرط بندی را شروع کند. در شرایط هدز اپ اگر برابر شرط بزرگ قرار بگیرید کـه چک ریز بـه نسبت زیادی پست میکند. دراین موقعیت بهترین بازی با bak door استریت وقتی کـه آمدن کارت با رتبه مشخص آنرا تکمیل کند‌. با این وجود اگر فلاش بک دور با گات شات درست در بیاید میتوانید کال کنید.

بک دور در پوکر چیست؟ | استراتژی که بالای 50 میلیون پول میدهد!!!

بک دور هم همانند دیگر اصطلاحات برای این بازی باعث می‌شود تا برد برای انها آسان تر شود. برای اطلاعات بیشتر شـما می‌توانید بـه سایت هاي‌ متعدد مراجعه کنید و از این طریق بـه اسانی بـه اطلاعات زیادی دست پیدا کنید. ترفند ها در بازی پوکر کاربرد فروانی دارند بـه گونه اي کـه هر کدام از آنها بـه نوعی باعث پیشرفت بازیکن ها می‌شود. برای ورود بـه سایت معتبر کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید .

سایت zywhcm.co جدیدترین و پرطرفدارترین پستهای جهان را منتشر میکند همیشه با ما بروز باشید