تقلب یا ترفند در شرط بندی کدام بهتر است؟


مجله یا سایت zywhcm.co تقدیم میکند

تقلب یا ترفند در شرط بندی کدام بهتر است؟ | راهنمای برد همیشگی در شرط بندی و قمار

شرط بندی و قمار یک لذت بسیار زیادی دارد اما راه هاي‌ تقلب و استراتزی و ترفند بسیار زیاد اسـت ما می خواهیم امروز بررسی کنیم برای سود همیشگی در شرط بندی و قمار تقلب بهتر اسـت یا ترفند کـه در ادامه سایت برترین بت را دنبال کنید .

 

بهترین ترفند تقلب و ترفند در شرط بندی و قمار 

خانه همیشه برنده اسـت زیرا خانه بازی طولانی دارد. کازینوها تقریبا در تمام بازی‌هاي‌ قمار کـه میزبانی میکنند از مزیت آماری برخوردار هستند. این مزیت آماری در طول زمان قابل پرداخت اسـت. دراین مطلب، تفاوت هاي‌ اصلی بین تقلب و بازی برتر را توضیح خواهم داد.

تقلب یا ترفند در شرط بندی کدام بهتر است؟ | راهنمای برد همیشگی در شرط بندی و قمار

در بازی‌هایي مانند پوکر، کازینو از چنگک و فروش خدمات دیگر، مانند شب‌هاي‌ اتاق، درآمد کسب می کند. تمام اقدامات روی میز میماند و بازیکنان پول را تقسیم می کنند.

 

کارشناسان قمار می گویند کـه بازی‌هاي‌ اسلات برای کازینوها از تقریبا هر نوع بازی دیگری سودآورتر هستند، زیرا دستگاه‌ها طوری برنامه‌ریزی شده‌اند کـه پول کمتری یا کمتر از بازی‌هاي‌ سنتی مانند باکارات، بلک جک و رولت پرداخت کنند.

 

در بازی اسلات ترفند بهتره یا تفلب‌؟

طراحی یک بازی اتومبیل اسلات مانند اضافه کردن صفرهای اضافی بـه چرخ رولت اسـت بدون این کـه بازیکنان صفرهای اضافی را ببینند. اگر کازینو خواهان بازدهی 40 درصدی دریک بازی اسلات باشد، میتواند بازی را انتخاب کند کـه بازده مورد انتظار را بـه انها بدهد.

 

بدترین نسخه رولت، Sands Roulette، دارای سه شکاف سبز روی چرخ اسـت. اگر چه سومین صفر سبز لبه خانه را افزایش میدهد، اما هنوز بـه بدی اکثر بازی هاي‌ اتومبیل اسلات نیست.ساده‌ترین راه برای توضیح تفاوت بین تقلب و بازی مزیت این اسـت کـه نگاه کنید چگونه خانه همیشه برنده اسـت. آن ها در هر بازی برتری آماری دارند.

 

لبه خانه نتیجه تفاوت بین شانس پرداخت در بازی و احتمال وقوع هر ترکیب برنده اسـت. اگر احتمال 36 بـه 1 در رولت باشد، شانس پرداخت 35 بـه 1 اسـت.

 

تقلب در کازینو ها

یک کازینو دارای مجوز و مقررات چیزی از فریب دادن بازیکنان خود سودی ندارد. انها قبلاً توافق کرده اند کـه بازی هایي را انجام دهند کـه بـه خانه برتری می‌دهد.تنها کاری کـه کازینو برای کسب درآمد باید انجام دهد این اسـت کـه بازیکنان را برای ادامه شرط بندی ترغیب کند. با گذشت زمان، کازینو بخشی از این شرط بندی ها را حفظ می کند.بنابر این، چرا قوانین را زیر پا بگذارید، ودر دسترس اتهامات جنایی یا از دست دادن مجوز قرار بگیرید، در حالی کـه تنها کاری کـه خانه باید انجام دهد تغییر قوانین اسـت؟

تقلب یا ترفند در شرط بندی کدام بهتر است؟ | راهنمای برد همیشگی در شرط بندی و قمار

از سوی دیگر، بازیکنان آزادی تغییر قوانین را ندارند و بازیکنان نمی توانند بازی‌هاي‌ خودرا معرفی کنند. اگر هر یک از طرفین انگیزه اي برای تقلب داشته باشد، این واقعاً فقط بازیکن اسـت کـه اینکار را انجام میدهد.

 

اگر بازیکنی بخواهد تقلب کند، باید قوانین بازی را نادیده بگیرد «و امیدوار باشد کـه دستگیر نشود». کازینوها اعتراف می کنند کـه تقلب همیشه اتفاق میوفتد. اکثر بازیکنانی کـه در حال تقلب دستگیر می‌شوند از کازینو بـه بیرون اسکورت می‌شوند.

 

قوانین تاس ها در شرط بندی و قمار

قوانین مجلس بر نحوه مدیریت تراشه ها و تاس ها حاکم اسـت. رایجترین اشکال تقلب شامل جایگزینی چیپس و تاس در بازی هاي‌ رومیزی اسـت.عده اي از متقلب‌ها سعی میکنند کارمندان کازینو یا سایر بازیکنان رابا چیپ‌ها بـه روش‌هاي‌ خاصی گیج کنند، «بـه‌طور تصادفی» تراشه‌هایشان رابا تراشه‌هاي‌ دیگر مخلوط کنند، و روش‌هاي‌ کوچک دیگر.

 

شگفت‌انگیزترین واقعیت در مورد طرح‌هاي‌ تقلب بازیکن در کازینو این اسـت کـه این کازینوها هستند کـه اکثر طرح‌هاي‌ تقلب را برای سایر بازیکنان مستند میکنند. دیر یا زود، خانه متوجه کلاهبرداری می‌شود.

 

روش تقلب کردن در کازینو ها و سایت شرط بندی

من چند نفر را دیده ام کـه تقلب را بـه عنوان مزیت بازی توصیف می کنند. انها احساس می کنند کـه چون می‌توانند از کلاهبرداری فرار کنند، نسبت بـه کازینو مزیت دارند.

تقلب یا ترفند در شرط بندی کدام بهتر است؟ | راهنمای برد همیشگی در شرط بندی و قمار

کازینوها با تجزیه و تحلیل باخت هاي‌ بازی، طرح هاي‌ پیچیده تر یا هوشمندانه تر را کشف می کنند. انها می‌دانند کـه در طول هفته ها یا ماه ها چقدر از بازی هاي‌ اسلات اتومبیل و بازی هاي‌ رومیزی خود انتظار دارند.

 

هنگامی کـه تلفات جدول یا اتومبیل شروع بـه انباشته شدن می کند، کارمندان خانه وارد عمل میشوند تا بفهمند از چه شکافی سوء استفاده می‌شود.آن ها روی این حساب می کنند کـه کلاهبرداران برای پول بیشتر برگردند تا بتوانند آن ها را در عمل دستگیر کنند. بازیکنانی کـه بـه اندازه کافی پول می دزدند دستگیر و متهم میشوند.

 

کلاهبرداری همان تقلب است؟

اگر کلاهبرداران فقط یکبار تقلب می‌کردند و دیگر هرگز تقلب نمی‌کردند، تقلب هاي‌ بیشتری فرار می‌کردند و سوء استفاده هاي‌ بیشتری کشف نشده باقی می‌ماند. از آنجا کـه یک بازیکن تقلب تقریبا همیشه دوباره تقلب می کند، هر مزیت جدیدی را بـه یک استراتژی موقت تبدیل می کند.

 

مهم نیست کـه قوانین بازی چقدر سختگیرانه و ناعادلانه بـه نظر میرسد، بازیکنان مزیت آن ها را می پذیرند. یک قانون خانه همیشه یکسان اسـت – بازیکنان تصمیم میگیرند کـه پول خودرا کجا شرط بندی کنند.کازینو بازی هایي را برای ارائه و بازیکنان بازی هایي را برای شرط بندی انتخاب می کنند.دراین جلسه انتخاب‌ها، بازیکنان مزیت بـه دنبال بازی‌هایي میگردند کـه برد بیشتری دارند. انها بازده ها را دنبال نمیکنند، بلکه درصدهای برد آماری را دنبال می کنند.

 

شمارش کارت ها و استراتژی برد در قمار

استراتژی بازی مزیت کلاسیک، شمارش کارت در بلک جک اسـت. یک شمارنده کارت تنها باید سخت تر و طولانی تر از یک تیم کار کند. تیمی از کارت شمار بـه تدریج برنده هاي‌ خودرا افزایش میدهند. تا حد امکان از جلب توجه بـه خود اجتناب می کنند.بازیکنان برتر هرگز نباید قوانین را زیر پا بگذارند. آن ها مزایای واقعی خودرا با تقلب قربانی می کنند.

تقلب یا ترفند در شرط بندی کدام بهتر است؟ | راهنمای برد همیشگی در شرط بندی و قمار

بررسی قوانین کازینوها

اگر چه داستان هایي در مورد ممنوعیت یا همراهی شمارنده کارت از طبقات خود توسط کازینوها وجوددارد، نخستین خط دفاعی خانه در برابر بازی مزیت، تغییر قوانین اسـت.در بلک جک، قانون غیر رسمی خانه این بود کـه در عمق عرشه یا کفش بازی کنید. هنگامی کـه بازی مزیت رایج شد، کازینوها عرشه هاي‌ بیشتری بـه کفش اضافه کردند، کارت ها را بیشتر بـه هم زدند و کفش هاي‌ قدیمی رابا اتومبیل هاي‌ همزن خودکار جای گزین کردند.

 

قوانین بازی تغییر نکرد، اما قوانین خانه تغییر کرد.روش دیگری کـه کازینوها بـه بازی برتر در بلک جک پاسخ دادند، تغییر شانس پرداخت بازی بود. انتقال از پرداخت‌هاي‌ 3:2 در بلک جک بـه پرداخت‌هاي‌ 6:5 در میان بازیکنان محبوب نبود، اما این بازی همان‌ گونه انتخاب طولانی‌مدت بهتری برای بازیکنان نسبت بـه بازی‌هاي‌ اتومبیل اسلات اسـت.

 

تقلب باید دائماً تکامل یابد تا جلوتر از خانه بماند

من هیچ متقلب شغلی را نمی شناسم کـه دستگیر نشده باشد. من فرض می کنم ممکن اسـت کسی وجود داشته باشد کـه بـه طور مداوم تقلب می کند و از ان فرار می کند. شاید هر هفته یک کازینو متفاوت بازی کنند.

 

مشکل هر روش تقلب، همانگونه کـه در بالا گفتم، این اسـت کـه دیر یا زود، کازینوها میبینند کـه چه خبر اسـت. آن ها ضررهای خودرا تجزیه و تحلیل می کنند و روش هاي‌ تقلب جدیدی را کـه کشف می کنند با سایر کازینوها بـه اشتراک می گذارند.

تقلب یا ترفند در شرط بندی کدام بهتر است؟ | راهنمای برد همیشگی در شرط بندی و قمار

در نهایت، اخبار بـه گوش می‌رسد و یک روش جدید تقلب تبدیل بـه یک ایده بد می‌شود. اگر بتوانید هرماه بـه روش جدیدی برای تقلب در کازینو فکر کنید، شانس خوبی برای جلوتر از تحلیلگران دارید. اما انها خیلی بیشتر از تعداد زیادی از مردم در مورد تقلب میدانند.

 

چگونه می‌دانید کـه ایده جدیدی دارید؟ تصور می کنم تعداد افرادی کـه برای نخستین بار تقلب میکنند بیشتر از کازینوها اسـت. اگر کسی اینکار رابا جرأت و با چند دلار انجام دهد، ممکن اسـت اجازه دهند تقلب بسیار کوتاه مدت از بین برود.

 

دو شوک بزرگی کـه من در مورد بازیکنان بلک جک شنیده‌ام، تغییر در پرداخت‌ها و معرفی جارو کردن خودکار بود.میتوانید هرچه میخواهید کارت‌ها را بشمارید، اما اگر کازینو مدام بـه شـما دست و پا میزند، شمارش شـما هیچ سودی برای شـما ندارد.

 

پرداخت ها در بلک جک

خوشبختانه، تغییر در پرداخت هاي‌ بلک جک بر لذت بردن من از بازی تأثیری نمی‌گذارد. اگر قوانین جدول اجازه تقسیم و سایر حرکات استاندارد بلک جک را میدهد، هنوز هم می توانید از فرصت ها استفاده کنید.

تقلب یا ترفند در شرط بندی کدام بهتر است؟ | راهنمای برد همیشگی در شرط بندی و قمار

بهترین مزیت بازیکن بلک جک این اسـت کـه قوانین بازی را آن قدر خوب بداند کـه هیچ اشتباهی مرتکب نشود. این شبیه بـه نحوه بازی خانه بـه طور خودکار اسـت.برای بازیکن ماهر، چالش در شکست دادن شانس هاي‌ طولانی و راه رفتن با پول بیشتر اسـت. با یک سهام بـه اندازه کافی بزرگ و آگاهی کامل از قوانین بازی، زمان نیز بـه نفع شماست.

 

مزیت پنهان کازینو در اشتباهاتی اسـت کـه قماربازان مرتکب می‌شوند. کازینوها محیط هاي‌ آرامش بخشی ایجاد می کنند و الکل زیادی ارائه میدهند بـه این امید کـه بازیکنان اشتباهات بیشتری مرتکب شوند.

 

تقلب و بازی مزیت یک هدف مشترک برای کاهش امتیاز خانه در بازی دارند. اما خانه از این مزیت دوم و پنهان در برابر همه ی افراد کازینو استفاده می کند. کازینو می تواند ضررهای کوچک را در تعداد زیادی از بازی ها جذب کند زیرا بازیکنان بـه بازی ادامه میدهند. دیر یا زود همه ی میبازند. این چیزی اسـت کـه خانه بیش از هر چیزی میـــخواهد.

تقلب یا ترفند در شرط بندی کدام بهتر است؟ | راهنمای برد همیشگی در شرط بندی و قمار

جمع بندی 

اگر بخواهیم یک نگاه کلی داشته باشیم تقلب شاید یک پیروزی چند روزه برای شـما داشته باشد اما موقت می‌باشد و با بسته شدن حساب کاربری شـما مواجه خواهید شد برای موفقیت در. شرط بندی و سود همیشگی خود نیاز اسـت کـه یک ترفند و استراتژی مناسب در مدیریت سرمایه خود در حساب سایت شرط بندی داشته باشید مورد دوم هم انتخاب سایت مناسب شرط بندی میباشد کـه برای ورود بـه سایت معتبر کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

سایت zywhcm.co جدیدترین و پرطرفدارترین پستهای جهان را منتشر میکند همیشه با ما بروز باشید