معرفی 7 بازی که نیاز به بلد بودن ندارد (راه سود و درآمد سازی 100%)


مجله یا سایت zywhcm.co تقدیم میکند

معرفی 7 بازی که نیاز به بلد بودن ندارد (راه سود و درآمد سازی 100%)

می‌خواهیم بازی هایي بـه شـما معرفی کنیم کـه بـه اسانی شـما میتوانید انجام دهید بدون این کـه مهارت و تجربه اي داشته باشید در ادامه با معرفی 7 بازی کـه نیاز بـه بلد بودن ندارد «راه سود و درآمد سازی100%» سایت برترین بت را دنبا نمایید .

 

بازی معرفی و اشنایی که نیاز به بلد بودن ندارد

دراین مقاله، ما بر روی ان دسته از بازی ها و فعالیت هایي تمرکز خواهیم کرد کـه در آن ها نیازی بـه آمادگی نیست. بنابر این، اجرای انها در بالای کلاه راحت می شود.

 

مناسب برای: مهدکودک تا نوجوانان
استفاده: یخ شکن / گرم کننده / پرکننده زمان / تمرین واژگان

معرفی 7 بازی که نیاز به بلد بودن ندارد (راه سود و درآمد سازی 100%)

دانش آموزان دریک دایره می ایستند یا فقط در جایی کـه هستند بایستند «بسته بـه چیدمان کلاس شـما». شـما همچنین می توانید این بازی رابا توپ یا بدون توپ انجام دهید.

 

می توانید بازی را برای نخستین بار با دادن هر حرفی از الفبا بـه دانش آموز شروع کنید، بـه عنوان مثال. “من”. توپ را بـه یک دانش آموز پاس دهید، سپس آن ها باید کلمه اي را بگویند کـه با ان حرف شروع می شود، بـه عنوان مثال. “یخ”. سپس دانش آموز بعدی کلمه اي می‌دهد کـه با حرف آخر “یخ” شروع می شود، بـه عنوان مثال. “تخم مرغ”. و بـه این ترتیب بازی ادامه دارد.

 

همچنین می توانید انواع مختلفی رابا بازی انجام دهید، بـه عنوان مثال. یک دانش آموز باید کلماتی را کـه بیش از سه حرف باشد، باید بـه یک موضوع مرتبط باشد، همه ی کلمات باید فعل و غیره باشد.

 

 

بازی کلمات

 

مناسب برای: دانش آموزان ابتدایی تا بزرگسالان
استفاده: یخ شکن/گرمتر/پرکننده زمان/ورزش واژگان

معرفی 7 بازی که نیاز به بلد بودن ندارد (راه سود و درآمد سازی 100%)

این بازی شبیه «زنجیره کلمات» اسـت، اما هدف ان داشتن یک موضوع اسـت و دانش‌آموزان باید بگویند نخستین کلمه‌اي کـه با ان موضوع مرتبط میکنند چیست.تنها چیزی کـه نیاز دارید یک توپ نرم یا قالب اسـت. دانش‌آموزان دریک دایره می ایستند و توپ از دانش‌آموزی بـه دانش‌آموز دیگر منتقل میشود و هر دانش‌آموز نخستین کلمه‌اي را کـه در ارتباط با موضوع فکر می کند بیان میکند.اگر کلاس بزرگی دارید، کلاس را بـه دو یا سه گروه کوچک تر تقسیم کنید و بازی کنید.

 

3. Baamboozle

مناسب برای: دانش آموزان ابتدایی
استفاده: یخ شکن/گرم کننده/پرکننده زمان

 

اگر می خواهید دانش‌آموزان خودرا هیجان زده کنید یا توجه ان‌ها را دوباره بـه دست آورید، یکی از 750000 مینی بازی رایگان Baamboozle را بازی کنید. با تمرکز بیشتر بر دانش آموزان ابتدایی، تنوع بسیار زیاد بازی ها مطمئن می شود کـه بازی هاي‌ مناسبی برای دانش آموزان شـما وجوددارد.

 

این بازی بدون آمادگی ESL مخصوصاً اگر برای نخستین بار اسـت کـه کلاسی را تدریس میکنید یا اگر کل کلاس جدید اسـت و دانش آموزان باید یک دیگر را بشناسند عالی اسـت.

معرفی 7 بازی که نیاز به بلد بودن ندارد (راه سود و درآمد سازی 100%)

شـما می توانید با سه سوال مانند “اسم شـما چیست؟”؛ “از کجا هستید؟”؛ و “کتاب مورد علاقه شـما چیست؟” درصورت نیاز می توانید این موارد را روی تابلو بنویسید. دانش آموزان در دو صف، روبروی یک دیگر ایستاده اند. هنگامی کـه می‌گویید «برو»؛ دانش آموزان دریک طرف خط شروع بـه پرسیدن سوالات از فرد مقابلشان می کنند. هنگامی کـه جفت اول دانش‌آموزان از یک دیگر سؤال میکنند، می گویند «تغییر» و یک خط از دانش‌آموزان یک فاصله بـه پایین حرکت میکنند. و بنابر این فعالیت ادامه دارد.

 

بـه جای صرفاً یک یخ شکن یا نوع فعالیت آشنایی با شـما، از ان برای تمرین مکالمه با دانش آموزانی کـه سؤال می پرسند و پاسخ میدهند یا تمرین گفتگوی مرتبط با موضوع استفاده کنید، بـه عنوان مثال، سفارش غذا دریک رستوران، کـه در ان یک ردیف از دانش آموزان «پیشخدمت» و دیگری «مشتریان» هستند.برای شـما کار نمی‌کند؟ این فعالیت ها را نیز بررسی کنید.

 

 

بازی بازتاب

دانش آموزان تمام حروف الفبا را روی یک کاغذ یادداشت می کنند. می توانید موضوع یا موضوعی را انتخاب کنید و همه ی کلمات باید با حروف مطابقت داشته باشند. بسته بـه سطح انها، انها همچنین می توانند بیش از یک کلمه را بنویسند.

معرفی 7 بازی که نیاز به بلد بودن ندارد (راه سود و درآمد سازی 100%)

بـه عنوان مثال، یک موضوع میتواند کاری باشد کـه در آخر هفته طولانی انجام داده اند «آن ها وادار نیستند انچه را کـه واقعاً اتفاق افتاده اسـت بنویسند، اما می توانند از تخیل خود نیز استفاده کنند». هر کلمه یا عبارتی کـه درکنار حرف الفبا مینویسند باید با ان حرف شروع شود، بـه عنوان مثال. S – مسابقه قایق اژدها را دیدم.

 

اگر محدودیت هاي‌ زمانی وجود داشته باشد، این فعالیت میتواند کوتاه شود و همچنین میتواند بـه عنوان یک راه خوب برای دیدن کلماتی کـه دانش آموزان شـما قبل از تدریس یک موضوع یا موضوع می‌دانند، مفید باشد.

 

ترفند برد در بازی های محبوب

بسته بـه توانایی شـما در تفکر روی پا، این فعالیت ESL ممکن اسـت بـه کمی آمادگی نیاز داشته باشد «یا فقط بـه جستجوی آنلاین یا در فرهنگ لغت برای یک کلمه طولانی بپردازید».

 

این بدون آماده سازی Word دریک فعالیت Word بـه دانش آموزان یک کلمه ارائه میدهد تا تمام کلماتی را کـه می توانند دراین کلمه پیدا کنند یا فقط از حروف کلمه دریک محدودیت زمانی خاص استفاده کنند. نمونه اي از این یک کلمه “مناظر” اسـت.

 

شـما بـه عنوان معلم می توانید بسته بـه سطح دانش آموزان خود قوانین مختلفی را اعمال کنید، بـه گونه اي کـه مثلا همه ی کلمات باید چهار حرف یا بیشتر باشند. دانش آموزان می توانند بـه صورت انفرادی، دوتایی یا در گروه هاي‌ کوچک کار کنند.

 

محدودیت ها در بازی های کازینویی

از آنجایی کـه این بازی ها تا حدودی شبیه بـه هم هستند، درکنار هم قرار می‌گیرند.بسته بـه اندازه کلاس خود، دانش آموزان را بـه دو گروه «یا چهار» تقسیم کنید. هر بازیکن یک کلمه دریافت می کند، و انها را میتوان بـه اسانی از فهرست لغات درکتاب خواندن یا از واحد قبلی انتخاب کرد.

معرفی 7 بازی که نیاز به بلد بودن ندارد (راه سود و درآمد سازی 100%)

در Charades، بازیکن باید بدون این کـه چیزی بگوید، کلمه را اجرا کند. در حالی کـه این اتفاق میوفتد، دانش آموزان گروه پاسخ را حدس می‌زنند. برای هر پاسخ صحیح، گروه یک امتیاز می‌گیرد.

 

در Pictionary، دانش آموز بـه جای اجرا کردن کلمه، باید تصویری از ان بکشد. هیچ شماره، حرف یا علامتی نمیتوان استفاده کرد. دوباره، تیم باید پاسخ را حدس بزند و برای هر حدس صحیح یک امتیاز تعلق میگیرد.دانش‌آموزان می توانند بـه اسانی بازی Charades یا Pictionary بازی کنند تا زمانی کـه تمام کلمات موجود در فهرست بررسی شوند.

 

همانگونه کـه در بالا گفته شد، بازی‌ها و فعالیت‌هاي‌ ESL کـه نیازی بـه آمادگی ندارند، همیشه مفید هستند، چه بـه عنوان یک یخ شکن یا فعالیت گرم‌تر عمل کنند، چه زمانی را در کلاس پر کنند.

معرفی 7 بازی که نیاز به بلد بودن ندارد (راه سود و درآمد سازی 100%)

یا مثلا برای تمرین واژگان یا مکالمه. این ها فقط نمونه اي از بازی هاي‌ بدون آمادگی هستند کـه می توانید در کلاس درس خود از انها استفاده کنید، و همان طور کـه بـه عنوان معلم پیشرفت میکنید، بعدا صدها بازی از این نوع ESL خواهید داشت تا از آن ها بـه عنوان فرصت یا نیاز استفاده کنید برای ورود بـه سایت معتبر کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

سایت zywhcm.co جدیدترین و پرطرفدارترین پستهای جهان را منتشر میکند همیشه با ما بروز باشید