چگونه بفهیمم دوست ما در شرط بندی حرفه ای یا آماتور است؟ (راهنمای شناخت کامل)


مجله یا سایت zywhcm.co تقدیم میکند

چگونه بفهیمم دوست ما در شرط بندی حرفه ای یا آماتور است؟ (راهنمای شناخت کامل)

اگر میخواهید با یک نفر شرط ببندید اما نمیدونید چطوری دوست یا حریف خودرا در شرط بندی بسنجید میتونید در ادامه با این مقاله در سایت برترین بت همراه ما باشید.

 

سنجیدن رقیب در شرط بندی با اولویت حرفه ای بودن

مردم بـه دلایل مختلف روی ورزش شرط بندی می کنند. برخی اینکار را برای طعم دادن بـه تجربه روز مسابقه انجام می دهند. برخی اینکار را برای خنده انجام می دهند. از سوی دیگر، برخی در مورد برنده شدن مقداری پول نقد جدی هستند و تمام تلاش خودرا برای تحقق ان انجام می دهند.

 

چگونه بفهیمم دوست ما در شرط بندی حرفه ای یا آماتور است؟ (راهنمای شناخت کامل)

 

با این حال، سطح مهارت و تجربه انها بـه شدت متفاوت اسـت. افرادی کـه در مورد شرط بندی ورزشی جدی هستند ویژگی هاي‌ خاصی دارند و آمار و استراتژی ها را بـه نفع خود پیاده می کنند. این چیزی اسـت کـه انها را از آماتورها جدا میکند، توجه داشته باشید.

اگر در مورد سطح مهارت دوست خود فکر می‌کنید یا فقط برای نکات شرط بندی ورزشی ما این جا هستید، در جای درستی هستید!

 

 

 

استفاده از تجربیات اماتور ها در شرط بندی ورزشی

 

آماتورهای شرط بندی ورزشی تجارب خودرا بـه وضوح نشان می دهند. یا بـه طور دقیق تر، فقدان ان. اگر اهل شرط‌بندی ورزشی نیستید و خودتان مبتدی هستید، خواندن ان‌ها ممکن اسـت دشوار باشد.اگر هنوز مشتاق هستید بفهمید کـه چه چیزی یک شرط بندی ورزشی را آماتور می‌کند، بـه این چهار مورد بسیار توجه کنید:

 

 

 

احساسی شرط بستن

 

هر آماتور شرط بندی ورزشی تمایل دارد شرط بندی خودرا بر اساس احساس استوار کند. بـه من اعتماد کن برادر، لیکرز این یکی را دارد، من یک حس دارم! اگر این حرف را از دوستتان شنیدید، میتوانید مطمئن باشید کـه او هنوز یک آماتور اسـت. برخی می‌گویند یک سرگرمی کوچک. کتاب‌هاي‌ ورزشی آنلاین برتر این افراد را دوست دارند. چرا؟ ساده اسـت – آن ها با هر شرط بندی آن ها را ثروتمندتر و غنی تر می کنند.

 

چگونه بفهیمم دوست ما در شرط بندی حرفه ای یا آماتور است؟ (راهنمای شناخت کامل)

 

افرادی کـه در مورد عادات ورزشی خود جدی هستند، در شرط بندی خود جایی برای قوز نمی گذارند. انها بـه این چیزها علاقه ندارند و این در عملکرد انها منعکس می‌شود. بـه جای ان همه ی مزخرفات، حرفه‌اي‌ها شرط‌هاي‌ خودرا بر مبنای حقایق سرد و اخبار تازه «در داخل و خارج از زمین» قرار می دهند و استراتژی‌هاي‌ شرط‌بندی پیشرفته و مدیریت سرمایه را اجرا میکنند.

 

 

آن ها شرط هاي‌ خودرا بیش از حد پیچیده نمی‌کنند. شـما نمی‌توانید از انها انتظاری جز مجردهای تمیز داشته باشید. آنهایی کـه بـه خوبی تحقیق میکنند، چیزی جز ارزش در کل ندارند. این چیزی اسـت کـه یک شرط‌بندی ورزشی حرفه‌اي در مورد ان اسـت.

 

 

سرمایه گذاری انباشته

 

انباشته‌ها شرط‌هاي‌ موقت AKA از چندین شرط دریک برگه شرط تشکیل میشوند. نکته این اسـت کـه شـما باید هر یک از انها را بـه درستی حدس بزنید تا برنده انباشته شوید. خطر اضافی وجوددارد، بله، اما پاداش اضافی نیز وجوددارد. می‌بینید، همه ی خطوط درون یک انباشته با یک دیگر ضرب می شوند، بنابر این بازده بسیار بیشتر از ان چیزی اسـت کـه از تک موزیک ها انتظار دارید.

 

چگونه بفهیمم دوست ما در شرط بندی حرفه ای یا آماتور است؟ (راهنمای شناخت کامل)

 

اگر دوستان شـما دائماً در مورد از دست دادن یکی از برنامه هاي‌ خود صحبت می کنند، این نشانه واضحی اسـت کـه آن ها از حرفه اي ها دور هستند. اگر روی طرح بزرگ کارها تمرکز میکنید «همانگونه کـه همه ی حرفه اي ها انجام می دهند»؛ انباشته ها بـه شـما کمکی نمی‌کنند. ماهیت مخاطره آمیز آن ها می‌تواند داستان هاي‌ نابخردانه اي ایجاد کند، اما طبق معمولً شرط بندی ها را بـه سمت مارپیچ رو بـه پایین می کشاند. احتیاط کن!

 

 

آنها بر درصد برد تمرکز می کنند

 

تمرکز روی درصد برد اصلاً معنی ندارد. با این حال، ما هنوز میبینیم کـه مبتدیان فقط بر روی درصد تمرکز می کنند. یک راه ساده برای تشخیص این کـه آیا دوست شـما آماتور شرط بندی ورزشی اسـت یا خیر این اسـت کـه یک سوال ساده مطرح کنید:

 

 

اگر با درصد پاسخ دهند، f.e. 55٪؛ بـه احتمال زیاد بـه نوب نگاه میکنید. از سوی دیگر، اگر آن ها با مبلغ +/- دلار «مثلا -500 دلار یا +300 دلار» پاسخ دهند، بـه این معنی اسـت کـه انها بـه اندازه کافی در بازی بوده اند تا بفهمند چه چیزی مهم اسـت و چه چیزی نیست.

 

 

لاف زدن های زیادی در مورد بردها

 

اگر دوستان شـما دائماً در مورد بردهای خود لاف میزنند، طبق معمولً بـه این معنی اسـت کـه آن ها تازه شروع کرده اند یا نمی‌دانند چگونه بـه درستی شرط بندی کنند. چطور؟ خوب، افرادی کـه برای حقوق لاف زدن بـه ان علاقه دارند، طبق معمولً هرروز یک سری شرط بندی می کنند، فقط برای این کـه بتوانند بعدا در مورد چند برد بـه خود ببالند.

 

چگونه بفهیمم دوست ما در شرط بندی حرفه ای یا آماتور است؟ (راهنمای شناخت کامل)

 

بیایید با ان روبه‌رو شویم، این یک رویکرد احمقانه برای شرط بندی ورزشی اسـت. نسبت بـه پول خود بی توجه نباشید؛ در مورد شرط بندی تک تک دلارهایی کـه بـه سختی بـه دست آورده اید دو بار فکر کنید. پرداختن بـه شرط بندی ورزشی صرفاً بـه خاطر رجزخوانی، هیچ سود بلندمدتی برای شـما بـه همراه نخواهد داشت. مطمئناً؛ ممکن اسـت شـما را در مقابل دوستانتان خنک کند… اما در طرح بزرگ، از دست دادن مداوم پول هیچ چیز جالبی وجود ندارد.

 

 

نکاتی برای آماتورها در بت

 

تعداد زیادی از مردم تازه با سرگرمی شرط بندی ورزشی خود شروع می کنند. مبتدی بودن شرم ندارد. اجازه ندهید کسی شـما را متقاعد کند کـه وجوددارد! اما، اگر می‌خواهید چیزی بیشتر از یک جو معمولی باشید، باید پاهای خودرا خیس کنید، از اشتباهات خود درس بگیرید و زمان و تلاش زیادی را برای التیام سبد شرط بندی ورزشی خود اختصاص دهید.

 

 

مواد زیادی بـه صورت آنلاین موجود اسـت. اما، اگر بـه دنبال نکات ارزشمند شرط بندی ورزشی برای مبتدیان هستید، شاید چهار مورد زیر بـه شـما کمک کند تا از مشکلات دندان درآوردن خلاص شوید:

 

چگونه بفهیمم دوست ما در شرط بندی حرفه ای یا آماتور است؟ (راهنمای شناخت کامل)

 

 

در این جا نخستین توصیه شرط بندی ورزشی اسـت کـه در این جا با شـما بـه اشتراک می‌گذاریم – محدودیت هاي‌ خودرا بدانید. پف – شاید فکر کنید کـه انگار قبلاً ان را نمیدانستم. اما، مهم اسـت کـه بر ان تأکید شود، بـه ویژه برای افرادی کـه تازه شروع بـه کار کرده اند.

 

 

شرط بندی ورزشی می‌تواند مسحورکننده باشد – حدس زدن نتیجه مسابقات ورزشی و دریافت پول برای انجام ان… چه چیزی ممکن اسـت اشتباه باشد؟ خوب، شـما در تماس هاي‌ خود پول سرمایه گذاری میکنید. برای هر تماس اشتباه، شـما سهام خودرا از دست خواهید داد. این روشی اسـت کـه شرط بندی ورزشی کار می‌کند، اما من مطمئن هستم کـه شـما قبلاً این را میدانستید.

 

 

انچه شـما همچنین باید بدانید این اسـت کـه هرگز نباید پولی را کـه نمی‌توانید از دست بدهید، شرط بندی کنید. بـه همین سادگی. مقداری پول برای فعالیت‌هاي‌ شرط‌بندی ورزشی خود کنار بگذارید، اما فقط پس از حساب کردن غذا، صورت‌حساب، اجاره و هزینه‌هاي‌ مشابه. بـه عبارت دیگر، حد هزینه خودرا بدانید و هرگز از ان فراتر نروید! اگر اینکار را انجام دهید، احتمالاً بـه زودی با مشکلات مالی مواجه خواهید شد.

 

 

مدیریت سرمایه در شرط 

 

Bankroll بخشی از توصیه هاي‌ شرط بندی ورزشی کـه در بالا ارائه شده اسـت مستقیماً با موارد زیر مرتبط اسـت – مدیریت صحیح سرمایه گذاری. ان چیست؟ این یک موضوع پیچیده اسـت کـه بر روی استراتژی هاي‌ شرط بندی تمرکز دارد. بـه طور خلاصه، مدیریت سرمایه تضمین می‌کند کـه هرگز از محدودیت هاي‌ خود فراتر نروید. همچنین ابزاری ارزشمند برای ردیابی بردها و باخت هاي‌ شـما و خاطرجمعی از این کـه همیشه از نظر مالی ایمن و سالم هستید.

 

چگونه بفهیمم دوست ما در شرط بندی حرفه ای یا آماتور است؟ (راهنمای شناخت کامل)

 

استراتژی‌هاي‌ شرط‌بندی در ورزش در اشکال و اندازه‌هاي‌ مختلف وجوددارد. این یک موضوع پیچیده اسـت، موضوعی کـه نمی‌توان ان را تنها در چند پاراگراف توضیح داد. بـه همین دلیل، اگر جزئیات بیشتری می‌خواهید، باید راهنمای ما را در بالا بررسی کنید.

 

 

با توجه بـه نکات شرط بندی ورزشی ما، بیایید در مورد طرح بزرگ چیزها صحبت کنیم. اگر در مورد تلاش هاي‌ شرط بندی خود جدی هستید، هدف اصلی شـما سودآوری در دراز مدت اسـت. اما، اگر دریک زمان بـه چیزها نگاه کنید، هرگز بـه ان نخواهید رسید.

 

 

آماتورهای شرط بندی ورزشی بر نسبت برد و باخت خود تمرکز می کنند. از سوی دیگر، حرفه اي ها بر روی اعداد خام تمرکز می کنند. آن ها بر روی پول شرط بندی شده در مقابل پول بـه دست آمده تمرکز می کنند. اینجاست کـه تکه ها و قطعات مهم هستند. اگر روی پول تمرکز نکنید، وقت خودرا اتلاف میکنید.

اگر تنها چیزی کـه بـه ان اهمیت می‌دهید نسبت برد/باخت خود اسـت، زمان بدی خواهید داشت. بـه عبارت دیگر، سودآوری بلندمدت شـما وجود ندارد.

 

 

از شرط بندی روی موارد دلخواه سنگین خودداری کنید

 

شرط بندی ورزشی موبایل آخرین توصیه شرط بندی ورزشی این اسـت – از شرط بندی روی موارد دلخواه سنگین خودداری کنید. دلایل مختلفی وجوددارد کـه چرا میخواهید اینکار را انجام دهید. نگران نباشید، یک توضیح عمیق در راه اسـت!

 

چگونه بفهیمم دوست ما در شرط بندی حرفه ای یا آماتور است؟ (راهنمای شناخت کامل)

برای شروع، شانس در مورد علاقه مندی هاي‌ سنگین بسیار ناچیز خواهد بود. هنگام استفاده از عبارت مورد علاقه هاي‌ سنگین، بـه تیم هایي با -400 یا کمتر اشاره میکنیم. بله، شانس کمی بهتر «f.e. -350» همان‌ گونه بـه این معنی اسـت کـه تیم مورد علاقه اسـت، اما نه چنین برتری اسـت.

 

 

چگونه بفهیمم دوست ما در شرط بندی حرفه ای یا آماتور است؟ (راهنمای شناخت کامل)

چگونه بفهیمم دوست ما در شرط بندی حرفه ای یا آماتور است؟ (راهنمای شناخت کامل)

ورود به سایت معتبر

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی و پیشبینی هاي‌ ورزشی کافیست کـه بر روی لینک پایین صفحه کلیک فرمایید تا سود خوبی ببرید پس همین همین حالا میتونید روی لینک پایین صفحه کلیک فرمایید.

سایت zywhcm.co جدیدترین و پرطرفدارترین پستهای جهان را منتشر میکند همیشه با ما بروز باشید