چگونه در پیش بینی فوتبال ضرایب بالا را با ریسک کم شرط ببندیم؟


مجله یا سایت zywhcm.co تقدیم میکند

چگونه در پیش بینی فوتبال ضرایب بالا را با ریسک کم شرط ببندیم؟

چگونه در پیش بینی فوتبال ضرایب بالا را با ریسک کم شرط ببندیم؟

پیشبینی هاي‌ فوتبالی یکی از جذاب ترین روش هاي‌ بازی هاي‌ اینترنتی و درامدهای انلاین هستند در ادامه می خواهیم بـه شـما اموزش پیشبینی درست فوتبالی با ریسک کم را اموزش دهیم پس سایت برترین بت را دنبال کنید. 

 

چگونه در پیش بینی فوتبال ضرایب بالا را با ریسک کم شرط ببندیم؟

در دسامبر ۲۰۱۲؛ بـه گزارش برترین بت میریو مِلا مقاله‌اي را برای پیناکل منتشر کرد کـه در مورد توهم نظارت و تفسیر نادرست از همبستگی هاي‌ بی معنی در داده هایي اسـت کـه ذاتا تصادفی، غیر قابل نظارت و غیر قابل پیشبینی هستند.برای ورود بـه سایت پیشبینی فوتبال معتبر با درامد نجومی کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

چگونه در پیش بینی فوتبال ضرایب بالا را با ریسک کم شرط ببندیم؟

در شرط بندی ورزشی، این ایده کـه نتایج می‌تواند برای بکارگیری اطلاعات و دانش در مورد تیم یا بازیکن سودمند باشد، می‌تواند باعث ایجاد یک باور اغراق آمیز در توانایی پیشبینی فرد شود. همانگونه کـه ملا میگوید:

 

داشتن اطلاعات زیاد به شما کمک میکند 

اطلاع و تحقیق داشتن از هرچیزی پولساز اسـت ؛ خاطرجمعی می‌دهد کـه ما بـه احتمال زیاد موفقیت در پیشبینی رابا ویژگی هاي‌ داخلی مرتبط می‌کنیم «من یک پیشگوی ماهر هستم و مهارت من منجر بـه یک پیشبینی درست شد»؛ در حالی کـه عدم موفقیت رابا ویژگی هاي‌ بیرونی مرتبط می سازیم «من بدشانس بودم».

چگونه در پیش بینی فوتبال ضرایب بالا را با ریسک کم شرط ببندیم؟

علیرغم ناخوش‌آیند بودن برای هوس بازرسی ما، واقعیت این اسـت کـه، مانند پیشبینی هوا و بازار سهام، شرط بندی ورزشی ذاتا یک تجارت بسیار نامشخص اسـت، در جایی کـه سیر یک بازی پیچیده، بی نظم و حتی غیر قطعی اسـت اگر کـه ما قبول کنیم، انچه اتفاق میوفتد ممکن اسـت تا حد زیادی تحت تاثیر جهان کوانتومی باشد. البته بیشتر شرط بندان قدردانی می‌کنند کـه بر مبنای شرط بندی بـه شرط بندی،

 

شانس «چه خوب یا بد» ارتباط زیادی با پیروزی یا باخت ما دارد. اما شانس چقدر در طولانی مدت بر چیزها تاثیر میگذارد؟برای خاطرجمعی از این کـه ما از تصادفی بودن گول نخوریم، یک تمرین مفید برای تجزیه و تحلیل این کـه چقدر تنوع تصادفی بودن ذاتی در واقع در نتایج ورزشی وجوددارد.

 

ضریب عادلانه در شرط بندی فوتبال

بهترین ضریب برای پیشبینی شرط بندی فرضی از ضریب عادلانه برای دیدن میزان تغییر ان‌ها در مقیاس هاي‌ زمانی مختلف اسـت. ضریب شرط بندی صرفا نمایانگر تخمین احتمال برای انتظارات ما اسـت.

چگونه در پیش بینی فوتبال ضرایب بالا را با ریسک کم شرط ببندیم؟

دانش جمعیت «در شرط بندی» تضمین می‌کند کـه، بـه طور متوسط، این ضریب ها یک شاخص بسیار معتبر از احتمال هاي‌ “واقعی” هستند. اما تصادفی بودن خاطرجمعی می‌دهد کـه نتایج غالبا از انتظارات ایده آل بازار منحرف میشوند. بیایید نگاهی بـه چگونگی این امر بیندازیم.

 

نخستین سری زمانی زیر نمودار میانگین بازده «یا حاصل» سرمایه شرط بندی متوسط متحرک در ۱۰ بازی برای شرط بندی روی تمام نتایج میزبان، تساوی و مهمان برای مسابقات ده فصل لیگ فوتبال انگلیس را نشان میدهد. «۲۰۰۵/۰۶ تا ۲۰۱۴/۱۵»

 

ضریب شرط بندی منصفانه مطابق ضریب شرط بندی متوسط ​​در بازار واقعی اسـت کـه با حذف حاشیه سود سایت شرط بندی بـه دست می آید. سری زمانی پر از نویز اسـت. خالی از تعجب، اکثریت شرط بندها تشخیص داده و پذیرفته اند کـه با توجه بـه نمونه هاي‌ کوچک ۳۰ شرطه، نتایج غیر منتظره باعث انحراف قابل توجه از انتظار ۰٪ خواهد شد.

 

خوش شانس بودن در شرط بندی چگونه بوجود میاد؟ 

یک نکته بسیار مهم ؛ برندگان غیرمنتظره خوش شانس خط را بالای صفر می کشانند، در حالی کـه تعداد بیشتری از محبوبان برنده کـه بازده نسبتا کمتری میدهند «شرط بندی متوسط»؛ ان را بـه زیر صفر پایین میکشد.برای ورود بـه سایت پیشبینی فوتبال معتبر با درامد نجومی کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

چگونه در پیش بینی فوتبال ضرایب بالا را با ریسک کم شرط ببندیم؟

با این وجود ممکن اسـت عده اي از شـما از دیدن بزرگی نوسانات بـه بزرگی ۵۰٪ حيرت زده شوید. اگر بعد از ۳۰ شرط بندی حاصل ۵۰٪ از خود نشان داده اید، می‌توانید ان را بـه مهارت خود نسبت دهید، یا تنها ان را بـه عنوان خوش شانسی تلقی میکنید؟

 

از طرف دیگر، اگر تا حد -۳۰٪ پایین بودید، این اعتماد بـه نفس را دارید کـه تشخیص دهید عملکرد شـما از بدشانسی بوده اسـت و میتوان انتظار داشت کـه نسبت بـه میانگین شروع بـه عقب نشینی کند؟سری دوم بازده هاي‌ شرط بندی متوسط متحرک ۱۰۰ بازی را نشان می‌دهد. تصادفی بودن ذاتی قابل توجهی با اختلاف ۲۰٪ از حد وسط وجوددارد. بیشترین انحراف از ۳۰۰ شرط ۲۳٫۵٪ فاحش بود.

 

بعد از چنین عملکردی چه احساسی خواهید داشت؟

خوششانسی، یا آیا بـه همه ی می‌گویید کـه جام مقدس پیشبینی ورزش را پیدا کرده‌اید؟سرانجام، ما نقشه بازده شرط بندی متوسط متحرک ​​۱۰۰۰ بازی را داریم. هنوز هم یک تنوع تصادفی بودن ذاتی قابل توجه باقیمانده اسـت. بـه یاد داشته باشید، ۱۰۰۰ مسابقه شامل ۳۰۰۰ شرط بندی اسـت.

 

بیشتر افراد ؛ قریب بـه اتفاق شرطبندان در طول چند فصل شرط می بندد، اما با این وجود حتی در نمونه هایي بـه اندازه این، ما می‌توانیم برای مدت زمان قابل توجهی انحرافات قابل توجهی چندین درصدی را تجربه کنیم.

 

ممکن اسـت دراین مرحله استدلال کنید کـه تمام این تحلیل ها بیشتر آکادمیک اسـت. هیچ کس در مسابقات فوتبال همیشه تنها روی میزبان ها، مساوی یا میزبان ها شرط بندی نمی‌کند. کاملا صحیح اسـت.

 

با این وجود، هر نمونه از سری شرط بندی هاي‌ خودرا درنظر بگیرید و قادر خواهید بود همان تنوع تصادفی بودن نویزی را در سیر تکاملی بازده هاي‌ خود پیدا کنید، کـه در هر سیستم پیچیده اي وجوددارد کـه در ان نتایج در عدم خاطرجمعی قابل توجهی قرار میگیرد.

چگونه در پیش بینی فوتبال ضرایب بالا را با ریسک کم شرط ببندیم؟

جمع بندی کلی

اگر بخوایم جمع بندی کنیم ؛  بعد از ۳۰۰ شرط بندی ۲۰٪ بازده یا ۴٪ حاصل را بعد از ۳۰۰۰ شرط بندی نشان داده باشید، نشانگر این نیست کـه مهارت شـما باعث این اتفاق بوده اسـت. مگر در مواردی کـه از میزان تصادفی بودن ورزش ها در کل مقیاس هاي‌ زمانی آگاه باشید، بـه احتمال زیاد از سوگیری هاي‌ خودخدمتی‌تان فریب خورده اید.

 

ورود به سایت معتبر پیش بینی فوتبال 

بهترین سایت پیشبینی سیگاری بت اسـت ؛ تیزترین شرط بندان تصدیق می‌کنند در حالی کـه آن ها در پیشبینی نتایج ورزشی بهتر از بقیه رقابت هاي‌ خود هستند، بیشتر اتفاقاتی کـه در ورزش میوفتد بیشتر یک مسئله شانس اسـت و برای ورود بـه سایت پیشبینی فوتبال معتبر با درامد نجومی کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

سایت zywhcm.co جدیدترین و پرطرفدارترین پستهای جهان را منتشر میکند همیشه با ما بروز باشید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *