آموزش بازی پاسور بادوگی + سایت بازی پاسور بادوگی Badugi


مجله یا سایت zywhcm.co تقدیم میکند

آموزش بازی پاسور بادوگی + سایت بازی پاسور بادوگی Badugi

آموزش بازی پاسور بادوگی

Badugi بادوگی یکی از بازی هاي‌ پاسور و جذاب کازینویی اسـت کـه علاوه بر ترفندهای جذاب قوانین راحتی هم دارد و بسیار پولساز میباشد در ادامه با موزش بازی پاسور بادوگی و ترفند و قوانین لازم Badugi سایت برترین بت را دنبال کنید. 

 

معرفی بازی پاسور بادوگی 

بـه گزارش برترین بت کازینو بازی هاب جذاب و جالبی دارد ؛ بادوگی «Badugi» یک بازی کازینویی مشابه بـه پوکر اسـت کـه با دست‌هاي‌ چهار کارتی بازی می شود.

 

برای برنده شدن باید پایین ترین کارت‌ها را در دست داشته باشید. علاوه بر این هیچ دو کارتی در دست شـما نباید از یک خال و هم شماره باشد. بنابر این بهترین دست ممکن در بادوگی، آس، ۳؛۲؛۱ و ۴ اسـت کـه هیچ دو کارتی از یک خال نباشد.

 

سایت بازی پاسور بادوگی Badugi

آموزش بازی پاسور بادوگی + سایت بازی پاسور بادوگی Badugi

تاریخچه بازی بادوگی

این بازی در دهه 90 مخترع شد ؛ بحث‌هایي وجوددارد. بـه گفته بیل رسموس «Bill Rasmos»؛ بادوگی در دهه ۱۹۸۰ میلادی در وینیپگ کانادا با نام Off Suit Lowball شناخته می‌شده. بـه گفته وی، این بازی در اتاق‌هاي‌ پشتی سالن‌هاي‌ بیلیارد و باشگاه‌هاي‌ پوکر انجام می‌شده اسـت.برای ورود بـه سایت معتبر بازی بادوگی کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

 

برایان مایکون «Brian Micon» میگوید کـه چند بازیکن پوکر کره‌اي بـه او گفته‌اند کـه بادوگی در دهه ۱۹۸۰ در کره جنوبی نیز بازی می‌شده اسـت. همچنین بـه گفته مایکل ریکاردی «Michael Riccardi» بادوگی طبق معمولً در زندان‌هاي‌ جنوب ایالات متحده کشور آمریکا بازی میشود. بـه عنوان مثال در فلوریدا، جایی کـه بـه Airborn نیز مشهور اسـت.

آموزش بازی پاسور بادوگی + سایت بازی پاسور بادوگی Badugi

بـه گفته نیک ود «Nick Wedd» کلمه کره‌اي baduk یا badug بـه یک الگوی سیاه و سفید اشاره دارد. این باعث ایجاد نام کره‌اي baduk برای بازی تخته اي Go می شود کـه با مهره‌هاي‌ سیاه و سفید بازی می شود.

 

در کره، اگر یک سگ خانگی سیاه و سفید داشته باشید ؛ ممکن اسـت نام ان را “badugi” بگذارید. درسال ۲۰۰۰؛ باب پروکتر «Bob Procter» یک گونه‌ي متفاوت از پوکر را اختراع کرد. دراین بازی، دست پایینی کـه هیچ دو کارتی از یک خال در ان نبود، Doogi نام داشت.

 

بـه عقیده ان‌ها، این نام از یک سریال تلویزیونی بـه نام دوگی هاوزر «Doogie Howser» گرفته شده اسـت. بازی بادوگی حدودا درسال ۲۰۰۴ بود کـه در ایالات امریکا محبوبیت یافت. بادوگی این محبوبیت را مدیون پائول کلارک «Paul Clark» اسـت. وی از دوستان بازیکنان پوکری اسـت کـه عضو گروه باب پروکتر بودند.

 

بازی بادوگی چند نفره است ؟ 

این بازی بین 2 تا 8 نفره خواهد بود ؛ این بازی، با یک بسته استاندارد ۵۲ عددی کارت انجام می شود. رتبه بندی کارت‌ها بـه این صورت اسـت کـه آس پایین ترین و شاه بالا ترین رتبه را دارد. زمانی کـه دست‌ها را مقایسه میکنید .

آموزش بازی پاسور بادوگی + سایت بازی پاسور بادوگی Badugi

توجه داشته باشید کـه نباید دو کارت یکسان داشته باشید کـه از یک خال داشته باشد. یا مثلاً دو شاه از دو خال متفاوت هم نباید داشته باشید. اگر این اتفاق بیافتد، ان کارت‌ها باید حذف بشوند تا دست مناسب ایجاد شود‌. در زیر مثال‌هاي‌ دست نامعتبر آمده کـه اصلاح شده‌اند.

 

۵♦️-۹♦️-۳♠️-J♣️: دراین دست نمیتواند ۲ کارت از خال خشت وجود داشته باشد. نمونه دست درست: ۵♦️-۳♠️-J♣️

۷♥️-۴♦️-A♣️-4-♠️: دراین دست فقط یک شماره چهار باید وجود داشته باشد. نمونه دست درست: ۷♥️-۴♦️- A♣️

۳♥️-۶♣️-۸♣️-۶♠️: با حذف کردن ♣️۶؛ دست درست ایجاد میشود. نمونه دست درست: ۶♠️-۸♣️-۳♥️

۳♥️-۶♣️-۸♣️-۳♠️: دراین دست، یک گشنیز و یک شماره ۳ باید حذف شوند تا دست مناسب ایجاد شود. نمونه دست درست: ۶♣️-۳♥️

۱۰♥️-۱۰♣️-۱۰♠️-۸♠️: دراین دست نیز دو ۱۰ نباید وجود داشته باشد. نمونه دست درست: ۱۰♣️-۸♠️

۶♥️-۵♥️-۴♥️-۲♥️: دراین دست، فقط یک دل باید باشد. نمونه دست درست: ♥️۲

۸♥️-K-♦️۵-♣️Q♠️: این یک دست چهار کارتی اسـت کـه بـه بادوگی مشهور اسـت. با اینحال، این دست بسیار خوبی نیست. نمونه دست درست «تغییر نمی کند»: ۸♥️-K-♦️۵-♣️Q♠️

آموزش بازی پاسور بادوگی + سایت بازی پاسور بادوگی Badugi

قوانین بازی کازینویی بادوگی

این بازی قوانین خاصی دارد ؛ دست با کارت کمتر را شکست میدهد. یعنی دست بادوگی کـه چهار کارت دارد، دست سه کارتی را شکست میدهد. و دست سه کارتی دست دو کارتی را شکست می دهد.

 

در دست‌هایي کـه تعداد کارت‌ها یکسان اسـت، بالا ترین کارت‌ها مقایسه میشوند. سپس دستی کـه کارت بالاتر ان از دیگری پایین تر باشد برنده اسـت. مثلاً اگر در دو دست سه کارتی، بالاترین کارت یک دست ۱۰ دل باشد و دست دیگر شاه گشنیز، برنده دستی اسـت کـه ۱۰ دل دارد.

 

در صورتی کـه بالاترین کارت‌ها یکسان باشند، کارت بالای دیگر بررسی می شود. اگر این کارت‌ها هم یکسان بود، سومین کارت بالا مقایسه می شود و سپس چهارمین کارت.اگر دو دست تعداد کارت یکسان داشته باشند و کارت‌هاي‌ ان‌ها برابر، مساوی میشوند. در بین خال‌ها رتبه بندی وجود ندارد.در زیر مثال‌هایي برای مقایسه دست آمده اسـت. 

 

دست ۸♥️- ۷♦️- ۵♣️- ۴♠️ دست ۹♠️- ۴♣️- ۳♥️-۲♦️ را شکست میدهد. زیرا ۸♥️ از ۹♠️ پایین تر اسـت.

دست ۱۰♥️- ۷♦️-۵♣️-۴♦️ دست ۱۰♥️-۷♦️- ۶♣️- A♠️ را شکست می دهد. زیرا ۵♣️ از ۶♣️ پایین تر اسـت.

دست 8♠️-2♦️-♣️J♥️-k دست، ۳♣️- ۲♦️- A♠️ را شکست میدهد. زیرا هر دست چهار کارتی، هر دست سه کارتی را شکست می دهد.

 

اگر دست یک بازیکن ۵♥️-۳♦️- ۵♣️-۳♠️ باشد و دست بازیکن دیگر ۵♠️-۳♦️-♦️k♦️-Q باشد، بازی مساوی اسـت. هردو دست باید دو کارت داشته باشند تا دست درست ایجاد شود. پس از اصلاح دست، هردو بازیکن شماره ۳ و ۵ خواهند داشت.

 

با توجه بـه این کـه خال‌ها رتبه بندی ندارند، بازی مساوی خواهد شد. دراین صورت، پول میان دو نفر مساوی تقسیم می شود.دراین بازی، بهترین دست از آس، ۱؛۲؛۳ و ۴ تشکیل شده کـه هیچکدام از یک خال نباشند. گاها بـه این نوع دست The Wheel هم گفته میشود.

آموزش بازی پاسور بادوگی + سایت بازی پاسور بادوگی Badugi

محدودیت بازی بادوگی چیست؟ 

در مورد بازی پاسور بادوگی، پات محدود و نیم پات محدود بازی کرد. درست مثل بازی پوکر، دست دادن بـه صورت ساعتگرد پس از پایان هر دست انجام میشود. اگرهم فرد خاصی بـه عنوان دیلر وجود نداشته باشد می تواند با دکمه دیلر بازی کنید. دراین صورت، دیلر باید در پایان دست عوض شود.برای ورود بـه سایت معتبر بازی بادوگی کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

 

اگر بیش از دو بازیکن وجود داشته باشد، بازیکنی کـه در سمت چپ دیلر قرار دارد اسمال بلایند «Small blinde» را تعیین میکند. سپس بازیکنی بعدی او در چپ بیگ بلایند را مشخص می کند. طبق معمول بیگ بلایند مبلغی دو برابر اسمال بلایند اسـت. دریک بازی دو نفره بادوگی کـه Heads Up نام دارد، بازیکن دیلر اسمال بلایند را مشخص و رقیب او بیگ بلایند را تعیین میکند.

 

دیلر بـه هر نفر بـه صورت ساعتگرد ۴ کارت میدهد. کارت‌ها باید بـه پشت باشند و یکی یکی بـه بازیکن داده شود. سپس بازیکنان میتوانند کارت‌هاي‌ خودرا ببینند. حالا دور شرط بندی شروع میشود. بازیکنی کـه سمت چپ بیگ بلایند قرار دارد نخستین شرط را اعلام میکند. طبق معمول حداقل شرط باید مساوی با مقدار بیگ بلایند باشد. اگر همه ی بازیکنان دیگر کال «Call» کنند، فردی کـه میزان بیگ بلایند را مشخص کرده اجازه دارد تا شرط ببند.

 

شمازش کارت ها در بادوگی

بازیکنان سه بار می توانند کارت بردارند تا دست خودرا بهتر کنند. دیلر از بازیکن سمت چپ خود و بـه صورت ساعتگرد از هر بازیکن می‌پرسد تا چند کارت می خواهد.

آموزش بازی پاسور بادوگی + سایت بازی پاسور بادوگی Badugi

هر کارتی کـه از دست بازیکن خارج می شود سوخته میشود و جداگانه در دسته‌اي قرار می گیرد. هر بازیکن بـه میزان کارت‌هاي‌ سوخته خود کارت‌هاي‌ جدیدی بـه پشت دریافت می کند. هر بازیکن اجازه دارد از صفر تا چهار کارت خودرا تعویض کند. تعویض نکردن هیچ کارت نیز با نام Standing pat مشهور اسـت.

 

پس از این کـه همه ی بازیکنان کارت‌هاي‌ خودرا تعویض کردند یک دور شرط بندی جدید شروع می شود. این دور را نیز فرد سمت چپ دیلر آغاز میکند. بنابر این، در کل چهار دور شرط بندی وجوددارد: قبل از نخستین دور تعویض کارت و سپس بعد از هر دور تعویض کارت. دریک بازی با قانون محدویت ثابت «Fixed limit»؛ شرط‌ها پس از دومین دور تعویض کارت‌ها دو برابر می شود. بنابر این در دور‌هاي‌ سوم و چهارم شرط بندی، شرط‌هاي‌ بزرگی بسته میشود.

 

انواع نمایش کارت‌ها

اگر در هر مرحله‌اي فقط یک بازیکن فعال وجود داشت، او تمام پات را برنده می شود و نیازی بـه نمایش کارت‌ها «Showdown» نیست. اگر در پایان دور شرط بندی بیش از دو بازیکن فعال وجود داشته باشد، شوداون «showdown» اجرا می شود.

آموزش بازی پاسور بادوگی + سایت بازی پاسور بادوگی Badugi

در شوداون بازیکن‌ها کارت‌هاي‌ خودرا نمایش میدهند تا دست پیروز مشخص شود. نخستین بازیکنی کـه کارت‌هاي‌ خودرا نمایش میدهد فردی اسـت کـه بـه عنوان آخرین نفر شرط بسته یا raise کرده اسـت. در صورتی کـه بازیکنان در دور شرط بندی کال کرده باشند، نفر سمت چپ دیلر کارت خودرا نشان میدهد.

 

بازیکنان باید همه ی چهار کارت خودرا نشان بدهند. حتی اگر بـه دلیل وجود کارت‌هاي‌ یکسان دست ان‌ها بـه سه، دو یا حتی یک کارت کاهش یابد. از روی کارت‌ها برنده مشخص می شود و پات بـه او تعلق می گیرد. اگر دو بازیکن یا بیشتر دست‌هایشان برابر شود، پات بـه صورت مساوی بین ان‌ها تقسیم می شود.

 

انواع دیگر بادوگی

دراین نوع از بازی بادوگی، از قبل تعیین می کنید کـه دست‌‌هاي‌ برنده چگونه باشند. مثلاً تعیین میکنید کـه دست برنده باید Airborne باشد «مثلاً یک دست چهار کارتی بادوگی» کـه بالاترین کارت نباید از ۹ بالاتر باشد. اگر هیچ بازیکنی دستی با ویژگی تعیین شده نداشته باشد.

آموزش بازی پاسور بادوگی + سایت بازی پاسور بادوگی Badugi

کارت‌ها کنار گذاشته می شود و دیلر بـه بازیکن‌ها مجدد کارت می دهد. حالت‌هاي‌ دیگر ممکن اسـت برای دست برنده تعیین شود. مثلاً یک دست سه کارتی کـه بالاترین کارت ان ۱۰ باشد.

 

Progressive Badugi With A Buy این نوع از بازی بادوگی از نوع قبلی الهام گرفته شده اسـت. این نوع از بادوگی بـه این صورت اسـت کـه هر بازیکن فرصت دارد یک کارت را در آخر دور دست دادن بخرد «Buy». اگر تعیین شوند دست برنده نباید کارتی بالای ۹ داشته باشد قوانین زیر اعمال می شود.دیلر بـه هر بازیکن یک کارت را بـه صورتی کـه همه ی ببینند می دهد، اگر ۱۰ یا بیشتر باشد سوزانده میشود.سه کارت دیگر را دیلر بـه پشت بـه هر بازیکن میدهد. سپس شرط بندی شروع میشود.

 

دراین مرحله، هر بازیکن یک کارت رو بـه بالا دارد. و سه کارت دیگر بـه پشت هستند. حالا هر بازیکن دو فرصت دارند تا با خرید کارت‌ها دست خودرا التیام دهد. درصورت خرید کارت، باید یک کارت از دست خود بسوزاند. سپس دیلر تعیین میکند کـه قسمت هر کارت خریداری شده چقدر اسـت و این مبلغ بـه پات اضافه میشود.

آموزش بازی پاسور بادوگی + سایت بازی پاسور بادوگی Badugi

سایت معبتبر شرط بندی بازی بادوگی

بهترین سایت شرط بندی بازی پاسور طبق بررسی ها سیگاری بت اسـت ؛ دور آخر شرط بندی اجرا میشود و کارت‌ها نمایش داده می‌‌شوند، برای ورود بـه سایت معتبر بازی بادوگی کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

 

آموزش بازی پاسور بادوگی + سایت بازی پاسور بادوگی Badugi

سایت zywhcm.co جدیدترین و پرطرفدارترین پستهای جهان را منتشر میکند همیشه با ما بروز باشید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *