۷ مورد از جبران شکست ها در پیش بینی های فوتبال و ورزشی


مجله یا سایت zywhcm.co تقدیم میکند

۷ مورد از جبران شکست ها در پیش بینی های فوتبال و ورزشی

جبران شکست ها در پیش بینی های فوتبال

در شرط بندی هاي‌ ورزشی خوب و بدی هایي دارد و اگر شـما بتونید روی باخت هاي‌ خود مدیریت داشته باشید میتونید همیشه سود ببرید در ادامه با ۷ مورد از جبران شکست ها در پیشبینی هاي‌ فوتبال و ورزشی سایت برترین بت را دنبال کنید. 

 

انواع باخت ها در بازی فوتبال 

بـه گزارش برترین بت یکی از اشتباهات رایجی کـه اکثریت شرط بندان ان را انجام می دهند، شرط بندی کردن بـه مقدار زیاد اسـت کـه بـه دلیل بـه دست آوردن پول بیشتر پس از پیروزی و جبران ضرر مالی پس از شکست اسـت.

 

حتی برخی نمیدانند کـه اینکار اشتباه اسـت و نباید ان را انجام دهند چرا کـه از نظر انها شرط بندی بـه مقدار زیاد آسیب زننده نخواهد بود. در صورتی کـه دقیقا برعکس این موضوع صدق می‌کند.

۷ مورد از جبران شکست ها در پیش بینی های فوتبال و ورزشی

ترفندهای برنده شدن در پیش بینی فوتبال

 

در صورتی کـه شـما بـه مقدار دفعات زیاد شرط بندی کنید علاوه بر از دست دادن نظارت بر روی سرمایه اي کـه برای شرط بندی در نظر دارید، بـه سرمایه دیگری کـه برای پس انداز یا هر کار دیگری در نظر گرفته‌اید نیز آسیب خواهید زد. اگر چند پیروزی بـه دست آورید و طمع این را دارید کـه مدام بیشتر و بیشتر سود بـه دست آورید، قطعا این موضوع اشتباه اسـت چرا کـه هر سوی پیروزی، شکست اسـت.

 

و ممکن اسـت مبلغی کـه در چند پیروزی قبل بـه دست آورده اید را دریک چشم بـه هم زدن از دست دهید. اگر چند شکست را متحمل شدید و سعی دارید تا انها را جبران کنید، شرط بندی بیشتر نیز بیشتر بـه شـما آسیب می رساند چرا کـه شاید مجددا با باخت مواجه شوید و بـه جای جبران مبالغ قبلی، بازهم پول از دست دهید. بـه همین خاطر در اینگونه مواقع بـه جای این‌که بازهم شرط بندی کنید، بنشینید و دلایل شکست خودرا بررسی نمایید.

 

به روی حال خود اطمینان نکنید 

اگر پیش از شرط بندی، حال روحی شـما مناسب نیست و یا در حالت تعادلی قرار ندارد، پیشنهاد میکنیم کـه شرط بندی را کنار بگذارید. فرض کنید کـه بعد از این‌که با حالت روحی نامناسب شرط‌بندی می کنید چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

۷ مورد از جبران شکست ها در پیش بینی های فوتبال و ورزشی

بهترین سایت شرط بندی فوتبال

 

درست اسـت کـه دو حالت برای شـما پیش می آید یا پیروزی و یا شکست ولی بعد از ان چه می شود؟ آیا پیروز شدن در ان شب بـه روحیه او کمک خواهد کرد؟ اگر او پیروز شود شاید در ان مقطع زمانی ودر همان چند ساعت احساس خوشایندی داشته باشد و بـه اصطلاح حالش بهتر شده باشد ولی آیا همان‌ گونه پیروزی برای او ادامه پیدا خواهد کرد؟ بنا بر تحقیقات انجام شده در کشور آمریکا بـه دلیل حال نامناسبی کـه ان شخص دارد .

 

۷ مورد از جبران شکست ها در پیش بینی های فوتبال و ورزشی

یکی از اشتباهات رایجی کـه اکثریت شرط بندان ان را انجام می دهند، شرط بندی کردن بـه مقدار زیاد اسـت کـه بـه دلیل بـه دست آوردن پول بیشتر پس از پیروزی و جبران ضرر مالی پس از شکست اسـت. حتی برخی نمی دانند کـه اینکار اشتباه اسـت و نباید ان را انجام دهند چرا کـه از نظر آن ها شرط بندی بـه مقدار زیاد آسیب زننده نخواهد بود. در صورتی کـه دقیقا برعکس این موضوع صدق میکند.

 

در صورتی کـه شـما بـه مقدار دفعات زیاد شرط بندی کنید علاوه بر از دست دادن بازرسی بر روی سرمایه اي کـه برای شرط بندی در نظر دارید، بـه سرمایه دیگری کـه برای پس انداز یا هر کار دیگری در نظر گرفته‌اید نیز آسیب خواهید زد. اگر چند پیروزی بـه دست آورید و طمع این را دارید کـه مدام بیشتر و بیشتر سود بـه دست آورید، قطعا این موضوع اشتباه اسـت چرا کـه هر سوی پیروزی، شکست اسـت و ممکن اسـت.

 

مبلغی کـه در چند پیروزی قبل بـه دست آورده اید را دریک چشم بـه هم زدن از دست دهید. اگر چند شکست را متحمل شدید و سعی دارید تا انها را جبران کنید، شرط بندی بیشتر نیز بیشتر بـه شـما آسیب می رساند چرا کـه شاید مجددا با باخت مواجه شوید و بـه جای جبران مبالغ قبلی، بازهم پول از دست دهید. بـه همین خاطر در اینگونه مواقع بـه جای این‌که بازهم شرط بندی کنید، بنشینید و دلایل شکست خودرا بررسی نمایید.

۷ مورد از جبران شکست ها در پیش بینی های فوتبال و ورزشی

حالات روحی نامناسب

اگر پیش از شرط بندی، حال روحی شـما مناسب نیست و یا در حالت تعادلی قرار ندارد، پیشنهاد می کنیم کـه شرط بندی را کنار بگذارید. فرض کنید کـه بعد از این‌که با حالت روحی نامناسب شرط‌بندی می کنید چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ درست اسـت کـه دو حالت برای شـما پیش می آید یا پیروزی و یا شکست ولی بعد از ان چه می شود؟ آیا پیروز شدن در ان شب بـه روحیه او کمک خواهد کرد؟

 

اگر او پیروز شود شاید در ان مقطع زمانی ودر همان چند ساعت احساس خوشایندی داشته باشد و بـه اصطلاح حالش بهتر شده باشد ولی آیا همان‌ گونه پیروزی برای او ادامه پیدا خواهد کرد؟ بنا بر تحقیقات انجام شده در ایالات امریکا بـه دلیل حال نامناسبی کـه ان شخص دارد قطعا بعد از پیروزی بازهم ترغیب می شود کـه در شرط بندی بعدی حتی در چند ساعت بعد، با مبالغ بالاتری نیز شرکت کند.

 

و دوباره با همان حال، شانس خودرا امتحان کند و تصور کنید کـه در ان لجظه یک شکست کافی اسـت تا در ان حالت روحی و روانی بیشترین ضربه روحی را بخورد. اگرهم شکست بخورد مشخص اسـت کـه او متلاشی روحی خواهد شد زیرا هم مشغله فکری اولیه را داشته اسـت و هم در شرط بندی‌اي شکست خورده کـه امید داشته کـه در ان پیروز باشد تا از مشغله رها شود.

۷ مورد از جبران شکست ها در پیش بینی های فوتبال و ورزشی

۷ مورد از جبران شکست ها در پیش بینی های فوتبال و ورزشی

بنابراین از همین جا زمینه ضربه خوردن، اعتیاد بـه شرط بندی و مشکلات ان شروع خواهد شد و همین موضوع کافی اسـت تا علاوه بر این‌که بهتر نشود، روز بـه روز بـه سقوط نزدیک تر شود. بنابراین قبل از این‌که در شرط بندی شرکت کنید، حالت روحی خودرا بـه صورت مفصل بررسی کنید.در هر شرط بندی، افراد کاربر با یک کلیک می توانند همه ی چیز را در خصوص یک شرط بندی و یا تیم مورد نظر پیدا کنند. پیش از هر شرط بندی باید در مورد ان بـه اندازه کافی تحقیق نمود. چنانچه بازی دیگری مورد توجه شـما قرار گرفت.

 

در مورد ان بررسی‌هاي‌ کافی انجام دهید و ببینید کـه آیا ارزش بازی کردن دارد یا خیر. شاید آنی کـه انتخاب کردید در وهله اول برایتان جذاب بـه نظر برسد، ولی وقتی وارد ان می شوید شاید دچار مشکلاتی شوید کـه در ظاهر برایتان آشکار نبوده اسـت. دریک شرط بندی ورزشی شـما باید همواره در حال تحقیق و بـه روز رسانی اطلاعات خود باشید تا بتوانید شرط هاي‌ درستی را پیشبینی کنید بنابراین تحقیقات لازم را در هر زمینه‌اي کـه می خواهید شرکت کنید، انجام دهید.

 

مدیریت سرمایه تان را فراموش میکنید 

شـما از تمامی این اشتباهات دوری می کنید و یک سرمایه گذاری درست و صحیح انجام می دهید، اما بـه جای چیدن ثمره ان؛ بی دقتی می کنید و یک بازی مهم را از دست میدهید. در اینجا باید برای پیشگیري از اشتباه از پیش برنامه ریزی کنید! زمانی کـه بانک شـما بـه امتیاز واقعی می رسد، فقط بـه افزایش شرط خود فکر نکنید و هم چنین بـه خاطر داشته باشید.

 

کـه عده اي از این پول‌ها را بـه سختی می توانید پس بگیرید و یا شاید در پی ان باختی هم برای شـما وجود داشته باشد کـه در برخی موارد علاوه بر این‌که پولی کـه برنده شدید را از دست میدهید، باید پول دیگری را نیز از جیب بگذارید ودر کل متضرر می شوید. پس برای افزایش پول دریک شرط بندی و بانک همه ی جوانب را بادقت بسنجید.

 

توقعات بی جا در بازی های فوتبال

بـه عنوان مثال عده اي از افراد در زمینه پیشبینی بسکتبال تبحر کافی دارند و با شناخت کافی از لیگ مورد نظر خود پیشبینی‌هاي‌ صحیح و اصولی را انجام می دهند. عده‌اي هستند کـه پس از مدتی این قضیه برایشان کافی نیست و سعی دارند کـه در لیگ ‌ها و یا رشته‌هاي‌ دیگر ورزشی نیز شانس خودرا امتحان کنند. این موضوع را طعم در شرط بندی می گویند.

۷ مورد از جبران شکست ها در پیش بینی های فوتبال و ورزشی

بهترین روش برنده شدن در پیش بینی فوتبال

 

کـه فردی کـه شناخت کافی از یک ورزش یا لیگ مورد نظر را ندارد بـه ان وارد می شود. این موضوع بـه خصوص در گذر زمان میتواند آسیب جدی را از لحاظ مالی بـه شـما وارد نماید چرا کـه در زمینه اي قدم گذاشتید کـه آشنایی لازم را از ان ندارید. اگر می خواهید لیگ و یا رشته‌هاي‌ دیگر را نیز در شرط بندی هاي‌ خود وارد کنید حتماً در خصوص ان در ابتدا تحقیق کنید و بعد شرط بندی خودرا انجام دهید.

 

۷ مورد از جبران شکست ها در پیش بینی های فوتبال و ورزشی

قطعا بعد از پیروزی بازهم ترغیب میشود کـه در شرط بندی بعدی حتی در چند ساعت بعد، با مبالغ بالاتری نیز شرکت کند و دوباره با همان حال، شانس خودرا امتحان کند و تصور کنید کـه در ان لجظه یک شکست کافی اسـت تا در ان حالت روحی و روانی بیشترین ضربه روحی را بخورد.

۷ مورد از جبران شکست ها در پیش بینی های فوتبال و ورزشی

اگرهم شکست بخورد مشخص اسـت کـه او متلاشی روحی خواهد شد زیرا هم مشغله فکری اولیه را داشته اسـت و هم در شرط بندی‌اي شکست خورده کـه امید داشته کـه در ان پیروز باشد تا از مشغله رها شود.

 

بنابراین از همین جا زمینه ضربه خوردن، اعتیاد بـه شرط بندی و مشکلات ان شروع خواهد شد و همین موضوع کافی اسـت تا علاوه بر این‌که بهتر نشود، روز بـه روز بـه سقوط نزدیک تر شود. بنابراین قبل از این‌که در شرط بندی شرکت کنید، حالت روحی خودرا بـه صورت مفصل بررسی کنید.

 

انجام ندادن تحقیقات کافی

در هر شرط بندی، افراد کاربر با یک کلیک میتوانند همه ی چیز را در خصوص یک شرط بندی و یا تیم مورد نظر پیدا کنند. پیش از هر شرط بندی باید در مورد ان بـه اندازه کافی تحقیق نمود. چنانچه بازی دیگری مورد توجه شـما قرار گرفت، در مورد ان بررسی‌هاي‌ کافی انجام دهید و ببینید کـه آیا ارزش بازی کردن دارد یا خیر. شاید آنی کـه انتخاب کردید در وهله اول برایتان جذاب بـه نظر برسد.

 

ولی وقتی وارد ان می شوید شاید دچار مشکلاتی شوید کـه در ظاهر برایتان آشکار نبوده اسـت. دریک شرط بندی ورزشی شـما باید همواره در حال تحقیق و بـه روز رسانی اطلاعات خود باشید تا بتوانید شرط هاي‌ درستی را پیشبینی کنید بنابراین تحقیقات لازم را در هر زمینه‌اي کـه میخواهید شرکت کنید، انجام دهید.

 

۷ مورد از جبران شکست ها در پیش بینی های فوتبال و ورزشی

شـما از تمامی این اشتباهات دوری میکنید و یک سرمایه گذاری درست و صحیح انجام میدهید، اما بـه جای چیدن ثمره ان؛ بی دقتی می کنید و یک بازی مهم را از دست میدهید. در اینجا باید برای پیش گیری از اشتباه از پیش برنامه ریزی کنید!

۷ مورد از جبران شکست ها در پیش بینی های فوتبال و ورزشی

سایت شرط بندی سیگاری بت

 

زمانی کـه بانک شـما بـه امتیاز واقعی میرسد، فقط بـه افزایش شرط خود فکر نکنید و هم چنین بـه خاطر داشته باشید کـه عده اي از این پول‌ها را بـه سختی میتوانید پس بگیرید و یا شاید در پی ان باختی هم برای شـما وجود داشته باشد کـه در برخی موارد علاوه بر این‌که پولی کـه برنده شدید را از دست میدهید، باید پول دیگری را نیز از جیب بگذارید ودر کل متضرر می شوید. پس برای افزایش پول دریک شرط بندی و بانک همه ی جوانب را بادقت بسنجید.

 

صبور نبودن در پیش بینی

بـه عنوان مثال عده اي از افراد در زمینه پیشبینی بسکتبال تبحر کافی دارند و با شناخت کافی از لیگ مورد نظر خود پیشبینی‌هاي‌ صحیح و اصولی را انجام میدهند. عده‌اي هستند کـه پس از مدتی این قضیه برایشان کافی نیست و سعی دارند کـه در لیگ ‌ها و یا رشته‌هاي‌ دیگر ورزشی نیز شانس خودرا امتحان کنند. این موضوع را طعم در شرط بندی می گویند کـه فردی کـه شناخت کافی از یک ورزش یا لیگ مورد نظر را ندارد بـه ان وارد می شود.

۷ مورد از جبران شکست ها در پیش بینی های فوتبال و ورزشی

ورود به سایت معتبر شرط بندی ورزشی

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم ٬‌ این موضوع بـه خصوص در گذر زمان میتواند آسیب جدی را از لحاظ مالی بـه شـما وارد نماید چرا کـه در زمینه اي قدم گذاشتید کـه آشنایی لازم را از ان ندارید. اگر می خواهید لیگ و یا رشته‌هاي‌ دیگر را نیز در شرط بندی هاي‌ خود وارد کنید حتماً در خصوص ان در ابتدا تحقیق کنید پس برای ورود بـه سایت معتبر کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

سایت zywhcm.co جدیدترین و پرطرفدارترین پستهای جهان را منتشر میکند همیشه با ما بروز باشید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *