چگونه قماربازان بزرگ پولدار شدند؟‌ (تجربیات میلیون دلاری)


مجله یا سایت zywhcm.co تقدیم میکند

چگونه قماربازان بزرگ پولدار شدند؟‌ (تجربیات میلیون دلاری)

چگونه قماربازان بزرگ پولدار شدند؟‌

برای موفقیت در بازی هاي‌ کازینویی نیاز اسـت کـه در ابتدا اموزش کامل ببینید و مهارت کافی داشته باشید تا بتونید بهترینها را برای خودتان دربیارید در ادامه سایت برترین بت را دنبال کنید. 

 

چگونه قماربازان بزرگ پولدار شدند؟‌

گذران زندگی از راه شرط بندی ورزشی میتواند بسیار جذاب جلوه کند، ولی همانگونه کـه برد در شرط بندی میتواند سودآور باشد، داشتن درآمد ثابت از این راه بـه همان اندازه چالشی خواهد بود. قماربازان برنده چند وقت بـه چند وقت باید انتظار پرداختی داشته باشند؟

 

زمان درآمد در شرط بندی چگونه خواهد بود؟ ادامه این یادداشت را بخوانید تا بـه پاسخ این سوال برسید کـه زمان درآمد در شرط بندی چگونه اسـت؟پس برای ورود بـه سایت معتبر کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

چگونه قماربازان بزرگ پولدار شدند؟‌ (تجربیات میلیون دلاری)

روش تبدیل شدن به یک قمار باز قهار

درسال ۲۰۱۷؛ بحثی در خصوص این کـه برای تبدیل شدن بـه یک قمارباز حرفه اي چه مواردی نیاز اسـت، شروع کردیم. برخی مواردی کـه مورد بحث قرار گرفت، شامل سرمایه شرط بندی و مدیریت ان؛ ارزش اطلاعات دست اول، درک تفاوت بین انتخاب برندگان و پیدا کردن ارزش مورد انتظار و اهمیت ضرایب نهایی «کـه قبلا در مورد ان بـه تفصیل صحبت کرده ایم» در ارزیابی موفقیت بود.

 

یکی از جنبه هایي کـه مطرح نشد، ارزیابی چگونگی کاری کـه بـه سود می‌رسد و بـه ویژه این کـه برندگان چند وقت بـه چند وقت باید انتظار کسب درآمد داشته باشند، بود. ساده‌ترین راه برای ارزیابی این مساله ان اسـت کـه شرط بندی ورزشی را مثل هر شغل دیگری درنظر بگیریم.

 

تعداد زیادی از مشاغل دست مزد کارکنان خودرا بـه صورت ماهانه پرداخت میکنند. این یادداشت میـــخواهد بـه این سوال پاسخ دهد کـه شرط بندان حرفه اي باید هر چند وقت یک‌بار انتظار درآمد ماهانه داشته باشند. در قمار نیز اهمیت دارد کـه بدانیم زمان درآمد در شرط بندی چند وقت بـه چند وقت اسـت؟

 

یکی از نخستین یادداشت هایي کـه بعد از شروع بـه کار بـه عنوان تحلیل گر شرط بندی ورزشی نوشتم، در وب سایت Professional Gambler و با عنوان مدیریت سرمایه در شرط بندی ورزشی، منتشر شد. یادداشت افشاگرانه اي بود، چون بـه دنبال اغوای خواننده با صحبت هاي‌ سودهای هنگفت و رشد همیشگی نبود.

چگونه قماربازان بزرگ پولدار شدند؟‌ (تجربیات میلیون دلاری)

انواع قماربازان در سایت های شرط بندی

احتمالا غافلگیرکننده ترین ویژگی این یادداشت مشاهداتم در خصوص قمارباز متخصص هندیکپی بود کـه ۵۵ درصد نرخ برد داشت، ولی بالارفتن سرمایه از سوی او تنها در ۵ درصد اوقات ممکن بود. اگر بخواهم از زبان آر جی میلر «یکیدیگر از تحلیل گران شرط بندی ورزشی» صحبت کنم، باید بگویم «مبتدیان همواره فکر میکنند باید هرروز نسبت بـه روز قبل، پول بیشتری داشته باشند.» در واقع، «۱۹ روز از هر ۲۰ روز، شـما پایین تر از میزان اوج سرمایه خود خواهید بود.»

 

مثال عددی

برای یادداشت فعلی، تصمیم گرفتم این نظریه را در رنج هاي‌ مختلف ضریب هاي‌ شرط بندی «۱.۵؛ ۲.۰۰؛ ۳.۰۰؛ ۵.۰۰ و ۱۰.۰۰» و درصد سود «۹۰ تا ۱۲۰ درصد با ۲ درصد فاصله» بـه آزمون بگذارم. برای پیدا کردن احتمال مورد انتظار برای رسیدن بـه میزان اوج سرمایه جدید از طریق شبیه سازی مونته کارلو، مدلسازی شد. نتایج در قالب نمودار پایین بـه تصویر کشیده شده اسـت:

 

از این رو، ۵۵ درصد نرخ برد بـه معنای ۱۰۵ درصد بازده بود. بهترین نمود این مساله را در خط سبز نمودار بالا «ضریب ۲» مشاهده می‌کنید ودر واقع تنها ۵ درصد مواقع می‌توانیم انتظار دیدن چنین اوج جدیدی را داشته باشیم. این کـه باوجود عملکرد مثبت مستمر، چقدر بـه ندرت باید انتظار بالا رفتن سرمایه را داشته باشیم، بسیار روشن گرانه اسـت

 

. حتی با بازده ۱۲۰ درصدی در بلندمدت «کـه در دنیای شرط بندی ورزشی دراین ضرایب بسیار کمیاب اسـت»؛ فقط ۲۰ درصد مواقع بـه اوج سرمایه خواهیم رسید. در ضرایب بیشتر، این امر سخت تر هم خواهد شد.

چگونه قماربازان بزرگ پولدار شدند؟‌ (تجربیات میلیون دلاری)

انواع روش های ماهانه برای درآمد لازم 

نمودارهایی کـه در پایین مشاهده می‌کنید، تاریخچه ماهانه ۵۰ هندیکپ را مشاهده میکنید کـه نرخ بردی ۵۵ درصدی و بازدهی ۱۰ درصدی «در مجموع ۱۱۰ درصد» داشته اند. حتی با چنین ضرایب مناسبی هم ۳ نفر از این افراد با ضرر کار خودرا بـه اتمام برده اند. فرض کنید دو یا ۳ ماه درسال کار نکنید و بدتر این کـه وادار باشید برای خوب کار نکردن خود دراین مدت، بـه رئیستان پول هم پرداخت کنید. هر شخصی می‌گوید شرط بندی ورزشی راحت اسـت، در گمراهی بـه سر میبرد.

 

قطعا برای هر قماربازی مفید خواهد بود کـه بتواند احتمال سودآوری ماهانه را تخمین بزند یا بالعکس میزان ضرر خودرا مشخص کند. در حقیقت، برای سناریوهای ساده مانند موارد فوق کـه همه ی دارای ضرایب و مبلغ یکسان هستند، میتوانیم از قضیه دو جمله اي برای ارزیابی دقیق پایان کار با ضرر استفاده کنیم. دراین مثال ۱۹.۷٪ اسـت.

 

اگر ضرایب شرط بندی را تغییر دهیم چه می‌کنیم؟ نمودار ابتدایی پایین نشان می‌دهد احتمال داشتن یک ماه باخت براساس ضرایبی کـه در ان ها شرط بندی می‌کنیم، متغیر اسـت.

بازدهی های معتبر در کازینوهای انلاین

همانگونه کـه قابل انتظار اسـت، هر چه بازدهی مورد انتظار ضعیف تر باشد، بـه احتمال بیشتری می‌توان تصور کرد ان ماه با ضرر همراه خواهد بود. چیز دیگری هم کـه واضح اسـت، تاثیر واریانس موقع شرط بندی در ضرایب غیرمحتمل تر «Longer Odds» اسـت. گفتنی اسـت عبارت Long Odds در شرط بندی، بـه مواردی کـه احتمال وقوعشان کمتر اسـت یا بـه عبارتی دیگر ضریب بزرگ‌تر اسـت.

چگونه قماربازان بزرگ پولدار شدند؟‌ (تجربیات میلیون دلاری)

اشاره دارد «مترجم». در تعداد کوچکی از نمونه ها همانند این یکی، شانس نقش مهم تری در قیمت هاي‌ غیرمحتمل تر بازی خواهد کرد. حتی با عملکردی خوب هم باید انتظار از دست دادن پول در تعداد ماه هاي‌ قابل توجه داشته باشید.

 

در ضرایب ۱۰؛ احتمال ثبت ضرر بـه ۲۷ درصد می‌رسد کـه بازه قابل انتظار در ان ۱۲۰ درصد اسـت. بـه هیچ عنوان نمی‌توان گفت پیشرفت چندانی نسبت بـه موارد بالا حاصل شده اسـت. در مقابل، درآمد مورد انتظار ماهانه ما در ضرایب کوچکتر همانند ۱.۵ بیشتر توسط اندازه مهارت و کمتر براساس شانس تعیین میشود. نمودار پایین مشخص می‌کند اگر تعداد شرط ها را بـه ۲۵۰ برسانیم، نتایج چقدر تغییر میکند:

باز هم قانون اعداد بزرگ

همین حالا انتظارات ماهانه بـه شکلی بسیار واضح تر تشریح شده اسـت کـه شامل ضرایب بزرگ‌تر هم می‌شود. بـه شکلی قابل انتظار، هر چه تعداد شرط ها بیشتر باشد، بـه احتمال بیشتری ماه رابا سود بـه اتمام می‌رسانیم. زمان درآمد در شرط بندی ما وابستگی زیادی بـه تعداد شرط ها دارد.

 

این بـه دلیل قانون اعداد بزرگ اسـت کـه قبلا در مورد ان صحبت کرده ایم. قبلا گفتیم کـه با درنظر گرفتن یک پرتاب عادلانه سکه «درصورتی کـه احتمال شیر یا خط در ۵۰ درصد مساوی باشد»؛ برنولی ارزیابی کرد هرچه تعداد پرتاب سکه بیشتر شود.

 

درصد نتایج شیر یا خط بـه ۵۰ درصد نزدیک میشود. این در حالی اسـت کـه اختلاف بین تعداد واقعی شیر یا خط پرتاب رو شده نیز بیشتر شود: «هر چه تعداد پرتاب ها بیشتر شود، میزان شیر و خط هم بـه ۵۰ درصد نزدیک می‌شود.»

 

قسمت دوم قضیه برنولی اسـت کـه افراد در درک ان مشکل دارند و همین قسمت هم باعث بـه وجود آمدن تئوری مغالطه قمارباز شده اسـت. اگر بـه کسی بگویید نتیجه ۹ بار پشت سرهم پرتاب سکه اي خط بوده اسـت، او بـه احتمال بیشتری حدس خواهد زد بار دهم شیر بیاید.

چگونه قماربازان بزرگ پولدار شدند؟‌ (تجربیات میلیون دلاری)

چگونه قماربازان بزرگ پولدار شدند؟‌ «تجربیات میلیون دلاری»

این نادرست اسـت، چون سکه هیچ حافظه اي ندارد و هر بار کـه پرتاب میشود، احتمال رو شدن هر کدام از طرفین ان؛ ۵۰ درصد اسـت و همین قدر هم میماند. برنولی بـه این نتیجه رسید کـه هر چه نمونه هاي‌ پرتاب سکه اي عادلانه بیشتر بزرگ‌تر شود و مثلاً بـه یک میلیون برسد، احتمال برابری شیر یا خط بیشتر میشود. این جا چون نمونه بسیار بزرگ اسـت.پس برای ورود بـه سایت معتبر کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

 

انحراف مورد انتظار از شانس ۵۰-۵۰؛ میتواند تا ۵۰۰ هم برسد. تعداد ۹ بار پرتاب سکه ان قدر کم اسـت کـه نمی‌توان انتظار داشت نظریه ۵۰-۵۰ برنولی کـه براساس یک میلیون بار انداختن سکه ارائه شده، در ان درست دربیاید. از این رو، ۹ بار سکه انداختن تنها تکه خیلی کوچکی از ۱ میلیون پرتاب درنظر گرفته میشود. این جا دیگر خبری از برابری رو شدن دو طرف نیست و همه ی چیز شانسی خواهد بود.

 

البته نتیجه گیری متقابل هم درست اسـت: در جایی کـه نتوانیم برتری بیشتری نسبت بـه ضرایب داشته باشیم، تعداد بیشتری شرط بندی بـه معنای احتمال ضرر بیشتر اسـت. زمان درآمد در شرط بندی نیز دراین حالت معنای خودش را از دست میدهد.

 

دو نمودار آخری کـه این جا داریم، بازده مورد انتظار برای ضرایب ۲.۰۰ و ۵.۰۰ را برای ۵ نمونه سایز مختلف شامل ۱۰؛ ۲۰؛ ۵۰؛ ۱۰۰ و ۲۵۰ مقایسه میکنند. این نمودارها مواردی کـه در نمودارهای بالا بـه ان ها رسیدیم رابا شدت بیشتری ثابت میکنند: هر چه برتری یا عدم برتری «کمتر یا بیشتر بودن مهارت» بیشتری داشته باشیم، بـه احتمال بیشتری سود «ضرر» خواهیم داشت.

 

هر کدام از خوانندگان این یادداشت کـه علاقمند باشد سناریوی دوجمله اي خودرا پیاده سازی کند، می‌توانند از فرمول اکسل پایین برای ارزیابی احتمال باخت از تعداد مشخصی شرط، استفاده کند

چگونه قماربازان بزرگ پولدار شدند؟‌ (تجربیات میلیون دلاری)

چگونه قماربازان بزرگ پولدار شدند؟‌ «تجربیات میلیون دلاری»

آر جی میلر بـه مخاطبین خود اعلام کرد کـه با نرخ بردی ۵۵ درصدی و ۱۲۵ شرط در ماه، باید انتظار از دست دادن پول هر ۹ ماه یک‌بار داشته باشند. در ضرایب ۱.۹۰۹ «n = ۱۲۵, r/o = ۰.۵۵»؛ قضیه دوجمله اي شامل احتمال داشتن ماهی بازنده بـه مقدار ۲۷.۹ درصد یا ۱ در ۴ خواهد داشت. مشخصا، میلر در محاسبات خود دراین باره، اشتباه کرده اسـت.

 

البته شاید او این محاسبات را در شرایط هندیکپ و بدون مد نظر قرار دادن حاشیه سود «مارجین» بوک میکر «نهاد شرط بندی»؛ انجام داده اسـت. دراین شرایط، احتمال ۱۳.۱ اسـت کـه بـه محاسبات او نزدیک تر خواهد بود.

 

بدون درنظر گرفتن این موارد، نظر کلی میلر درست بود: استراتژی موثری در شرط بندی باید شامل «دانستن ان کـه باید انتظار چه چیزی را داشته باشید»؛ می‌شود. برای تاریخچه هاي‌ گسترده در قیمت هاي‌ مختلف و نمونه هاي‌ متغیر، باید سراغ استفاده از شبیه سازی مونته کارلو برویم.

 

پیدا کردن نقطه برتری در شرط بندی ورزشی سخت اسـت. تعداد کمی از قماربازان می‌توانند در بلندمدت، بدون درنظر گرفتن تاثیر شانس، بـه چنین دستاوردی برسند. حتی برندگان ثابت شده هم باید انتظارات خود در خصوص برد را تعدیل کنند. رسیدن بـه اوج جدید سرمایه، خیلی کمتر از آنی خواهد بود کـه افراد انتظارش را دارند.

چگونه قماربازان بزرگ پولدار شدند؟‌ (تجربیات میلیون دلاری)

ورود به سایت معتبر شرط بندی

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار داریم و  انتظار برای داشتن ماه هاي‌ سودآور یکی پس از دیگری باید همراه با واقعیت باشد. امیدوارم این یادداشت نشان داده باشد گذران امورات از راه شرط بندی ورزشی چقدر سخت اسـت پس برای ورود بـه سایت معتبر کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

سایت zywhcm.co جدیدترین و پرطرفدارترین پستهای جهان را منتشر میکند همیشه با ما بروز باشید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *