شرط بندی فوتبال واقعی بهتر است یا مجازی ؟؟ |‌ نکاتی برای موفقیت در پیش بینی فوتبال


مجله یا سایت zywhcm.co تقدیم میکند

شرط بندی فوتبال واقعی بهتر است یا مجازی ؟؟ |‌ نکاتی برای موفقیت در پیش بینی فوتبال

شرط بندی فوتبال واقعی بهتر است یا مجازی ؟؟

پیشبینی بینی ها و شرط بندی هاي‌ فوتبالی دو نوع اصلی دارد یعنی واقعی و مجازی کـه هر کدام سود هاي‌ خاص خودرا دارد در ادامه با نکاتی برای موفقیت در پیشبینی فوتبال سایت برترین بت را دنبال کنید.

 

فوتبال واقعی یا مجازی ؟

پیشبینی فوتبال‌ حرف اول را در شرط بندی ورزشی می زند. حال با روی کار آمدن بازی ورزش فوتبال مجازی نحوه شرطبندی بیش از پیش دگرگون شده اسـت.رشته ورزشی فوتبال بی شک پرطرفدارترین ورزش در سراسر دنیاست کـه همچنین از محبوب ترین ورزش ها برای شرط بندی روی پیشبینی نتایج مسابقات میباشد. با اینحال می‌توان گفت بازیهای ورزش هاي‌ مجازی با ویژگی هاي‌ منحصر بـه فرد جدید اکنون شرط بندی ورزشی را وارد مرحله جدید نموده اند.

شرط بندی فوتبال واقعی بهتر است یا مجازی ؟؟ |‌ نکاتی برای موفقیت در پیش بینی فوتبال

نکاتی برای موفقیت در پیش بینی فوتبال

 

اگر با ورزش مجازی آشنایی ندارید می‌توانید از طریق مطالعه نوشته “شرط بندی در ورزش مجازی، آشنایی با مفهوم این اصطلاح” اطلاعات خوبی دراین رابطه بدست بیاورید. همچنین در دسته بندی ورزش هاي‌ مجازی راهنمای انواع این ورزش ها در اختیارتان قرار دارد.

 

محبوبیت فوتبال مجازی در شرط بندی

فوتبال مجازی همانند فوتبال واقعی در بین ورزش هاي‌ مجازی از محبوب ترین بازیهاست کـه البته شرط بندی بر روی پیشبینی نتایج مسابقات ان تفاوت هایي و گاه برتری هایي نسبت بـه رقابت هاي‌ ورزشی کلاسیک دارد. در ادامه این نوشته بـه بررسی تفاوت شرط بندی بر روی پیشبینی نتایج مسابقات فوتبال در دنیای واقعی و ورزش مجازی فوتبال پرداخته خواهد شد.

 

مزایای شرط بندی واقعی فوتبال

مسابقات فوتبال واقعی و مجازی از برخی تفاوت هاي‌ ساختاری مشخص برخوردار هستند کـه موارد مهم این تفاوت ها بـه شرح زیر میباشد:ساختار پیشبینی نتایج فوتبال واقعی ساختار پیشبینی نتایج فوتبال مجازیشرط بندی پیش از شروع مسابقه فوتبال. رقابت ها با حضور ۱۶ تیم برگزار می‌شوند. هر هفته شامل ۸ بازی می‌باشد.

شرط بندی فوتبال واقعی بهتر است یا مجازی ؟؟ |‌ نکاتی برای موفقیت در پیش بینی فوتبال

بهترین سایت پیش بینی فوتبال

 

پیشبینی زنده مسابقه فوتبال در حین برگزاری رقابت. در روزهایی کـه برای انجام مسابقات فوتبال تعیین می‌شود، ۴ مسابقه به‌صورت هم زمان برگزار می‌شود.
مسابقات فوتبال واقعی ممکن اسـت بـه دلیل شرایط مختلفی مانند آب و هوا یا حتی مسائل سیاسی برگزار نگردند. بازی ها همواره در زمان تعیین شده بودن مشکل برگزار خواهند شد.

 

مقایسه تفاوت پیش بینی فوتبال واقعی و فوتبال مجازی

نحوه ارائه ضرایب در مسابقات فوتبال واقعی با مسابقه هاي‌ فوتبال مجازی تفاوت هاي‌ مهمی دارد، کلیدی ترین این موارد بـه شرح زیر هستند:ضرایب بر اساس یک مبنا و سبک مشخص بـه نمایش در می‌آیند. امکان تنظیم نحوه نمایش ضرایب بـه حالت هاي‌ گوناگون اعشاری، کسری و نیز آمریکایی وجوددارد. در ضرایب کسری و آمریکایی درصورت لزوم ممکن اسـت نتیجه بـه شماره نزدیک خود گرد شود.

 

این امکان وجوددارد کـه در حین برگزاری مسابقه فوتبال زنده ضرایب تغییر کنند. ضرایب در طول برگزاری مسابقه کاملا ثابت هستند و تغییر نمی کنند.مقایسه تفاوت ضرایب در فوتبال واقعی و فوتبال مجازیشرط بندی متفاوت اسـت .

شرط بندی فوتبال واقعی بهتر است یا مجازی ؟؟ |‌ نکاتی برای موفقیت در پیش بینی فوتبال

معایت پیش بینی فوتبال واقعی

محدودیتی در میزان شرط بندی یک مسابقه اعمال نمی گردد. گاهی ممکن اسـت در برخی مسابقه ها و رقابت میان تیم ها محدودیت میزان شرط بندی اعمال گردد.در مسابقه فوتبال زنده افراد می‌توانند تا دقیقه ۹۰ شرط بندی کنند.

 

شرط بندی ها پیش از شروع مسابقه فوتبال قابل ثبت هستند.تعداد گزینه هاي‌ نسبتا بیشتری برای شرط بندی وجوددارد. تعداد گزینه هاي‌ شرط بندی نسبتا کمتر اسـت.

 

امکان مشخص کردن شرط برای تکرار بازی وجود ندارد. می‌توان در پایان هر بازی با استفاده از گزینه هاي‌ Rebet و Rebet X۲ شرط بندی کرد کـه دراین حالت سیستم مسابقه را مجدد اجرا می کند.

 

آمار و نتایج فوتبال واقعی آمار و نتایج فوتبال مجازی

برای مشاهده آمار مسابقات قبلی میبایست بـه سایت های مرجع ورزشی مراجعه کرد. آمار بازی ها و نتایج به‌صورت لحظه اي قابل مشاهده هستند.
این آمارها تعیین کننده هیچ احتمالی در بازیهای آینده نمیباشند و نتیجه بـه عملکرد تیم ها و شرایط ان مسابقه فوتبال بستگی دارد. نتایج براساس یک نرم افزار تولیدکننده اعداد تصادفی تعیین می گردد.

شرط بندی فوتبال واقعی بهتر است یا مجازی ؟؟ |‌ نکاتی برای موفقیت در پیش بینی فوتبال

سایت پیش بینی فوتبال

 

هر بازی در زمان خاصی برگزار می‌گردد کـه کاربران باید برای مشاهده نتیجه منتظر برگزاری مسابقه باشند. امکان نمایش نتیجه به‌صورت فوری و حتی بدون نمایش مسابقه وجوددارد.ممکن اسـت یک مسابقه فوتبال پخش نشود و یا فیلم ان برای تماشا در دسترش قرار نگیرد. فیلم بازی همواره بر روی سایت موجود اسـت.

 

امکان پخش صحنه هاي‌ مهم مسابقه فوتبال پیش از نمایش نتیجه و بـه انتخاب شخص وجود ندارد. شخص می تواند انتخاب کند کـه پیش از مشاهده نتیجه مسابقه فوتبال صحنه هاي‌ مهم بازی را مشاهده کند.جریان بازی درحدود ۱٫۵ ساعت بـه طول می انجامد. برگزاری مسابقه درحدود کمتر از ۱ دقیقه قابل انجام اسـت.

 

لیگ های معتبر

مسابقات بسته بـه لیگ و نوع مسابقه در زمان هاي‌ خاصی برگزار می‌گردند. مسابقات در تمام ساعات و روزها برگزار می شوند.افراد بسیاری دریک مسابقه فوتبال شرط بندی می‌کنند. مسابقه درصورت تقاضا و به‌صورت اختصاصی صورت می گیرد.امکان تجزیه و تحلیل بازی بر مبنای تیم ها، بازیکنان و بسیاری موارد دیگر وجوددارد. بازی به‌صورت مجازی برگزار می شود و آنالیز بر مبنای مواردی کـه در مسابقات فوتبال واقعی وجوددارد کاربرد ندارد.

 

امکان تبانی در مسابقه فوتبال و تغییر نتیجه به‌ صورت نظارت شده وجوددارد. امکان تبانی وجود ندارد و نیز صحت نتایج مسابقه قابل راستی آزمایی می‌باشد.
درصورت اثبات تبانی در سطح گسترده بر اساس قوانین ممکن اسـت نتیجه یک بازی تغییر کند. بـه دلیل این کـه امکان تبانی وجود ندارد نتایج بدست آمده نهایی

شرط بندی فوتبال واقعی بهتر است یا مجازی ؟؟ |‌ نکاتی برای موفقیت در پیش بینی فوتبال

جمع بندی

اگر بخواهم با عبارات کوتاه شرط بندی بر روی پیشبینی نتایج مسابقات ورزشی “فوتبال مجازی” و “فوتبال واقعی” را مقایسه کنم آنگاه باید از همان ترکیب “مدرن” و “کلاسیک” استفاده کنم.

 

شرط بندی در پیشبینی نتایج مسابقات فوتبال مجازی امکانات مدرن تر و کاربردی تری را برای شخص فراهم می آورد.شرط بندی در پیشبینی فوتبال واقعی امکانات کلاسیک شناخته شده تری را در اختیار افراد قرار می‌دهد.

 

شاید بـه نوعی بتوان اینطور توضیح داد کـه روند برگزاری مسابقات و شرط بندی در فوتبال مجازی سریع تر انجام می‌گیرد و برای شرط هاي‌ با تعداد بالاتر مناسب تر اسـت.

شرط بندی فوتبال واقعی بهتر است یا مجازی ؟؟ |‌ نکاتی برای موفقیت در پیش بینی فوتبال

ورود به سایت معتبر پیش بینی فوتبال

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی فوتبال را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید  و پیشبینی فوتبال‌ چه مسابقات واقعی و یا مجازی دارای پرسودترین ضرایب اسـت کـه با فراگیری اصول و نکات مهم هر کدام بازیکن می تواند پول در بیارد پس برای ورود بـه سایت معتبر پیشبینی فوتبال کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

سایت zywhcm.co جدیدترین و پرطرفدارترین پستهای جهان را منتشر میکند همیشه با ما بروز باشید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *