راهنمایی بازی کازینویی تاس یاتزی + ترفند و قوانین لازم yahtzee


مجله یا سایت zywhcm.co تقدیم میکند

راهنمایی بازی کازینویی تاس یاتزی + ترفند و قوانین لازم yahtzee

راهنمایی بازی کازینویی تاس یاتزی

yahtzee یاتزی یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت کـه سود مناسبی شـما میتوانید از این بازی کسب کنید در ادامه با راهنمایی بازی کازینویی تاس یاتزی + ترفند و قوانین لازم yahtzee سایت برترین بت را دنبال کنید. 

 

اموزش بازی تاس یاتزی 

بازی هاي‌ دورهمی جایگاه ویژه اي در شب هاي‌ مهمانی و جمع هاي‌ دوستانه دارند. شـما میتوانید دیگر بازی هاي‌ تاس را نیز در مجله دنیای شرط بندی آموزش ببینید و بـه جای بازی هاي‌ همیشگی و روتین گذشته، از هیجان جدیدی برخوردار شوید.شـما میتوانید بازی هاي‌ تاس دو نفره و بازی هاي‌ تاس چند نفره را نیز در مجله دنیای شرط بندی آموزش ببینید.

راهنمایی بازی کازینویی تاس یاتزی + ترفند و قوانین لازم yahtzee

نحوه بازی یاتزی

یاتزی یک بازی راحت با تاس اسـت کـه دو یا چند بازیکن میتوانند از ان لذت ببرند. از این نظر بازی تاس یاتزی شبیه بازی هاي‌ جعبه را ببند، بازی تاس کشتی، ناخدا و خدمه و بازی تاس راستگو اسـت. دراین بازی باید ترکیب مناسب را بـه دست آورید تا برنده شوید. در ادامه نحوه انجام این بازی را توضیح داده ایم. درضمن ویدیوی آموزشی بازی هم قرار گرفته کـه می‌توانید متن ان را زیر ویدیو مطالعه کنید.

 

اقلام موردنیاز
۲ یا چند بازیکن، ۵ تاس، صفحه امتیازات.

هدف بازی
دراین بازی باید با ریختن ۵ تاس و رسیدن بـه ترکیب موردنظر، بیشترین امتیاز را کسب کنید.

راهنمایی بازی کازینویی تاس یاتزی + ترفند و قوانین لازم yahtzee

نگاهی به انواع بازی های تاس 

دراین بازی تاس تنها ابزاری اسـت کـه در اختیار بازیکن قرار میگیرد. بنابر این او باید سعی کند با رسیدن بـه اعداد و ترکیب هاي‌ موردنظر از تاس ها، امتیازات بیشتری کسب کند. از این نظر بازی یاتزی در طبقه بندی بازی هاي‌ تاس قرار میگیرد و شبیه بازی هاي‌ بازی تاس سی لو، بازی تاس فارکل و بازی تاس بانکو اسـت.

 

در هر دور بازی باید سه بار تاس بریزید. بعد از بار اول، بازیکن باید تصمیم بگیرد کدام تاس را نگه دارد. بعد از بار دوم، بازیکن دوباره باید تصمیم بگیرد کدام را نگه می دارد و کدام را دوباره خواهد ریخت. بعد از بار سوم، بازیکن باید خانه اي از جدول را برای امتیازش انتخاب کند.

 

راهنمایی بازی کازینویی تاس یاتزی + ترفند و قوانین لازم yahtzee

۱۳ خانه در جدول امتیازات وجوددارد یعنی هر بازیکن ۱۳ دور بازی میکند. هدف برای ۶ خانه بالا این اسـت کـه تا حد امکان، شماره هاي‌ خاصی را در تاس ها بـه دست آورید. بـه عنوان مثال، وقتی دنبال ۶ ها هستید، بازیکن در هر بار تاس ریختن، ۶ ها را نگه می دارد و شانسش رابا بقیه تاس ها دوباره امتحان می‌کند. بازیکن بـه اندازه ارزش کلی شماره هاي‌ خاصی کـه در تاس ها بـه دست آورده برای خانه هاي‌ بالا امتیاز می‌گیرد. بـه عنوان مثال، سه تا ۶ یعنی ۱۸ امتیاز گرفته اید.

 

هدف برای ۷ خانه پایین، رسیدن بـه ترکیبی مناسب از تاس هاست. وقتی سه تاس از پنج تاس هم نوع باشند، امتیاز هر سه تاس را می‌گیرید. برای چهار تاس هم نوع هم، بـه همین شکل اسـت. فول هاوس یعنی سه تاس هم نوع و یک جفت داشته باشید. فول هاوس ۲۵ امتیاز دارد. یک ترتیب کوچک یعنی اعداد چهار تاس بـه ترتیب باشد و ۳۰ امتیاز دارد. یک ترکیب بزرگ یعنی اعداد ۵ تاس بـه ترتیب باشد و ۴۰ امتیاز دارد. یاتزی یعنی هر ۵ تاس یکسان باشند و ۵۰ امتیاز دارد.

راهنمایی بازی کازینویی تاس یاتزی + ترفند و قوانین لازم yahtzee

قوانین بازی تاس یاتزی 

در هر دور، یک بازیکن می‌تواند ۳ بار تاس بریزد و اگر ترکیب دلخواهش بود، می‌تواند بعد از بار اول یا دوم ادامه ندهد.

اگر ۶ خانه بالای بازیکن در مجموع ۶۳ امتیاز یا بیشتر داشته باشد، ۳۵ امتیاز بـه عنوان جایزه بـه او داده میشود.

اگر یک بازیکن بعد از سه بار تاس ریختن بـه ترکیب دلخواه نرسید باید یک خانه را از دور خارج کند و هیچ امتیازی برای ان ترکیب نمی‌گیرد.

اگر یک بازیکن دریک بازی دو بار یاتزی کند، امتیاز جایزه یاتزی می‌گیرد. دراین حالت خانه یاتزی تیک میخورد و یک خانه دیگر امتیاز می‌گیرد.

هدف بازی

هدف دراین بازی این اسـت کـه با رسیدن بـه ترکیب هاي‌ مختلف از ۵ تاس، بیشترین امتیاز را کسب کنیم.بازیکن در هر نوبت میتواند سه بار تاس بریزد. بعد از بار اول، بازیکن تصمیم می‌گیرد کدام تاس ها را نگه دارد و با کدام ها دوباره تاس بریزد. بعد از بار دوم هم همینطور. بعد از بار سوم تاس ریختن، او باید یک خانه در صفحه امتیازات انتخاب کند.

 

۱۳ خانه در صفحه امتیازات وجوددارد یعنی هر بازیکن ۱۳ بار تاس می ریزد. هدف در ۶ خانه بالا این اسـت کـه تا جای ممکن بیشتر بـه ان شماره موردنظر برسیم. بـه عنوان مثال وقتی بـه دنبال ۶ ها هستیم، بازیکن تاس هایي کـه ۶ آمده را نگه می دارد و با بقیه دوباره تاس می ریزد. در خانه هاي‌ بالا، بازیکن بـه اندازه مجموع ارزش تاس هاي‌ موردنظر امتیاز کسب می‌کند.

راهنمایی بازی کازینویی تاس یاتزی + ترفند و قوانین لازم yahtzee

در هفت خانه پایین هدف این اسـت کـه بـه ترکیب موردنظر از تاس ها برسیم. در حالت سه تاس یکسان، ارزش هر ۵ تاس رابا هم جمع می‌کنیم بـه شرطی کـه حداقل ۳ تاس یکسان باشد. در حالت ۴ تاس یکسان هم ارزش هر ۵ تاس رابا هم جمع می‌کنیم بـه شرطی کـه حداقل ۴ تاس یکسان باشد.

 

فول هاوس یعنی ترکیب یک جفت و سه تاس یکسان. برای ان هم ۲۵ امتیاز میگیریم. یک ترتیب کوچک یعنی ترکیب ۴ شماره پیاپی و ۳۰ امتیاز دارد. یک ترتیب بزرگ یعنی ترکیب ۵ شماره پیاپی و ۴۰ امتیاز دارد. یاتزی یعنی شماره هر ۵ تاس یکسان باشد و ۵۰ امتیاز دارد. شانس یعنی مجموع هر ۵ تاس بدون توجه بـه ترکیب شان.

 

راهنمایی بازی کازینویی تاس یاتزی + ترفند و قوانین لازم yahtzee

دریک نوبت، بازیکن می‌تواند سه بار تاس بریزد ولی می‌تواند بعد از بار اول یا بار دوم متوقف شود. طبیعتا این وقتی اتفاق میوفتد کـه او بـه ترکیب موردنظرش برسد.

 

اگر امتیاز ۶ خانه بالای بازیکن مجموعا برابر با ۶۳ امتیاز یا بیشتر باشد، ۳۵ امتیاز پاداش بـه او تعلق میگیرد. اگر بازیکن سه بار تاس بریزد ولی بـه ترکیب موردنظر نرسد، او باید یک خانه را ضربدر بزند و هیچ امتیازی برای ان نمیگیرد.

 

اگر بازیکن بیش از یکبار بـه یاتزی برسد، امتیاز یاتزی میگیرد البته بـه شرطی کـه یاتزی اصلی ضربدر نخورده باشد. برای یاتزی اضافی هم در خانه پاداش یاتزی تیک میزنیم کـه ۱۰۰ امتیاز دارد و یک خانه دیگر برای امتیاز انتخاب میکنیم. اگر یاتزی دریک خانه بالای باز اتفاق بیفتد، می‌توان همان جا امتیاز داد.

راهنمایی بازی کازینویی تاس یاتزی + ترفند و قوانین لازم yahtzee

ورود به سایت معتبر بازی تاس یاتزی

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت بازی یاتزی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم و میتوان امتیاز ان را در سه تاس یکسان، چهار تاس یکسان یا شانس نوشت. دراین صورت باید ارزش کلی تاس را جمع کنیم. می‌توان امتیاز ان را در فول هاوس، ترتیب کوچک یا ترتیب بزرگ نوشت و میزان ترکیب را درنظر گرفت پس برای ورود بـه سایت معتبر بازی تاس یاتزی کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

سایت zywhcm.co جدیدترین و پرطرفدارترین پستهای جهان را منتشر میکند همیشه با ما بروز باشید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *