آموزش انواع اصطلاحات پوکر فیس در بازی پوکر به همراه ترفند میلیون دلاری


مجله یا سایت zywhcm.co تقدیم میکند

آموزش انواع اصطلاحات پوکر فیس در بازی پوکر به همراه ترفند میلیون دلاری

اصطلاحات پوکر فیس در بازی پوکر

بازی پوکر یکی از بازی هاي‌ جذاب اسـت کـه خیلی نیاز بـه زبان بدن دارد و پوکر فیس هم یکی از اصطلاحات خوب این بازی اسـت در ادامه با آموزش انواع اصطلاحات پوکر فیس در بازی پوکر بـه همراه ترفند میلیون دلاری سایت برترین بت را دنبلال نمایید. 

 

انواع اصطلاحات بازی پوکر فیس 

این اصطلاح کـه در زبان پارسی بـه حالت بی چهره ترجمه شده اسـت بیان کننده وضعیتی اسـت کـه چهره اي فرد حالت خاصی را نشان نمی‌دهد بـه شکلی کـه پوکربازان دیگر قادر بـه پی بردن بـه وضعیت ان شخص در بازی نمی باشند.برای ورود بـه سایت معتبر بازی پوکر کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید.

آموزش انواع اصطلاحات پوکر فیس در بازی پوکر به همراه ترفند میلیون دلاری

در حقیقت پوکر فیس بـه عنوان یک ترفند توسط پوکربازان مورد استفاده قرار میگیرد بطوریکه رقیب را در تشخیص و حدس وگمان دچار سردرگمی مي نماید. احساسات گوناگونی مانند هیجان پیروزی و یا اضطراب شکست در بازیکنان پوکر ودر حین بازی یک موضوع طبیعی اسـت و بازیکنان می بایست این توانایی را کسب نمایند کـه از بروز احساسات خود پیشگیري نموده تا مانع از این شوند کـه رقیب از وضعیت کارت هایي کـه آن ها در طول بازی در اختیار دارند مطلع گردد.

 

بلوف زدن ها در بازی پوکر

همچنین از آنجایی بلوف زدن در پوکر یک تکنیک رایج محسوب میگردد در مواقعی پوکربازان بـه بروز حالت متضاد احساسات واقعی خود می‌پردازند کـه بتوانند واکنش دیگربازیکنان را تشخیص دهند و یا محاسبات انها در بازی را برهم بریزند کـه دراین رابطه توانایی بازرسی بروز احساسات یا همان پوکر فیس میتواند تاثیر مهمی در بازی داشته باشد.

آموزش انواع اصطلاحات پوکر فیس در بازی پوکر به همراه ترفند میلیون دلاری

حالت بی چهرهاستفاده از

این اطلاح برای نخستین بار در

سال هاي‌ ۱۹۲۰ و توسط نویسنده

هاي‌ ورزشی برای توصیف وضعیت

چهره و واکنش هاي‌ بازیکنان پوکری

کـه تسلط و مهارت بسیاری بر بازرسی

بروز احساسات خود داشتند استفاده

گردید و سپس حتی بـه عنوان یک اصطلاح

در جلسات تجاری و حتی زندگی روزمره

نیز مورد استفاده قرار گرفت.

 

پوکر فیس یک اصطلاح رواج یافته در دنیای امروزی می‌باشد کـه در مورد ان بحث هاي‌ بسیاری صورت گرفته، کتاب ها و مقالات بسیاری نیز در اینباره بـه نشر در آمده اسـت و حتی آنطوری کـه در مطلب مربوط بـه موزیک پوکر فیس لیدی گاگا بـه ان پرداخته ایم حتی در آثار هنرمندان نیز بازتاب داشته اسـت.برای ورود بـه سایت معتبر بازی پوکر کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید.

آموزش انواع اصطلاحات پوکر فیس در بازی پوکر به همراه ترفند میلیون دلاری

آموزش انواع اصطلاحات پوکر فیس در بازی پوکر به همراه ترفند میلیون دلاری

درحقیقت پوکر فیس مفهوم Blank Expression را تداعی می‌کند کـه در ان چهره فرد فاقد واکنش قابل تشخیص می باشد، دراین رابطه همچنین موضوع زبان بدن یا همان تنگفت نیز مطرح می باشد کـه بـه رفتارها و حالات فیزیکی مربوط میگردد و امروزه حتی بـه عنوان تکنیک هایي برای بکارگیری در زمینه هاي‌ مختلف از جمله بازی پوکر آموزش داده میشود.

 

اگرچه استفاده از تکنیک هاي‌ پوکر فیس موضوعی رایج در میان بازیکنان پوکر می‌باشد با اینحال باید توجه داشته کـه تکیه بر این تکنیک ها بـه تنهایی و بخصوص در سطوح حرفه اي بازی پوکر همیشه نمی‌تواند موجب کسب نتایج خوب گردد.

 

نگاهی به کتاب های موفقیت امیز پوکر

در مورد کتاب هاي‌ پوکر و خود پوکر هم همینطور اسـت. از بهترین کتاب هاي‌ استراتژیک از جمله کتاب کلاسیک سوپر/ سیستم «Super/ System» از دویل برونسون گرفته تا کتاب هاي‌ معروف دیگری همانند دو بـه اضافه دو «Two Plus Two»؛ می‌توانند سرمایه گذاری هاي‌ بسیار مناسبی تلقی شوند. با این حال، نمیتوانید صرفا با مطالعه ان ها انتظار داشته باشید ROI «برگشت سرمایه» خودرا بـه حداکثر برسانید.

آموزش انواع اصطلاحات پوکر فیس در بازی پوکر به همراه ترفند میلیون دلاری

باید این کتاب ها را بـه شکل فعال مطالعه کنید. باید با محتوا درگیر شوید و کلمات ان را وارد بازی خود پای میز کنید. این یادگیری فعالانه «Active Learning» اسـت و دقیقا همانند خواندن در خصوص تکنیکی خاص در گلف و اجرای ان در زمین اسـت.

 

یادگیری فعالانه چطور بـه نظر می‌رسد؟ سوال اشتباهی اسـت. باید بپرسیم یادگیری فعالانه چطور احساس می‌شود؟ شاید تمام کسانی کـه از مدرسه بدشان بیاید، ناراحت شوند، ولی یادگیری فعالانه همانند انجام تکالیف اسـت «ولی بـه پوکر کـه برسیم، تکلیفی اسـت کـه عاشقش هستید، نه؟».

 

آموزش انواع اصطلاحات پوکر فیس در بازی پوکر به همراه ترفند میلیون دلاری

وقتی فعالانه مطالعه میکنید، متن را هایلایت می‌کنید و یادداشت برمی دارید. مفاهیم را بـه زبان خودتان تغییر می‌دهید. سعی می‌کنید مواردی کـه در صفحه وجوددارد، بـه موقعیت ها یا تیپ هاي‌ شخصیتی کـه می شناسید، ربط دهیدد. زیر جملاتی کـه بـه نظرتان مهم می‌آید خط میکشید تا بعداً بـه ان ها رجوع کنید یا شاید از بقیه در خصوص ان ها بپرسید. در خصوص حل معادله ریاضی کـه در دست دارید، تلاش می‌کنید. از خود آزمون می‌گیرید.برای ورود بـه سایت معتبر بازی پوکر کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید.

آموزش انواع اصطلاحات پوکر فیس در بازی پوکر به همراه ترفند میلیون دلاری

اگر دقت کنید، با همین شیوه بـه محتوای امتحان تاریخ خود مسلط شدید. بخش هاي‌ مختلف ذهن خودرا با محتوا درگیر کردید تا مطمئن شوید ان را می‌دانید و می‌توانید بـه یک معلم تحویل دهید.با این حال، استادی در پوکر ۲ اِلمان دیگر نیاز دارد: باید بتوانید براساس مثال هاي‌ خاص، اصول کلی را استخراج کنید و باید بتوانید مفاهیم نظری را بـه عملی تبدیل کنید.

 

نگاهی بـه کتاب نظریه پوکر «The Theory of Poker» از دیوید اسکلانسکی بیندازید. همانگونه کـه از اسمش برمی آید، این کتاب در خصوص بازی با دست هاي‌ خاص نیست و بیشتر اصول پایه اي درک شـما از بازی را فراهم می‌کند. برای اجرای نظریات اسکلانسکی در پوکر، واقعا بـه تامل نیاز خواهید داشت.

 

تورنمنت های معتبر در بازی پوکر

در طرف دیگر، کتاب هاي‌ تورنمنتی دَن هرینگتون همانند استراتژی پیشرفته برای تورنمنت هاي‌ نامحدود هولدم «Harrington on Hold’em: Expert Strategy for No-Limit Tournaments» تقریباً همه ی براساس موقعیت هاي‌ خاص و مثال هاي‌ ملموس نوشته شده اسـت. ممکن اسـت در بازی خود با نمونه هاي‌ بسیار مشابهی مواجه شوید، ولی چالش مربوط بـه این کتاب ها این اسـت کـه یاد بگیرید همانند هرینگتون فکر کنید و این پروسه فکری را در بازی خود پیاده کنید.

 

رویکرد من در خصوص مطالعه فعالانه کتاب هاي‌ پوکر واقعا برایم همانند تکلیفی چالشی اسـت. دوست دارم یک‌بار اول کتاب را سریع بخوانم و جاهایی کـه نمی فهمم یا نیاز دارم پای میز امتحان کنم را علامت بزنم. بعد، کتاب را بادقت تر می‌خوانم، یادداشت برداری دقیق میکنم و لیستی از تاکتیک ها، استراتژی ها و موقعیت هاي‌ مختلف کـه مشتاق امتحان کردنشان هستم «یا حداقل تمایل دارم امتحان کنم» درست می‌کنم.

 

آموزش انواع اصطلاحات پوکر فیس در بازی پوکر به همراه ترفند میلیون دلاری

با این حال، سعی نکنید تمام آموخته هاي‌ جدید خودرا بـه یکباره تست کنید. تعداد محدودی ماموریت بـه خودتان بدهید و برای اجرای ان ها دنبال موقعیت مناسب بگردید.

آموزش انواع اصطلاحات پوکر فیس در بازی پوکر به همراه ترفند میلیون دلاری

من مثلاً دو یا ۳ مفهوم، کـه برایم تازگی دارند یا در اجرایشان خوب نیستم، را انتخاب کرده و ان ها را قبل از شروع جلسه بازی ام در دفترچه اي یادداشت می‌کنم. این موارد ممکن اسـت شامل «در موقعیت بیشتر شرط سوم پست کن»

 

یا «از دست هاي‌ ضعیفت حفاظت کن» و غیره باشد. بـه نظرم این هم بخشی از پروسه یادگیری فعالانه اسـت. بـه ندرت چیزهایی کـه نوشته ام را فراموش می‌کنم، ولی اکثر اوقات وقتی چیزی را کات-پِیست «Cut-and-Paste» یا تایپ میکنم، فراموش می‌کنم. برخی توصیه ها همانند «قبل از بازی بـه چپ نگاه کن» یا «موقعیت همه ی چیز اسـت» را هم بـه دفترچه ام اضافه میکنم تا ان ها را در خاطر داشته باشم.

 

ورود به سایت معتبر بازی پوکر

کتاب ها و ویدیوهای آموزشی پوکر می‌توانند کمک بسیاری در پیشرفت بازی شـما انجام دهند، ولی این تنها دلیل برای مطالعه ان ها نیست. برای مطالعه و درک این منابع تلاش میکنید، چون می‌خواهید بدانید بقیه چرا تصمیمات مختلف می‌گیرند و چه استراتژی هایي می‌توان مقابلشان بـه کار بست.

آموزش انواع اصطلاحات پوکر فیس در بازی پوکر به همراه ترفند میلیون دلاری

استراتژی هاي‌ پوکر با سرعت ناباورانه اي در حال تکامل هستند، ولی احتمالا کتاب هاي‌ خوب قدیمی همان‌ گونه در قفسه شـما یا گوشی‌تان جای دارند و می‌توانید با یادگیری فعالانه و درگیری با این منابع، درکنار تماشای ویدیوها و سر زدن بـه فوروم ها و صحبت با دوستان، بازی خودرا چند درجه ارتقا دهید و برای ورود بـه سایت معتبر بازی پوکر کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید.

سایت zywhcm.co جدیدترین و پرطرفدارترین پستهای جهان را منتشر میکند همیشه با ما بروز باشید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *