آموزش بازی جذاب فکری ازول +‌ ترفند و قوانین لازم


مجله یا سایت zywhcm.co تقدیم میکند

آموزش بازی جذاب فکری ازول +‌ ترفند و قوانین لازم

آموزش بازی جذاب فکری ازول

Azul ازول یکی از بازی هاي‌ جذاب فکری اسـت کـه در دورهمی ها این بازی محبوب اسـت و شـما میتوانید از این بازی کسب درامد داشته باشید در ادامه با آموزش بازی جذاب فکری ازول +‌ ترفند و قوانین لازم Azul سایت برترین بت را دنبال کنید. 

 

معرفی بازی فکری ازول 

کاشی‌هاي‌ تزئینی آبی و سفید موسوم بـه ازولخو، توسط مور‌ها « مردم شمال آفریقا » ابدا شدند. مانوئل اول سلطان پرتغال، هنگام بازدید از کاخ الحمرا در جنوب اسپانیا تحت تاثیر زیبایی خیره کننده این کاشی‌ها قرار گرفت.

آموزش بازی جذاب فکری ازول +‌ ترفند و قوانین لازم

از ان پس پرتغالی‌ها این سنت کاشی سازی را بسیار بـه کار گرفتند. سلطان کـه از زیبایی داخلی کاخ الحمرا بسیار هیجان زده شده بود در بازگشت از سفر بلافاصله دستور داد کاخ خودش در پرتغال رابا کاشی‌هاي‌ دیواری مشابه تزئین کنند. ازول شـما را در نقش یک هنرمند کاشی کار بـه تزئین دیوارهای کاخ سلطنتی اوورا دعوت می کند.

 

آموزش بازی جذاب فکری ازول +‌ ترفند و قوانین لازم

بـه هر بازیکن یک صفحه بازی بدهید «A». صفحه خودرا بـه سمتی کـه دیواره‌هاي‌ رنگین دارد، بچرخانید. « برای بازی با دیواره خاکستری صفحه بـه قسمت ” روش دیگر بازی ” مراجعه کنید ». همه ی بازیکنان باید از همین طرف صفحه استفاده کنند.

یکی از نشانگرهای امتیاز را بردارید «B». ان را بر روی خانه ” ۰″ در ردیف امتیازات خود قرار دهید.

 

کارگاه‌هاي‌ کاشی کاری «C» را بـه صورت دایره‌اي در وسط میز بازی بچینید.

برای بازی دو نفره ۵ کارگاه قرار دهید.
برای بازی ۳ نفره ۷ کارگاه قرار دهید.
برای بازی ۴ نفره ۹ کارگاه قرار دهید.
کیسه «D» رابا ۱۰۰ کاشی پر کنید. ۲۰ کاشی از هر رنگ را در ان قرار دهید. «E»

 

بازیکنی کـه اخیراً از کشور پرتغال بازدید کرده، نشانگر شروع بازی «F» را در دست میگیرد. در ادامه او هر کارگاه کاشی کاری رابا ۴ کاشی کـه بـه طور تصادفی از کیسه خارج کرده، پر می کند. صفحه‌هاي‌ بازی، نشانگرهای امتیاز و ویترین‌هاي‌ کارخانه استفاده نشده را بـه جعبه بازی برگردانید.

آموزش بازی جذاب فکری ازول +‌ ترفند و قوانین لازم

هدف از بازی ازول

در پایان بازی، بازیکنی کـه بیشترین امتیاز را دارد برنده اسـت. بازی وقتی حداقل یک بازیکن ردیف افقی از ۵ کاشی متوالی را بر روی دیوار چیده باشد، بـه اتمام میرسد.این بازی در چندین دور انجام میشود کـه هر یک شامل سه مرحله اسـت:

 

انتخاب کاشی
کاشی کاری دیوار
آماده سازی برای دور بعدی

 

در بازی ازول، بازیکن شروع کننده، نشانگر شروع بازی را در وسط میز قرار میدهد و سپس نخستین حرکت خودرا انجام می دهد. بازی در جهت حرکت عقربه‌هاي‌ ساعت ادامه می یابد. وقتی نوبت شـما شد باید کاشی‌ها را بـه یکی از روش‌هاي‌ زیر انتخاب کنید:یا: همه ی کاشی‌هاي‌ یک رنگ از یک کارگاه را انتخاب کنید و دیگر کاشی‌هاي‌ باقی مانده را بـه مرکز میز بازی منتقل کنید.

 

آموزش بازی جذاب فکری ازول +‌ ترفند و قوانین لازم

یا: تمامی کاشی‌هاي‌ یک رنگ را از وسط میز بازی انتخاب کنید. اگر نخستین بازیکنی هستید کـه دریک دور از بازی کاشی‌ها را از وسط میز برمی‌دارد، نشانگر شروع را نیز بردارید. سپس، نشانگر را سمت چپ، در نخستین خانه خالی ردیف کف صفحه بازی خود قرار دهید.

آموزش بازی جذاب فکری ازول +‌ ترفند و قوانین لازم

سپس کاشی‌هاي‌ انتخاب شده را در یکی از ۵ ردیف الگو، در صفحه بازی خود قرار دهید. «ردیف الگوی اول دارای ۱ جای خالی برای قرارگیری ۱ کاشی و ردیف پنجم ۵ جای خالی دارد».

 

انواع کاشی ها در بازی ازول

کاشی‌ها را یکی یکی از راست بـه چپ در ردیف الگوی انتخابی خود قرار دهید.اگر ردیف الگو از قبل کاشی داشته باشد، فقط می توانید با کاشی‌هاي‌ همرنگ ان را پر کنید.پس از پر شدن تمام فضاهای یک ردیف، ان ردیف الگو کامل درنظر گرفته میشود. ممکن اسـت کاشی‌هاي‌ بیشتری از ان‌چه میتوانید در ردیف انتخابی خود قرار دهید، برداشته باشید.

 

دراین صورت کاشی‌هاي‌ اضافی را در ردیف کف قرار دهید «بـه ردیف کف مراجعه کنید».
” هدف شـما دراین مرحله تکمیل هرچه بیشتر ردیف‌هاي‌ الگویی خودتان اسـت. دلیل این امر این اسـت کـه در مرحله بعدی شـما فقط اجازه دارید کاشی‌هاي‌ ردیف الگویی کامل شده را بـه ردیف متناظر در دیوار خودتان منتقل کنید و با اینکار امتیاز بگیرید. “

 

بازی ازول «Azul»در تمامی دورهای بعدی باید از یک قانون پیروی کنید: شـما مجاز نیستید کاشی‌هایي با رنگ خاص را در ردیفی قرار دهید کـه ردیف متناظر ان بر روی دیوار، قبلاً کاشی‌اي از ان رنگ را در خود جای داده باشد.

 

آموزش بازی جذاب فکری ازول +‌ ترفند و قوانین لازم

کاشی‌هایي را کـه انتخاب کرده‌اید و نمیخواهید یا نمی توانید مطابق قوانین در جای خود قرار دهید، باید در ردیف کف قرار داده شوند. فضای این ردیف ازچپ بـه راست پرمی‌شود. این کاشی‌ها بر زمین افتاده درنظر گرفته میشوند. در مرحله کاشی کاری، این کاشی‌ها باعث کسب امتیاز منفی خواهند شد.

آموزش بازی جذاب فکری ازول +‌ ترفند و قوانین لازم

اگرتمام فضاهای ردیف کف شـما اشغال شده‌اند، کاشی‌هاي‌ افتاده دیگر را موقتا بـه جعبه باز گردانید. این مرحله از بازی زمانی تمام می شود کـه در مرکز میز و کارگاه‌ها دیگر کاشی باقی نمانده باشد.بعد از این مرحله وارد مرحله کاشی کاری دیوار خواهید شد.

 

ردیف کف-بازی ازول «Azul»” آندره‌آ ۲ کاشی زرد را از یک کارگاه انتخاب کرده اسـت.اومجاز نیست ان‌ها را در ردیف دوم یا سوم ردیف الگوی خود قرار دهد زیرا در ردیف دیواری دوم و سوم خود دارای کاشی زرد رنگ اسـت.او نمیتواند ان‌ها را در ردیف چهارم هم قرار دهد، زیرا درحال حاضر ۱ کاشی آبی در ان وجوددارد. او نمیتواند کاشی رنگ دیگری بـه این ردیف اضافه کند.

 

با این حال او می تواند یکی از کاشی‌ها را در نخستین ردیف الگویی قرار داده و کاشی اضافی را در ردیف کف «A» قراردهد؛ یا این‌که می تواند هردو کاشی را در ردیف الگوی پنجم «B» قرار دهد. او حتی می تواند هردوکاشی را در ردیف کف «C» قرار دهد. “

 

کاشی کاری دیوار
این مرحله میتواند توسط همه ی بازیکنان بـه طور هم زمان انجام شود. بازیکنان میتوانند کاشی‌ها را از ردیف‌هاي‌ الگوی کامل اختصاصیشان بـه دیوار خود منتقل میکنند.

 

امیتازات در بازی ازول

هر کاشی کـه بـه دیوار خود منتقل کنید و روی فضای متناسب با رنگ خود قراربگیرد برای شـما امتیاز بـه ارمغان می‌آورد. شرح امتیازات بـه این صورت اسـت:

 

اگرهیچ کاشی‌اي بـه طور مستقیم در مجاورت کاشی «در راستای عمودی یا افقی» تازه جای گذاری شده وجود نداشته باشد، ۱ امتیاز کسب خواهید کرد. اگر کاشی‌هایي در مجاورت ان وجود دارن.

 

بـه روش زیر عمل کنید:ابتدا بررسی کنید کـه چند کاشی بـه صورت افقی با کاشی تازه نصب شده پیوند دارند. تمامی این کاشی‌هاي‌ پیوند خورده را بشمارید «ازجمله کاشی تازه جای گذاری شده» و این تعداد را بـه عنوان امتیاز برای خود ثبت کنید.” دراین مثال قرار دادن کاشی زرد برای شـما ۳ امتیاز «با احتساب کاشی زردی کـه بـه تازگی نصب شده اسـت دو کاشی افقی در کنارش» بـه همراه می‌آورد. “

 

در ادامه بررسی کنید چند کاشی بـه صورت عمودی بـه کاشی تازه جای گذاری گذاشته شده متصل اسـت. تمام این کاشی‌هاي‌ پیوند خورده را بشمارید «ازجمله کاشی تازه جای گذاری شده» و بـه همان میزان امتیاز کسب کنید.

 

” دراین مثال، قرار دادن کاشی آبی برای شـما ۳ امتیاز بـه ارمغان می‌آورد. “

 

آموزش بازی جذاب فکری ازول +‌ ترفند و قوانین لازم

سرانجام، درپایان مرحله کاشی کاری دیوار، بررسی کنید کـه آیا کاشی‌اي در ردیف کف خود دارید یا خیر. بـه ازای هر کاشی در ردیف کف، بـه تعداد اعداد مشخص شده دربالای ان امتیاز از دست میدهید.

 

نشانگر امتیاز دهی خودرا بر این اساس تنظیم کنید. « با توجه بـه این‌که هرگز نمی توانید امتیازی کمتر از صفر داشته باشید». پس از ان؛ تمام کاشی‌هاي‌ ردیف کف خود برداشته ودر جعبه بازی قراردهید. توجه کنید:

 

اگر نشانگر شروع بازی در ردیف کف شـما باشد، بـه عنوان یک کاشی معمولی ارزیابی می شود و برای شـما امتیاز منفی بـه همراه دارد. بـه جای قرار دادن ان در جعبه، ان را جلوی خودتان قرار دهید.” مثال: پیتردرمجموع ۸ امتیازازدست می دهد، زیرا ۴ ردیف کاشی و نشانگر بازیکن شروع را درردیف کف خود دارد. “

 

آماده سازی برای دور بعدی

اگرهنوز کسی یک ردیف افقی از ۵ کاشی متوالی روی دیوار خود تکمیل نکرده اسـت «بـه اتمام بازی رجوع کنید» خودرا برای مرحله بعدی آماده کنید. بازیکنی کـه نشانگر شروع بازی را در اختیار دارد کارگاه‌هاي‌ کاشی رابا ۴ کاشی کـه از کیسه خارج کرده اسـت مانند شروع بازی پر میکند.

 

اگر کیسه خالی بود از کاشی‌هایي کـه در جعبه گرد آوری شده استفاده کنید. پس از پر کردن کارگاه‌ها دور جدید بازی را آغاز کنید.در موارد نادری ممکن اسـت هم کاشی‌هاي‌ جعبه و هم کاشی‌هاي‌ موجود در کیسه تمام شوند. دراین صورت دور بعدی را بدون پر کردن تمامی کارگاه‌ها آغاز کنید.

آموزش بازی جذاب فکری ازول +‌ ترفند و قوانین لازم

بازی ازول درست پس از این‌که حداقل یکی از بازیکنان ردیف الگوی ۵ تایی خودرا تکمیل کند بـه اتمام می رسد. پس از پایان بازی اگر اهداف زیر را بدست آورده‌اید امتیازات اضافه‌اي را نیز کسب خواهید کرد:

 

برای هر ردیف افقی تکمیل شده با ۵ کاشی متوالی بر روی دیوار خود، ۲ امتیاز اضافی کسب می کنید.

برای هر ردیف عمودی تکمیل شده با ۵ کاشی متوالی بر روی دیوار خود، ۷ امتیاز اضافی کسب میکنید.

برای هر رنگی کـه از ان ۵ کاشی روی دیوار خود قرار داده اید،۱۰ امتیاز اضافی کسب میکنید.

بازیکنی کـه بیشترین امتیاز را در طول بازی کسب کند برنده بازی خواهد بود. در شرایط مساوی، بازیکنی کـه بیشترین ردیف‌هاي‌ افقی کامل را در اختیار دارد برنده بازی خواهد بود. اگر بازهم شرایط برابر بود این اتفاق یک پیروزی مشترک را رقم میزند.

 

ورود به سایت معتبر بازی فکری 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت بازی فکری را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. قوانین دقیقاً همانند بازی معمولی اسـت؛ با این تفاوت کـه وقتی کاشی را از یک ردیف الگو بـه دیوار خاکستری متناظر منتقل میکنید، می توانید ان را روی هر خانه‌اي از دیوار مربوط قرار دهید. با این حال، بـه این نکته توجه داشته باشید کـه هیچ رنگی نمی تواند بیش از یک‌بار در ردیف افقی و عمودی تکرار شود.

سایت zywhcm.co جدیدترین و پرطرفدارترین پستهای جهان را منتشر میکند همیشه با ما بروز باشید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *