معرفی بازی جذاب رز پوکر + ترفند قوانین طلایی


مجله یا سایت zywhcm.co تقدیم میکند

معرفی بازی جذاب رز پوکر + ترفند قوانین طلایی

Razz Poker رز پوکر یکی از بازی هاي‌ جذاب پوکری اسـت و با ترفندهایی کـه بـه شـما می‌گوییم میتوانید درامد خوبی داشته باشید در ادامه با معرفی بازی جذاب رز پوکر + ترفند قوانین طلایی Razz Poker سایت برترین بت را دنبال کنید .

 

اموزش بازی رز پوکر 

رز پوکر یکی از انواع بازی اِستاد «stud» اسـت کـه از دهه‌هاي‌ گذشته محبوبیت یافته اسـت. رز پوکر با نام “رز ۷ ورقی” نیز شناخته میشود. با این حال، محبوبیت این بازی بین دهه‌هاي‌ ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ میلادی کاهش یافت.

معرفی بازی جذاب رز پوکر + ترفند قوانین طلایی

رز پوکر را دو تا هشت نفر میتوانند بازی کنند. مانند بازی استاد ۷ ورقی، این بازی فلاپ «flop» و ورق‌هاي‌ مشترک «community cards» ندارد. اما بر خلاف استاد ۷ ورقی، هدف رز پوکر این اسـت کـه پایین ترین دست ممکن رابا ۵ ورق در دست خود بسازید. با ادامه این مطلب از مجله بخت همراه باشید.

 

نحوه بازی رز پوکر

روش بازی رز پوکر بسیار شبیه بـه بازی استاد ۷ ورقی اسـت. در ابتدای بازی، هر بازیکن ۲ ورق بـه پشت و یک ورق بـه صورت نمایان دریافت می کند. مانند استاد ۷ ورقی، مرحله‌اي کـه بازیکن سومین ورق خودرا دریافت میکند،

 

ثرد استریت «third street» نام دارد. دراین قسمت از بازی، بازیکنان شرط بندی را آغاز میکنند. دور‌هاي‌ بعدی شرط بندی و دریافت ورق توسط بازیکن بـه ترتیب فورث استریت «forth Street»؛ فیفث استریت «fifth street»؛ سیکث استریت «sixth street» و سونث استریت «seventh street» نام دارند. دو ورقی کـه بازیکن بـه پشت دریافت می کند hole card گفته می شود. همچنین نخستین ورقی کـه بازیکن بـه صورت نمایان دریافت می کند “ورق در” یا door card نامیده میشود.

معرفی بازی جذاب رز پوکر + ترفند قوانین طلایی

ترفند برد در بازی رز پوکر

پس از این‌که ۳ ورق ابتدایی بـه هر بازیکن داده شد، دور شرط بندی آغاز میشود. بازیکنان باید بر اساس ورق‌هاي‌ در دست خود تصمیم بگیرند کـه رِیز «raise»؛ فولد «fold» یا کال «call» کنند.

 

هر بازیکنی کـه در طول بازی فولد نکرده باشد، در مرحله سونث استریت، ۷ ورق در دست خواهد داشت. دو ورق اول بـه پشت و یک ورق بـه صورت نمایان، سپس سه ورق نمایان دیگر، و ورق آخر بـه پشت.

 

از میان ۷ ورقی کـه بازیکن در انتهای آخرین دور شرط بندی در دست دارد، باید پایین ترین دست ممکن را بسازد. طبیعتا برنده بازی بازیکنی اسـت کـه پایین ترین دست را در بین بازیکنان فعال داشته باشد.

 

قوانین بازی رز پوکر

در رز پوکر، ورق آس پایین ترین ورق بازی اسـت. دراین بازی، فلاش و استریت «straight» وجود ندارد. این بدین معنی اسـت کـه بهترین دست در رز پوکر شامل ورق‌هاي‌ ۵؛ ۴؛ ۳؛ ۲؛ ۱ و آس اسـت. دراین دست خال‌ها اهمیتی ندارند. پس از این دست، دست ۶؛ ۴؛ ۲؛ ۳؛ آس بهترین دست محسوب میشود. پس از ان دست ۵؛ ۳؛ ۲؛ آس دست خوبی اسـت. بـه همین ترتیب ارزش دست‌ها کم تر میشود.

 

مانند بازی استاد ۷ ورقی، شرط‌هاي‌ آنته «ante» و برینگ این «bring-in» برای ایجاد رقابت بر سر پات «pot» وجود دارند. ما برای مثال‌هاي‌ خود از یک بازی رز پوکر با لیمیت «limit» ۱۰$/۲۰$ ؛ آنته ۱ دلاری و برینگ این ۵ دلاری استفاده می کنیم. مانند اکثر بازی‌هاي‌ استاد، رز پوکر دارای لیمیت یا محدودیت در شرط بندی اسـت

معرفی بازی جذاب رز پوکر + ترفند قوانین طلایی

معرفی بازی جذاب رز پوکر + ترفند قوانین طلایی Razz Poker

هر بازیکن برای این‌که بتواند از دیلر ورق دریافت کند باید ۱ دلار «شرط آنته» وارد پات کند. این باعث می شود رقابت برای بردن پات بیشتر شود. پس از این‌که سه ورق اول بـه بازیکنان داده شد باید مشخص شود برینگ این‌که ۵ دلار اسـت را چه کسی باید پرداخت کند. برینگ این، یک بت اجباری در نخستین دور شرط بندی بازی اسـت. این مبلغ در بازی استاد ۷ ورقی توسط بازیکنی پرداخت میشود.

 

کـه ضعیف‌ترین ورق را نشان میدهد. اما در رز پوکر این کاملا بر عکس اسـت. یعنی بازیکنی کـه بالاترین ورق «شاه» را داشته باشد. باید ۵ دلار وارد پات کند. اگر چند بازیکن ورق شاه داشته باشند، خال ان‌ها تعیین می کند چه کسی باید برینگ این را پرداخت کند. اولویت خال‌ها در پرداخت بـه این ترتیب اسـت. شاه پیک، شاه دل، شاه خشت، شاه گشنیز.

 

شرط بندی بـه صورت ساعتگرد شروع می شود و هر بازیکن می تواند رِیز، فولد یا کال کند. در پایان دور اول شرط بندی، بـه بازیکنان فعال ورق چهارم یا فورث استریت داده می شود.در استاد ۷ ورقی آغاز گر دور شرط بندی بازیکنی اسـت کـه بالاترین ورق را داشته.

 

در رز پوکر، شروع کننده هر دور شرط بندی بازیکنی اسـت کـه پایین ورق را در دست داشته باشد.در رز پوکر ۱۰$/۲۰$؛ تا مرحله فورث استریت، محدودیت یا لیمیت شرط بندی ۱۰ دلار اسـت. ودر مراحل بعدی این مبلغ بـه ۲۰ دلار افزایش می یابد.

 

معرفی بازی جذاب رز پوکر + ترفند قوانین طلایی Razz Poker

بهترین دست ابتدایی رز پوکر آس، ۲ و ۳ میباشد. طبق معمول دریک رز پوکر با ۸ بازیکن، افراد با تجربه با دست‌هاي‌ ابتدایی کـه ورق بالاتر از ۸ دارد فولد میکنند. لازم بـه ذکر اسـت کـه جفت‌ها در رز پوکر حساب میشوند. اگر در دست خود جفت وجود داشته باشد، ارزش دست شـما ناخواسته بالا می رود. یعنی دستی کـه در ان جفت وجوددارد، دست بدی اسـت. همچنین در دور‌هاي‌ بعدی دست شـما باوجود یک جفت بدتر هم خواهد شد.

معرفی بازی جذاب رز پوکر + ترفند قوانین طلایی

با این حال، ممکن اسـت کل بازیکنان تا فردی کـه سمت چپ بازیکنی بوده کـه باید برینگ این را می‌پرداخته فولد کنند. در این جا بازیکن باید شرط را کامل کند، آنته را پرداخته و پات را برای خود کند.

 

تصور کنید بازیکنی با ورق نمایان بی‌بی ♦️ وادار بـه پرداخت برینگ این باشد. سپس بقیه بازیکنان فولد میکنند بـه جز بازیکنی کـه در دست خود شاه ♠️؛ سرباز ♥️ دارد و ۷ ♥️ او نمایان اسـت.

 

علیرغم ورق‌هایي این بازیکن، او می ‌بایست شرط را کامل کند. چراکه بازیکنی کـه بی‌بی♦️ دارد بـه احتمال زیاد کال نمی کند و بازی را ادامه نمیدهد. هایجک «hijack» کردن برینگ این و آنته از بخش‌هاي‌ مهم استراتژی رز پوکر اسـت.

 

شمارش دست ها در بازی رز پوکر

دقت داشتن بـه این‌که چه ورق‌هایي «بـه صورت نمایان» در دست هر بازیکن وجوددارد بـه ادامه بازی شـما بسیار کمک میکند. چرا کـه می توانید بـه صورت تقریبی ارزیابی کنید کـه آیا ممکن اسـت ورق‌هاي‌ پایین دیگر وجود داشته باشد کـه بـه دست شـما کند یا خیر.

 

مثلاً اگر در دست ۲ بازیکن ۲ آس «بـه صورت نمایان» وجود داشته باشد احتمال این‌که ۲ آس باقیمانده بـه دست شـما وارد شود زیاد نیست. بـه همین ترتیب حواس تان بـه دیگر ورق‌هاي‌ پایین دیگر بازیکنان باشد تا با چشم باز شرط بندی کنید.

 

طبق معمول در رز پوکر، بازیکنی کـه ورق نمایان پایین تری نسبت بـه بقیه دارد در شرط‌ها و رِیز‌هاي‌ خود تهاجمی تر عمل میکند. هر چند اگر در ورق‌هاي‌ شـما کـه از بقیه بازیکنان پنهان هستند دست خوبی وجود داشت، کال و ریز کردن، اقدامی صحیحی اسـت.

 

معرفی بازی جذاب رز پوکر + ترفند قوانین طلایی

در زر پوکر گاها می شود یک دست را قفل «lock» کرد. یعنی شـما مطمئن هستید کـه رقیب شـما دستی بهتر از دست شـما نخواهد داشت. بـه طور مثال، تصور کنید در سیکث استریت دست شـما شمال ورق‌هاي‌ ۴♦️؛ ۲ ♥️ / ۳ ♣️؛ آس ♠️؛ شاه ♥️؛ ۶ ♠️ باشد.

 

و دست رقیب شـما دو ورق بـه پشت/ ۵ ♣️؛ ۶ ♠️. سرباز ♦️؛ ۷ ♣️ می باشد. شـما می دانید کـه هر ورقی کـه در سونث استریت او دریافت کند در بهترین حالت دست وی را بـه ۶؛ ۵؛ ۲؛ ۳؛ آس تبدیل شود. دست کنونی شـما از این دست قطعا بالاتر اسـت، بنابر این شـما این دست را اصطلاحا قفل کرده اید.

 

ورود به سایت معتبر بازی پوکر

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت بازی پوکر را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید ودر حالی کـه همه ی رز پوکر را جذاب ترین نوع پوکر نمیدانند، این بازی در بین تعداد زیادی از افراد از محبویت بالایی برخوردار اسـت و یقیناً ارزش یادگیری را دارد. اغلب بازی رز پوکر یکی از انواع کمتر شناخته شده پوکر اسـت پس برای ورود بـه سایت معتبر بازی پوکر بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

سایت zywhcm.co جدیدترین و پرطرفدارترین پستهای جهان را منتشر میکند همیشه با ما بروز باشید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *