نحوه بازی ورق سه پنج دو (۳.۵.۲) + ترفند و قوانین لازم


مجله یا سایت zywhcm.co تقدیم میکند

نحوه بازی ورق سه پنج دو (۳.۵.۲) + ترفند و قوانین لازم

بازی ورق و پاسور جزو جذاب ترین بازی های‌ کازینویی اسـت و شما در این بازی ها می‌توانید یک سود بسیار خوبی کسب کنید در ادامه با نحوه بازی ورق سه پنج دو «۳.۵.۲» + ترفند و قوانین لازم سایت برترین بت را دنبال کنید. 

 

اموزش بازی ورق سه پنج دو 

سه بازیکن سهمی از تریک‌های‌ 3؛ 2 و پنج دارند. بازیکنانی که بیش از سهم خود در توزیع بعدی از این تریک‌ها داشته باشند، بـه عنوان مزیت می‌توانند از بازیکنانی که کمتر از سهم خود در توزیع بعدی از این تریک‌ها دارند، کارت بکشند یا بدزدند. بازی سه دو پنج، شباهت زیادی بـه بازی کارتی سرگنت ماژور دارد که با 52 کارت بازی میشود و با نام‌ها سه پنج هشت و هشت پنج سه شناخته میشود.

نحوه بازی ورق سه پنج دو (۳.۵.۲) + ترفند و قوانین لازم

در بسیاری از بازی‌های‌ آسیای جنوبی در بازی سه دو پنج، کلمه “دست” اغلب در معنای چیزی استفاده میشود که در غرب آن را “تریک” می نامند. تریک بـه یک دسته کارت می گویند که با بازی کردن هر بازیکن و انداختن کارت تشکیل شده اسـت و کسی که بهترین کارت را انداخته اسـت، برنده‌ی آن خواهد بود. استفاده کردن کلمه دست برای چنین مفهومی، میتواند گیج کننده باشد.

 

نحوه بازی ورق سه پنج دو «۳.۵.۲» + ترفند و قوانین لازم

زیرا افراد از کلمه دست برای مفهومات دیگری نیز استفاده می کنند. برای مثال بـه مجموعه کارت‌هایی که در دست یک بازیکن وجود دارد نیز “دست” می‌گوییم. یا حتی بـه هر دور بازی نیز، برخی افراد “دست” می گویند. بنابراین در این صفحه من از کلمه غربی “ترفند یا تریک” بـه جای “دست” برای مجموعه‌ای از کارت‌ها استفاده میکنم، که توسط هر بازیکن با بازی یک کارت تشکیل می‌شود.

نحوه بازی ورق سه پنج دو (۳.۵.۲) + ترفند و قوانین لازم

هدف از بازی ورق سه پنج دو

این بازی با 3 بازیکن انجام میگیرد. پخش کردن کارت‌ها و انجام بازی، معمولاً خلاف جهت عقربه‌های‌ ساعت انجام میشود. کارت‌هایی که برای این بازی استفاده میشوند، 30 عدد هستند. از یک بسته کارت 52تایی، تمامی کارت‌هایی که دارای عدد 2 تا 6 هستند را بیرون بریزید. همچنین 2 کارت با عدد 7 «مهم نیست چه خال‌هایی» را نیز بیرون بریزید. و با 30 کارت باقیمانده این بازی را بازی کنید.

البته معمولاً کارت‌های‌ 7 دل و 7 پیک را بیرون می‌ریزند. کارت‌های‌ باقیمانده در هر خالی بدین شکل رتبه گذاری میشوند که در هر خال، بالاترین کارت، کارت آس اسـت و سپس شاه، بی بی، سرباز، کارت عدد 10؛ کارت عدد 9؛ کارت عدد 8 و در آخر کارت عدد 7 «در صورت وجود».

 

قوانین بازی سه پنج دو

دیلر تلاشش را می‌کند که حداقل 2 تریک ببرد. بازیکنی که در سمت راست دیلر نشسته اسـت، بازیکنی اسـت که اول از همه ی ی بازی را شروع می‌کند و او باید ترامپ را انتخاب کند. این بازیکن تلاشش را میکند که حداقل 5 تریک را ببرد. و بازیکن سوم، یعنی بازیکنی که در سمت چپ دیلر نشسته اسـت، تلاش میکند حداقل 3 تریک برنده شود.

 

نحوه بازی ورق سه پنج دو (۳.۵.۲) + ترفند و قوانین لازم

برای بار اول، دیلر با هر روشی که بازیکنان مناسب بدانند انتخاب می‌شود. یک ایده خوب برای انتخاب دیلر برای بار اول این اسـت که، یک کارت عدد 3؛ یک کارت عدد 5 و یک کارت عدد 2 را از بین کارت‌هایی که دور انداخته‌اید، بردارید. آن‌ها را با هم ترکیب کنید و بـه‌صورت رو بـه پایین قرار دهید. سپس اجازه دهید هر بازیکن یک کارت را بردارد. هر بازیکنی که کارت عدد 2 را برداشته بود ؛ دیلر خواهد بود.

 

ترفند برد در بازی سه پنج دو

بازیکنی که کارت عدد 5 را برداشته بود، در سمت راست دیلر بنشیند. و بازیکنی که کارت عدد 3 را برداشته بود، در سمت چپ دیلر بنشیند. بدین ترتیب سهمیه‌های‌ اولیه آن‌ها از تریک، با کارت‌هایی که کشیده‌اند، مطابقت دارد. پس از این، برای پخش کردن کارت، بـه ترتیب نوبت بـه بازیکن سمت راست می‌رسد و دیلر بعدی نفر سمت راست دیلر کنونی خواهد بود. دیلر کارت‌ها را بر میزند.

 

کات می‌کند، و دیلر یک دسته کارت 5تایی را بـه هر بازیکن می‌دهد. دیلر ابتدا باید 5 کارت را بـه بازیکن سمت راست خود بدهد. سپس 5 کارت را بـه بازیکن سمت چپ خود میدهد. و در آخر 5 کارت را برای خودش میگذارد. بازیکنی که در سمت راست دیلر نشسته اسـت، یک خال را بـه عنوان ترامپ انتخاب می‌کند و اعلام میکند.

نحوه بازی ورق سه پنج دو (۳.۵.۲) + ترفند و قوانین لازم

دیلر یک دسته کارت 3تایی را بـه ترتیب قبل، بـه هر بازیکن می‌دهد. بعد از آن نیز یک دسته کارت 2تایی را بـه ترتیب قبل، بـه هر بازیکن میدهد. سپس، هر بازیکن 10 کارت خواهد داشت.

 

نحوه بازی ورق سه پنج دو «۳.۵.۲» + ترفند و قوانین لازم

در توزیع دوم و توزیع‌های‌ بعدی هر دوره، بازیکنانی که در توزیع قبلی از تریک‌هایی که سهم دارند بیشتر برنده شده باشند، بـه عنوان غنیمت، می‌توانند تلاش کنند که دستشان را با گرفتن کارت از دست بازیکنانی که در توزیع قبلی از تریک‌هایی که سهم دارند کمتر برنده شده‌اند، تقویت کنند. در اولین توزیع هر دوره، یا در هر توزیعی که تمام بازیکنان دقیقا بـه اندازه سهمشان در توزیع قبلی تریک ساخته‌اند، بازیکنان کارت نمی‌کشند.

 

یعنی هر بازیکن با 10 کارتی که در دست دارد بازی خواهد کرد. در توزیع دوم و توزیع‌های‌ بعدی هر دوره، بازیکنانی که در توزیع قبلی بیش از سهم‌شان تریک ساخته‌اند، حق دارند که از دست حریفانشان که در توزیع قبلی از تریک‌هایی که سهم دارند کمتر ساخته‌اند، کارت بدزدند. بازیکنان بـه ازای هر تریک بالاتر از سهم، یک کارت می‌گیرند و بـه ازای هر تریک پایین‌تر از سهم، یک کارت می دهند.

 

کارت‌هایی که در دست دارد را بـه‌صورت رو بـه پایین بر روی میز قرار میدهد، و بازیکنی که بالاتر از سهمش قرار دارد، یک کارت را بدون این که بداند آن کارت چیست انتخاب میکند و بدون این که آن را بـه بازیکن سوم نشان دهد، برمی‌دارد. سپس این بازیکن، یکی از کارت‌هایش را که نمی‌خواهد بـه‌ صورت رو بـه پایین بـه بازیکنی که پایین‌تر از سهمش قرار دارد، برمی‌گرداند. دو محدودیت وجود دارد:

نحوه بازی ورق سه پنج دو (۳.۵.۲) + ترفند و قوانین لازم

انواع بازی های کارتی

نمی‌تواند همان کارتی را بـه بازیکن برگرداند که پیش از این از او گرفته بود. همچنین بازیکنی که بالاتر از سهمش قرار دارد، باید حداقل دو کارت با خال کارتی که بـه بازیکن دیگر داده اسـت، داشته باشد. بـه بیان دیگر، کارتی را که بازیکن برای برگرداندن بـه بازیکن دیگر انتخاب میکند، باید از بین سه کارت یا تعداد بیشتر کارت با خال یکسان انتخاب کند.

 

تا زمانی که تمام بازیکنانی که بیش از سهمشان هستند، بـه ازای هر تریکی که بیشتر دارند یک کارت بگیرند و تمام بازیکنانی که کمتر از سهمشان هستند، بـه ازای هر تریکی که کمتر دارند یک کارت بدهند، این فرایند همچنان ادامه پیدا میکند. اگر دو بازیکن وجود داشته باشند که بیش از سهمشان تریک ببرند، بازیکنی که در سمت راست دیلر نشسته اسـت اولین شانس را برای گرفتن کارت دارد.

 

پس از آن بازیکنی که در سمت چپ دیلر نشسته اسـت این شانس را دارد و در آخر خود دیلر میتواند کارت بگیرد. اگر دو بازیکن کمتر از سهمشان تریک برده باشند، بازیکنی که بالاتر از سهمش قرار دارد، ابتدا از دیلر کارت میگیرد «اگر دیلر یکی از بازیکنان پایین‌تر از سهم باشد»؛ پس از آن از بازیکنی که در سمت چپ دیلر نشسته اسـت و در آخر از بازیکنی که در سمت راست دیلر نشسته اسـت.

 

نحوه بازی ورق سه پنج دو «۳.۵.۲» + ترفند و قوانین لازم

بخشی از سرگرمی بازی برای بازیکنی که کارت‌هایش باید گرفته شوند این اسـت که قبل از این که کارت‌هایش را بـه‌ صورت رو بـه پایین بر روی میز قرار دهد، کارت‌هایش را بـه هم بریزد و توصیه‌های‌ گمراه کننده‌ای در مورد بهترین کارت‌های‌ دستش بـه بازیکن دیگر ارائه دهد.

نحوه بازی ورق سه پنج دو (۳.۵.۲) + ترفند و قوانین لازم

بازیکنی که در سمت راست دیلر نشسته اسـت، اولین تریک را ایجاد میکند. بازیکنی که بالاترین ترامپ را وسط قرار دهد، تریک را برمی‌دارد. اگر هم ترامپی در وسط نبود، بازیکنی که بالاترین کارت خال را وسط بگذارد، تریک را برمی‌دارد. برنده هر تریک، تریک بعدی را شروع میکند. هر کارتی بـه عنوان اولین کارت تریک، ممکن اسـت بازی شود.

 

بازیکنان باید پشت سر هم، خال کارت وسط را دنبال کنند و اگر توانستند، کارتی با همان خال را وسط قرار دهند. اگر بازیکنی که هیچ کارتی از خال اول نداشت، میتواند هر کارتی بازی کند. البته میتواند کارت ترامپ هم بازی کند. بازیکنان تریک‌هایی که برنده شده‌اند را بـه‌صورت رو بـه پایین در کنار خود بر روی میز می گذراند. این تریک‌ها را باید جدا جدا قرار داد تا بازیکنان دیگر بـه خوبی ببینند که هر بازیکن چند تریک برنده شده اسـت.

 

امتیاز گرفتن در بازی:

هر بازیکن بـه ازای هر تریکی که می‌برد، 1 امتیاز خواهد گرفت.

نحوه بازی ورق سه پنج دو (۳.۵.۲) + ترفند و قوانین لازم

ورود به سایت بازی های کازینویی

طبق بررسی هایی که داشتیم بهترین سایت بازی های‌ کازینویی را برای شما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید، ما یک سایت معتبر را بـه شما معرفی می‌کنیم. برای ورود و بازدید، کافی اسـت تا بر روی لینک ورود بـه سایت پایین صفحه کلیک کنید. همچنین برای یادگیری انواع بازی های‌ پاسور هم می‌توانید بـه مطالب پیشنهادی که در زیر قرار داده ایم مراجعه کنید.

سایت zywhcm.co جدیدترین و پرطرفدارترین پستهای جهان را منتشر میکند همیشه با ما بروز باشید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *