بهترین زمان برای نقد کردن پول شرط بندی (ویژه مبتدیان)


مجله یا سایت zywhcm.co تقدیم میکند

بهترین زمان برای نقد کردن پول شرط بندی (ویژه مبتدیان)

شرط بندی درست و مهارت کافی در مدیرت سرمایه در سایت هاي‌ شرط بندی می‌رسد بـه نقد کردن بهترین زمان در اکانت خود در ادامه با بهترین زمان برای نقد کردن پول شرط بندی «ویژه مبتدیان» سایت برتریت بت را دنبال کنید .

 

بهترین زمانه شرط بندی و نقد کردن 

پول نقد یک گزینه شرط بندی محبوب اسـت کـه درسال هاي‌ اخیر شرکت هاي‌ رزرو شروع بـه ارائه ان کرده اند. این گزینه بـه بازیکنان اجازه می‌دهد تا در هر نقطه بین شرط بندی و پایان رویداد، مبلغ نقدی دریافت کنند.

بهترین زمان برای نقد کردن پول شرط بندی (ویژه مبتدیان)

مقدار دقیق نقدینگی بـه میزان احتمالی برنده شدن شرط بستگی دارد – هر چه احتمال دارد شرط بیشتر برای دفتردار هزینه داشته باشد، مؤسسه بـه شـما پیشنهاد می‌دهد کـه مبلغ بیشتری را نقد کنید.پول نقد طبق معمولً با انباشته هاي‌ فوتبال همراه اسـت، اما محدود بـه انها نیست.

 

همه ی سایت هاي‌ شرط بندی یکسان نیستند. فقط نگاه کردن بـه لیست بنگاه‌ها بـه شـما کمکی نمی کند تا محصول مناسب را پیدا کنید.همان طور کـه Cash Out تکامل مییابد، گزینه هاي‌ جدید همیشه اضافه می شود.با سپاس کامل، ما یک مقاله اختصاصی برای پرداخت نقدی در سایت داریم

 

گزینه های جایگزین چیست؟

بـه‌طور سنتی، بازیکنان همیشه وادار بودند شرط‌بندی‌هاي‌ خودرا در گذشته اجرا کنند، اما زمانی کـه صرافی شرط‌بندی Betfair رایج شد، گزینه شرط‌بندی و همچنین بازگشت بـه آن ها معرفی شد.

 

این بدان معناست کـه اگر در یکی از انتخاب‌ها منتظر یک روز پرداخت خوب بودید یا بـه مراحل پایانی یک مسابقه می‌رسیدید و تیم شـما جلوتر بود، می توانید انتخابی را کـه در ابتدا از ان حمایت میکردید برای بردن هر نتیجه‌اي انتخاب کنید «با فرض این کـه می توانید با شانس کمتری نسبت بـه مواردی کـه از انتخاب حمایت کردید».

بهترین زمان برای نقد کردن پول شرط بندی (ویژه مبتدیان)

صرافی Betfair همان‌ گونه قوی اسـت و این بدان معناست کـه بازیکنان با نادیده گرفتن فرصت نقدینگی با شرکتی کـه با ان شرط بندی کرده‌اید ودر عوض شرط خودرا دریک صرافی لغو کرده و با ان معامله می کنند، گزینه «خرید از جای دیگر» را دارند. سود.

 

بهترین زمان برای نقد کردن پول شرط بندی «ویژه مبتدیان»

واضح ترین زمان برای پول نقد زمانی اسـت کـه دیگر فکر نمیکنید شرط شـما برنده می شود. شاید گلزن اصلی تیم نهایی در acca شـما عضله اي را در گرم کردن کشیده باشد و از بازی خارج شده باشد یا اسب آخر در acca زمین را بـه دلیل باران شدید درست قبل از مسابقه دیده باشد.

 

دراین شرایط، شـما همان‌ گونه می توانید گزینه نهایی را در Betfair قرار دهید، مگر این کـه سرمایه اي برای پوشش شرط lay در Betfair نداشته باشید. تعداد زیادی از بازیکنان شرط‌بندی را انتخاب می کنند.

 

کـه در ازای مبالغ هنگفتی، شرط‌هایي را کـه شامل انتخاب‌هاي‌ بسیار زیاد اسـت، نقد کنند و انها فقط این گزینه را ندارند کـه مبالغ زیادی را بـه Betfair واریز کنند تا نتیجه باخت را پوشش دهند. بنابر این اگر اعتماد بـه شرط بندی خودرا از دست داده اید و پولی برای اخراج در صرافی ندارید، یقیناً باید پول را نقد کنید.

 

همچنین لازم بـه یادآوری اسـت کـه ممکن اسـت پولی برای پوشش شرط در صرافی ها داشته باشید، اما اگر این یک رویداد جزئی باشد، نقدینگی مبادله ممکن اسـت بـه اندازه کافی برای پوشش تمام شرط هاي‌ مورد نیاز شـما بالا نباشد. اگر اینطور باشد، پول نقد تنها گزینه شـما برای خارج شدن از شرط بندی خواهد بود.

 

بهترین زمان برای نقد کردن پول شرط بندی «ویژه مبتدیان»

مثال دیگری کـه در ان شـما هیچ گزینه معاملاتی دیگری بـه جز استفاده از گزینه خروج نقدی ندارید، این اسـت کـه میخواهید در زمانی کـه دو یا چند رویداد هنوز در حال اجرا هستند، پول نقد را دریافت کنید.

بهترین زمان برای نقد کردن پول شرط بندی (ویژه مبتدیان)

بنابر این اگر منتظر دو مسابقه هستید تا شرط شـما وارد شود و فکر نمی‌کنید کـه هردو تیم ادامه پیدا کنند، این گزینه را ندارید کـه هردو تیم را بـه عنوان دوبل در دویدن با استفاده از صرافی شرط بندی قرار دهید. بنابر این گزینه هاي‌ شـما این اسـت کـه شرط را اجرا کنید یا انتخاب کنید کـه پول نقد شود.

 

ارزش نیز باید در تصمیم برای پول نقد وارد شود. هر بار کـه بـه شـما فرصتی برای پول نقد پیشنهاد میشود، در واقع شرطی را کـه قبلاً «با شانس قبلی» گذاشته‌اید، میگذارید «با شانس فعلی».

شـما 10 پوند در 11/1 acca شرط بندی کردید کـه درصورت موفقیت 120 پوند برمی گردد.

شرط شـما در موقعیت قوی قرار دارد و دفتر فروش 77.80 پوند بـه شـما پیشنهاد میدهد تا پول نقد کنید.

اگر قبلاً شرط بندی نکرده بودید، آیا فکر می کردید 6.78/1 ارزش خوبی دارد یا بد؟

 

ارزش گذاری در پول نقد

بنابر این باید از خود بپرسید “آیا پول نقد فرصتی برای ارزش گذاری اسـت؟”. اگر فکر می کنید ارزش گذاری در ضرایب فعلی وجوددارد، باید ان را کنار بگذارید، چه فکر می کنید کـه انتخاب هاي‌ باقیمانده در شرط شـما برنده میشوند یا می‌بازند. اگر فکر نمیکنید کـه ارزشی ندارد، این نخستین نمونه از زمانی اسـت کـه نباید پول نقد کنید….

 

مسلماً بزرگ ترین مشکل با گزینه پرداخت نقدی این واقعیت اسـت کـه دفترداران بـه طور مؤثری برای آسانی در خارج شدن از شرط بندی از شـما هزینه میگیرند. شـما وادار نیستید مبالغ بالفعل زیادی را دریک حساب صرافی شرط بندی واریز کنید.

 

لازم نیست دوبار بررسی کنید و سه بار بررسی کنید کـه ریاضیات خودرا درست انجام داده اید و این کـه در ضرایب صحیح قرار دارید و اینکار را نمی‌کنید. در حالی کـه این مراحل را دنبال می کنید نباید نگران باشید کـه چه اتفاقی ممکن اسـت برای شانس ها بیفتد.

بهترین زمان برای نقد کردن پول شرط بندی (ویژه مبتدیان)

فرمول برنده شدن در شرط بندی

از آنجایی کـه استفاده از گزینه نقدینگی بسیار راحت اسـت، واقعیت این اسـت کـه تقریبا در هر شرایطی شانس بیشتری نسبت بـه قرار دادن انتخاب باقیمانده «اگر فقط یک انتخاب» در صرافی وجوددارد، خواهید داشت.

 

اگر از 5 تیم در روز شنبه و یک تیم در روز یکشنبه حمایت کرده باشید و 5 تیم اول شـما همگی برنده شوند، در موقعیت مناسبی خواهید بود کـه می توانید مقداری پول از شرط خود بگیرید. با این حال….

 

تقریبا مطمئن اسـت «مگر این کـه یک قمار بزرگ در انتخاب نهایی شـما وجود داشته باشد» بـه شـما پول کمتری برای نقدینگی پیشنهاد می شود کـه فقط با پشتوانه 5 برابری برنده میشوید.

 

بنابر این اگر عادت دارید کـه قبل از بازی نهایی پول نقد کنید، فقط روی تیم هایي کـه همگی اول بازی می کنند شرط بندی کنید. اگر هنوز بـه شرط بندی قبل از بازی بعدی علاقه دارید، همیشه می توانید انچه را کـه از شرط اولیه برنده شده اید در انتخاب نهایی شرط بندی کنید.

بهترین زمان برای نقد کردن پول شرط بندی (ویژه مبتدیان)

شـما همان‌ گونه بـه شرط بندی علاقه دارید، بنابر این با قیمت 2.37 روی نیوکاسل 248.72 پوند شرط می بندید.اگر نیوکاسل 589.48 پوند برد.بعلاوه، شـما همان‌ گونه این گزینه را دارید کـه در هر زمانی از شرط نیوکاسل خود پول نقد کنید.

بهترین روش مدیریت سرمایه در شرط بندی

همچنین وقتی می توانید شرط خودرا با شرایط بهتر در صرافی شرط‌بندی لغو کنید، باید از پول نقد خودداری کنید. اگر برنده‌هاي‌ بالفعل شـما مقدار قابل توجهی از پول نیست، می توانید مقداری پول در حساب صرافی Betfair خود واریز کنید و بـه طور موثر با شانس بهتر پول نقد کنید.

 

خوابیدن در صرافی ها همچنین گزینه هاي‌ بیشتری را در مورد میزان تعلیق در اختیار شـما می‌گذارد. با پرداخت نقدی از طریق دفترچه، شـما طبق معمولً دو انتخاب دارید «اگر چه برخی در حال حاضر نقدینگی جزئی را معرفی کرده اند».

اجازه دهید شرط شـما برنده شود ودر صورت برد، کل مبلغ را برنده شوید یا درصورت باخت، سهام خودرا از دست بدهید.مبلغ داده شده را نقد کنید و با ان پول کنار بروید.اگر در صرافی اخراج میکنید، میتوانید بـه‌طور مؤثر برای هر مبلغی تا برنده‌هاي‌ بالفعل‌تان از کار خودرا اخراج کنید.

مثال

با 5 تیم در روز شنبه و 1 تیم در روز یکشنبه، ممکن اسـت یکی از گزینه هاي‌ زیر را درنظر بگیرید.

بهترین زمان برای نقد کردن پول شرط بندی (ویژه مبتدیان)

بازگرندان پول ها باخت در شرط بندی

برای بازگرداندن سهام اولیه 20 پوندی خود، هر نتیجه اي کـه باشد، باید نیوکاسل را در 2.37 قرار دهید تا 27.40 پوند از دست بدهید. احتمالاً می بینید کـه شانس نیوکاسل در صرافی کمی بزرگتر اسـت، بـه‌علاوه، برای هر برنده‌اي، نوعی کمیسیون پرداخت میکنید، اما این همان رقمی اسـت کـه شـما بـه ان نگاه میکنید.

 

اگر نیوکاسل ببازد، شـما 20 پوند از صرافی بازپس می‌گیرید کـه 20 پوند ضرر شـما را پوشش میدهد. اگر نیوکاسل برنده شود، 589.48 پوند – 27.40 پوند = 562.08 پوند بدست می آورید.

 

برای برنده شدن هر مبلغ دیگری از کار بیکار شوید

ممکن اسـت تصمیم بگیرید کـه می خواهید حداقل 100 پوند هر اتفاقی کـه بیفتد بـه دست آورید. در این جا شـما باید 164.40 پوند از بردهای بالفعل خودرا قربانی کنید.

بهترین زمان برای نقد کردن پول شرط بندی (ویژه مبتدیان)

اگر نیوکاسل ببازد، 120 پوند از مبادله منهای 20 پوند باخت خودرا پس میگیرید. اگر نیوکاسل برنده شود، 589.48 پوند – 164.40 پوند = 425.08 پوند بدست می آورید.

 

“من از ان استفاده میکنم و دوست دارم کـه شـما بتوانید ان را در بازی انجام دهید «بـه هرحال در bet365». مطمئناً رزروکننده‌ها حاشیه ایجاد میکنند، اما من بـه ان اهمیتی نمیدهم. شرایط تغییر میکند، بنابر این ممکن اسـت همیشه با شرط اولیه‌ام موافق نباشم.”

 

جمع بندی

بـه این فکر کنید کـه کتابداران دوست دارند چه چیزی را تبلیغ کنند. ان‌ها میخواهند چیزهایی را کـه بیشترین درآمد را برایشان بـه ارمغان می‌آورد، تحت فشار قرار دهند. انها مشوق هایي را برای بازیکنانی کـه انباشته می گذارند ارائه می دهند، زیرا آن ها بیشترین درآمد را از ان دارند.

 

بـه همین ترتیب، وقتی یک تبلیغ تلویزیونی برای یک کتابفروش می بینید، تقریبا همیشه گزینه پرداخت نقدی را ذکر میکند. این بـه این دلیل اسـت کـه همیشه برای شـما مناسب اسـت کـه شـما مبلغ را نقد کنید. زیرا در حال متعادل کردن کتاب‌هاي‌ ان‌ها با شانس‌هاي‌ بدتر از ان چیزی اسـت کـه در حال حاضر برای سایر بازیکن‌ها ارائه می دهند.

بهترین زمان برای نقد کردن پول شرط بندی (ویژه مبتدیان)

ورود به سایت معتبر شرط بندی

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم در برخی شرایط منطقی اسـت کـه از شرط خود خارج شوید و پول را بردارید، اما بـه ندرت بهترین گزینه استفاده از گزینه پرداخت نقدی اسـت برای ورود میتوانید روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

سایت zywhcm.co جدیدترین و پرطرفدارترین پستهای جهان را منتشر میکند همیشه با ما بروز باشید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *