شرط بندی تیم های فوتبال قبل و بعد از هر تمرین + سود تضمینی در پیش بینی فوتبال


مجله یا سایت zywhcm.co تقدیم میکند

شرط بندی تیم های فوتبال قبل و بعد از هر تمرین + سود تضمینی در پیش بینی فوتبال

شرط بندی تیم های فوتبال قبل و بعد از هر تمرین

شرط بندی و پیشبینی هاي‌ فوتبالی بسیار برای امد سود اور اسـت در ادامه با شرط بندی تیم هاي‌ فوتبال قبل و بعد از هر تمرین + سود تضمینی در پیشبینی فوتبال سایت برترین بت را دنبال کنید . 

 

استراتژی تیم های فوتبال قبل از هر تمرین 

ما با قهرمان هت تریک فینال جام جهانی 1966 انگلیس، سر جف هرست، مینشینیم تا در مورد موضوع زوال عقل در بازیکنان فوتبال بحث کنیم و این کـه چه کاری می توان برای پیش گیری از پیشرفت این مشکل انجام داد.

شرط بندی تیم های فوتبال قبل و بعد از هر تمرین + سود تضمینی در پیش بینی فوتبال

دو نکته کلیدی باید مورد توجه قرار گیرد، میزان تمرین سر زدن در باشگاه ها، و این کـه آیا بچه ها باید در سنین پایین بـه درستی توپ را شروع کنند:”در پست من در وستهام، ما یک توپ در سالن بدنسازی داشتیم کـه از سقف آویزان شده بودو شـما می توانید نیم ساعت را بـه طور مداوم بـه توپ اختصاص دهید. سپس شـما بـه زمین می‌روید و ما بـه وضوح روی سانترهای نزدیک بـه تیرک خیلی سخت کار می کردیم. شـما می توانید 20 دقیقه، نیم ساعت برای ان وقت بگذارید.

 

بنابر این باید از نظر میزان تمرین بـه ان نگاه کرد. و ثانیاً؛ آیا باید بـه متوقف کردن بچه‌هاي‌ کوچک‌تر در حال حاضر، زمانی کـه فقط 10 سال سن دارند، نگاه کنید، نه این کـه بـه طور خاص بـه توپ ضربه بزنند.»هرست معتقد اسـت کـه اگر چه نمیتوانید در بازی‌ها جلوی حرکت را بگیرید، اما در عمل میتوان ان را بـه میزان قابل توجهی کاهش داد:

 

استدلال های موفقیت امیز در شرط بندی فوتبال

“شـما نمی توانید استدلال کنید کـه سرفصل ها باید حذف شوند، اما می توانید بـه شدت استدلال کنید کـه وقتی بازیکنان ارشد در باشگاه ها تمرین میکنند، انها میتوانند تمرینات زیادی را بدون قرار گرفتن در موقعیت در گذرگاه انجام دهند، و تمرین کنند کـه چگونه می‌خواهند انجام دهند. بدون ضربه زدن مداوم بـه توپ و ضربه زدن بـه توپ بـه چیزها نزدیک شوید.

 

شـما هنوز هم می توانید بـه هدفی کـه می‌خواهید برای یک کرنر یا یک ضربه آزاد باشید، برسید. این را می توان بـه صورت موضعی و بدون مقدار زیادی عنوان انجام داد. بنابر این یقیناً باید بـه ان نگاه کرد.”

 

به نقل از مطالعه دکتر ویلی استوارت:

ویلی استوارت تحلیل کرد کـه بازیکنان فوتبال 3.5 برابر بیشتر از عموم مردم در دسترس ابتلا بـه زوال عقل هستند و غیره. بنابر این کارهای بیشتری برای انجام دادن وجوددارد، اما انچه مهم اسـت و نکته اي کـه شـما مطرح کردید، این اسـت کـه اکنون تمرکز روی این موضوع اسـت، و بسیار، بسیار، بسیار نزدیک.»
در مورد تجربه خود از زوال عقل و هم تیمی هایش صحبت می‌کند:

شرط بندی تیم های فوتبال قبل و بعد از هر تمرین + سود تضمینی در پیش بینی فوتبال

من با آلزایمر درگیر هستم زیرا این یک مشکل شخصی برای من باهم تیمی هایم اسـت. متأسفانه، تعداد زیادی از آن ها بـه دلیل زوال عقل دیگر در میان ما نیستند. و البته اخیراً؛ سر بابی چارلتون و همسرش نورما، بیرون آمدند و اظهار داشتند کـه او از زوال عقل رنج می‌برد.

 

و واقعاً اینطور اسـت، از نظر یک بیماری و وضعیت، احتمالاً بدترین حالت را دارد. نه الزاماًً فقط برای شخص، بلکه برای تأثیری کـه بر خانواده میگذارد.»
می‌خواستم در مورد چیز دیگری از شـما بپرسم کـه یک موضوع کاملاً جدی اسـت، در مورد تأثیر زوال عقل در بازی و تعدادی از بازیکنانی کـه تحت تأثیر ان قرار گرفته اند. بـه نظر شـما چرا اینقدر طول کشیده تا بقیه بازی بـه این شکل جدی صحبت کنیم؟

 

بله، واقعا پاسخ دادن بـه ان مشکل اسـت. مدتی اسـت کـه ادامه دارد. اما این یک روند تدریجی بوده اسـت، افراد با سابقه بیشتری بـه تدریج بیرون می‌آیند. البته با جف هاسول و دخترش داون چند وقت پیش شروع شد کـه کاملاً باور کردند و مورد بررسی قرار گرفتند تا بگویند این یک مسئله اسـت.

 

شرط بندی تیم های فوتبال قبل و بعد از هر تمرین + سود تضمینی در پیش بینی فوتبال

پاسخ بـه این دلیل دشوار اسـت، اما مطمئناً برای بحث در مورد ان دیر شده اسـت. و تجزیه و تحلیل این موضوع بسیار دشوار اسـت زیرا از نظر دکتری، انها هنوز هم میگویند کـه باید تحقیقات دکتری بیشتری در رابطه با آلزایمر انجام شود، حتی در حالی کـه ما صحبت میکنیم.

شرط بندی تیم های فوتبال قبل و بعد از هر تمرین + سود تضمینی در پیش بینی فوتبال

اما نمایه مهم اسـت زیرا باید بـه ان پرداخته شود. در دو نکته باید بـه ان پرداخت. یکی، چه میزان تمرین در باشگاه‌ها، و من در مورد موقعیتم در وستهام صحبت می کنم، ما یک توپ در سالن از سقف آویزان داشتیم کـه در ان نیم ساعت بـه طور مداوم بـه توپ ضربه می زنید. سپس شـما بـه زمین می‌روید و ما بـه وضوح روی سانترهای نزدیک بـه تیرک خیلی سخت کار می کردیم. شـما می توانید 20 دقیقه، نیم ساعت برای ان وقت بگذارید.

 

بنابر این باید از نظر میزان تمرین بـه این موضوع نگاه کرد، بـه خصوص کـه در ان روزها توپ ها بسیار سنگین تر بودند. مستند آلن شیرر آنالیز کرد کـه وقتی خیس بود، توپ ما بسیار سنگین تر از توپ فعلی بود.

 

و ثانیاً؛ آیا باید بـه متوقف کردن بچه‌هاي‌ کوچک‌تر در حال حاضر، در حالی کـه فقط 10 سال سن دارند، نگاه کنید، نه این کـه بـه طور خاص بـه توپ ضربه بزنید.شـما نمی توانید استدلال کنید کـه سرفصل ها باید حذف شوند، اما می توانید بـه شدت استدلال کنید.

 

کـه وقتی بازیکنان ارشد در باشگاه ها تمرین می‌کنند، میتوانند تمرینات زیادی را بدون قرار گرفتن در موقعیت در گذرگاه انجام دهند و نحوه برخوردشان را تمرین کنند. چیزهایی کـه الزاماًً بـه طور مداوم توپ را بـه داخل ضربه میزنند و توپ را سر می‌دهند.

 

موقعیت های منظم در شرط بندی فوتبال

میتوانید موقعیت‌ها را تنظیم کنید، شاید دو یا سه موقعیت داشته باشید کـه توپ را بـه داخل ضربه بزنید، اما تا زمانی کـه بـه صورت پوزیشن قرار بگیرید، ما در روز شنبه این جا خواهیم بود. کـه می توان کاهش داد. یقیناً تمرینی کـه مدام داشتیم، مثلا در سالن تنیس سر بازی می کردیم، یکی از تمرین‌هاي‌ ما بود.

شرط بندی تیم های فوتبال قبل و بعد از هر تمرین + سود تضمینی در پیش بینی فوتبال

بنابر این ما یک توپ را در سالن بدنسازی سر می‌دادیم، سپس با پنج طرف تمرین می کردیم، بنابر این سر زدن زیادی انجام دادیم. تعداد زیادی از ان بـه ضرر، دوباره، میتواند متوقف شود و بـه طور قابل توجهی کاهش یابد. کسی در مورد داشتن یک روز استراحت در طول هفته صحبت کرده اسـت کـه در ان شـما یک یا دو روز تمرین نمی‌کنید. موافقم، این نیز تأثیر را کاهش می‌دهد.

 

و شـما نمیتوانید سر را در بازی متوقف کنید، اما فکر می کنم با محدود کردن چیزها روی بازی تأثیری نمیگذارید، و همان‌ گونه تمرینات را بدون ضربه زدن بـه توپ در نهایت 30 یا 40 بار انجام می دهید. شـما هنوز هم می توانید بـه هدفی کـه میخواهید برای یک کرنر یا یک ضربه آزاد باشید، برسید. این را می توان بـه صورت موضعی و بدون مقدار زیادی عنوان انجام داد. بنابر این یقیناً باید بـه ان نگاه کرد.

 

چون حدس میزنم وقتی تمرین می کنید، 100% تکل‌ها را انجام نمیدهید. شـما 100% در عده اي از حرکات دیگر شرکت نمیکنید. بنابر این می توانید همان طور کـه اشاره کردید عنصر عنوان را نیز کاهش دهید.

 

شرط بندی تیم های فوتبال قبل و بعد از هر تمرین + سود تضمینی در پیش بینی فوتبال

نکته خوبیه نکته خوبیه بله، شـما الزاماًً وقتی پنج نفر دارید سعی نمیکنید توده ها را از همه ی بیرون کنید. کاملاً؛ بـه طوری کـه می توان بدون هیچ آسیبی برای بازی انجام داد. این موضوع بسیار پیچیده و پیچیده اي اسـت زیرا مسئله افرادی مانند نوبی «استایلز» و انچه آن ها CTE «آنسفالوپاتی آسیب مزمن مزمن» می‌نامند، مغز افراد را تجزیه و تحلیل کردند و گفتند کـه اگر بـه طور منظم توپ را سر بزنید، این وضعیت وجوددارد بـه نام CTE.

شرط بندی تیم های فوتبال قبل و بعد از هر تمرین + سود تضمینی در پیش بینی فوتبال

انواع دیگری از زوال عقل و زوال عقل عروقی وجوددارد، و من متخصص نیستم، بنابر این قصد ندارم زیاد دراین مورد صحبت کنم. اما ویلی استوارت، مردی در اسکاتلند، وجود داشت کـه تجزیه و تحلیل کرد کـه بازیکنان فوتبال 3.5 برابر بیشتر از مردم عادی و غیره در دسترس ابتلا بـه زوال عقل هستند. بنابر این کارهای بیشتری برای انجام دادن وجوددارد، اما انچه مهم اسـت و نکته اي کـه شـما مطرح کردید، این اسـت کـه تمرکز اکنون روی و بسیار، بسیار، بسیار نزدیک اسـت.

 

من با آلزایمر درگیر هستم زیرا این یک مسئله شخصی برای من باهم تیمی هایم اسـت. متأسفانه، تعداد زیادی از آن ها بـه دلیل زوال عقل دیگر در میان ما نیستند. و البته اخیراً؛ سر بابی چارلتون. همسرش، نورما، بیرون آمد و گفت کـه او از زوال عقل رنج می‌برد. و واقعاً اینطور اسـت، از نظر یک بیماری و وضعیت، احتمالاً بدترین حالت را دارد. نه الزاماًً فقط برای شخص، بلکه برای تأثیری کـه بر خانواده میگذارد.

 

شرط بندی تیم های فوتبال قبل و بعد از هر تمرین + سود تضمینی در پیش بینی فوتبال

و من با مارتین و همسرش کتی کـه مانند 60 سال انجام داده اسـت، هرروز با همسرم صحبت میکند، ان را پشت سر گذاشته ام. بنابر این، اگر چه هیچکس درخانواده نزدیک من وجود ندارد، اما ما بـه اندازه تعداد زیادی از افراد دیگر با یک خانواده و افرادی کـه با کسی با ان شرایط زندگی میکنند، نزدیک زندگی کرده ایم. افتضاح اسـت. اما اکنون تمرکز روی ان اسـت و این خوب اسـت. این خیلی خوبه

 

اگر مایلید بیشتر از افکار سر جف هرست در مورد وضعیت فعلی فوتبال در بریتانیا بشنوید، می توانید گفتگو هاي‌ اختصاصی بیشتری را در مورد موضوعاتی مانند شانس انگلیس در مسابقات یورو 2020؛ موفقیت اخیر وستهم و تأثیر فناوری پیدا کنید برای ورود بـه سایت معتبر کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

 

منبع : https://bartarinbet.com

سایت zywhcm.co جدیدترین و پرطرفدارترین پستهای جهان را منتشر میکند همیشه با ما بروز باشید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *