استراتژی مناسب برای شانس بیشتر در شرط بندی ورزشی و نحوه محاسبه سود


مجله یا سایت zywhcm.co تقدیم میکند

استراتژی مناسب برای شانس بیشتر در شرط بندی ورزشی و نحوه محاسبه سود

استراتژی مناسب برای شانس بیشتر در شرط بندی

شرط بندی هاي‌ ورزشی و فوتبالی سود بسیار خوبی دارد اما اگر شـما دراین بازی ها شانس داشته باشید سود بیشتری دارد در ادامه با استراتژی مناسب برای شانس بیشتر در شرط بندی ورزشی و نحوه ارزیابی سود سایت برترین بت را دنبال نمایید. 

 

ترفند برد در شرط بندی ورزشی با سود بیشتر 

سایت برترین بت : شانس چیزی اسـت کـه شرط بندی ورزشی را بـه همان چیزی کـه هست تبدیل میکند. بدون شانس، هیچ راهی برای شرط‌بندی‌ها وجود نخواهد داشت کـه از شرط‌بندی‌هاي‌ خود سود ببرند و بدون درک درست از نحوه کار و نحوه ارزیابی پرداخت‌هاي‌ شرط‌بندی ورزشی، هیچ شرط‌بندی نمیتواند یک شرط استراتژیک بگذارد.ما نحوه ارزیابی پرداخت ها را بسته بـه شانس هایي کـه بـه شـما داده می شود پوشش خواهیم داد.

 

استراتژی مناسب برای شانس بیشتر در شرط بندی ورزشی و نحوه محاسبه سود

بهترین اموزش شرط بندی در ایران

 

شانس اعشاری؛ اغلب شانس اروپایی «بـه دلیل منطقه اي کـه بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد»؛ شانس دیجیتال یا شانس قاره اي نیز نامیده می شود، همان چیزی اسـت کـه اکثر شرط بندان در هنگام ارزیابی پرداخت شـما، خواندن و درک ان را ساده‌ترین می‌دانند.

 

مثال زیر را بین تیم قرمز و تیم آبی دریک بازی با شانس اعشاری درنظر بگیرید کـه در ان اعداد عبارتند از:

تیم آبی – 1.50
تیم قرمز – 4.50

 

دراین مثال، تیم آبی مورد علاقه اسـت زیرا انها اعداد کمتری در شانس دارند. بـه همین معنا، این امر باعث میشود کـه تیم رد در رتبه دوم قرار بگیرد، زیرا انها شانس بیشتری دارند.

 

وقتی نوبت بـه ارزیابی پرداخت بـه میان می آید، تنها کاری کـه باید انجام دهید این اسـت کـه مبلغی را کـه شرط‌بندی کرده اید، ضرب کنید، صرف نظر از این کـه تیمی کـه بر روی ان شرط بندی کرده اید، برنده باشد یا ضعیف.

 

بـه عنوان مثال، اگر 10 دلار روی Team Bleu شرط بندی کنید و برنده شوید، در مجموع 15 دلار «10*1.50 دلار» پرداخت خواهید کرد کـه بـه این معنی اسـت کـه سود خالص 5 دلاری دریافت میکنید.

 

استراتژی مناسب برای شانس بیشتر در شرط بندی ورزشی و نحوه محاسبه سود

ضریب کسری کـه بـه ان شانس بریتانیا نیز میگویند «از آنجایی کـه بیشتر در بریتانیا و ایرلند استفاده می شود»؛ یکی از قدیمی‌ترین شکل هاي‌ شانس مورد استفاده در شرط بندی هاي‌ ورزشی اسـت و برای نخستین بار در شرط بندی اسب دوانی استفاده شد.

 

هنگام خواندن ضرایب کسری، همیشه بـه خاطر داشته باشید کـه مقداری را کـه برای برنده شدن مقدار مشخصی باید شرط بندی کنید را نشان میدهد.شمارنده «شماره سمت چپ» بـه شـما میگوید چقدر میتوانید برنده شوید در حالی کـه مخرج «شماره سمت راست» بـه شـما میگوید کـه برای بردن مبلغی کـه شمارنده بـه شـما میگوید چقدر باید شرط بندی کنید.

استراتژی مناسب برای شانس بیشتر در شرط بندی ورزشی و نحوه محاسبه سود

سایت شرط بندی سیگاری بت

 

برای درک بهتر، مسابقه دیگری توسط تیم آبی و تیم قرمز را بـه عنوان مثال درنظر بگیرید، کـه در ان شانس ها عبارتند از:

تیم آبی – 4/6
تیم قرمز – 6/5

هر روش ساده اي برای ارزیابی پرداخت این اسـت کـه مبلغی را کـه مضربی از مخرج اسـت شرط بندی کنید. بنابر این، اگر روی تیم رد 50 دلار شرط بندی کردید و آن ها برنده مسابقه شدند، 110 دلار پرداخت خواهید کرد کـه 60 دلار سود بـه اضافه شرط اولیه 50 دلاری شـما اسـت.

 

فرض کنید یک شماره فرد شرط بندی کرده اید کـه مضرب مخرج نیست. دراین مثال، درنظر بگیرید کـه با 21 دلار روی تیم رد شرط بندی کرده اید و انها برنده شدند. برای ارزیابی پرداخت خود، مبلغ شرط بندی شده را بر مخرج تقسیم کنید، ان را در مخرج ضرب کنید و دوباره مبلغ شرط بندی شده را اضافه کنید. بدین ترتیب:

 

[«21/5$»*6»]+21 = 46.2 دلار کل پرداخت.

 

پرداخت‌های شرط‌بندی ورزشی شرط‌های شانس آمریکایی/پانی

شانس هاي‌ پولی بیشتر در ورزش هایي کـه در ایالات متحده انجام می شود، مانند NBA، NFL، یا MLB استفاده می شود. همچنین برای هر بازی اي کـه در خارج از ایالات متحده انجام می شود، اما در جایی کـه شرط بندی برای آمریکایی ها اسـت، استفاده می شود.

 

شانس آمریکایی یا مانی لاین در مورد برنده شدن در مضرب 100 دلار اسـت. برای برنده شدن 100 دلار باید مبلغی را بر اساس شانس ارائه شده شرط بندی کنید. برای درک بهتر این موضوع، مسابقه دیگری بین تیم هاي‌ آبی و قرمز را بـه عنوان مثال درنظر بگیرید، کـه در ان شانس ها عبارتند از:

 

آبی تیمی: -250
تیم قرمز: 200+

 

دراین مثال، آبی مورد علاقه اسـت کـه با علامت منفی «-» نشان داده می شود. قرمز بـه معنای پایین دست اسـت کـه با علامت مثبت «+» نشان داده می شود. اگر روی مورد علاقه شرط بندی کنید، شانس بـه معنای مبلغی اسـت کـه برای کسب سود 100 دلاری باید شرط بندی کنید – دراین مورد، 250 دلار. از طرف دیگر، اگر بخواهید 100 دلار شرط بندی کنید، شانس کل سود شـما را نشان می‌دهد – دراین مورد، 200 دلار.

استراتژی مناسب برای شانس بیشتر در شرط بندی ورزشی و نحوه محاسبه سود

ضرایب مالی در شرط بندی ورزشی

ضریب مالزی، همان طور کـه از نامش پیداست، زمانی استفاده می شود کـه در مالزی شرط بندی می‌کنید. این نوع شانس بیشتر در هنگام شرط بندی روی بازی هاي‌ فوتبال استفاده می شود کـه یک انتخاب محبوب برای شرط بندی در کشور اسـت.

 

دراین نوع شانس ها، مسابقه دیگری را بین تیم هاي‌ آبی و قرمز درنظر بگیرید کـه آبی مورد علاقه و با دو نتیجه ممکن اسـت، بـه این ترتیب:آبی قرمز را شکست میدهد: +0.4

 

قرمز بر آبی: -0.25

 

اگر 100 دلار روی Blue شرط بندی کرده اید و برنده شده اید، می توانید پرداخت خودرا بـه سادگی با ضرب ان در شانس ارزیابی کنید، بـه این ترتیب:100 دلار در 0.4 = 40 دلار سود.اگر 100 دلار روی Red شرط بندی کرده اید و برنده شده اید، پرداخت رابا این فرمول ارزیابی میکنید:«1/شانس مالایی بدون علامت منفی» x مقدار شرط بندی شده = سود شـما

 

بدین ترتیب:

«1/0.25» × 100 = 40 دلار سود

 

استراتژی مناسب برای شانس بیشتر در شرط بندی ورزشی و نحوه محاسبه سود

همان طور کـه از نامش مشخص اسـت، این سیستم شانس بیشتر در شرط بندی هاي‌ ورزشی در هنگ کنگ استفاده می شود، جایی کـه محبوب ترین گزینه ها شامل شرط بندی در فوتبال و اسب دوانی اسـت. اگر چه ممکن اسـت انها کارها را کمی متفاوت از سایر کشورها انجام دهند، اما هنوز هم درک نحوه ارزیابی پرداخت و سود برای هر شرط بندی نسبتاً راحت اسـت.

استراتژی مناسب برای شانس بیشتر در شرط بندی ورزشی و نحوه محاسبه سود

بهترین روش هاي‌ برنده شدن در شرط بندی

 

یک مسابقه هاکی روی یخ بین آبی و قرمز را درنظر بگیرید، جایی کـه قرمز انتظار میرود آبی رابا ضریب 0.4 شکست دهد.برای ارزیابی پرداخت خود برای یک شرط 100 دلاری، بـه سادگی فرمول را دنبال نمایید:

 

شرط بندی x «1+ شانس»

بدین ترتیب:

100 x 1.4 = 140 دلار کل پرداخت

برای ارزیابی سود فقط کافیست فرمول را دنبال نمایید:

شرط بندی x شانس

بنابر این، در مثال:

100 x 0.4 = 40 دلار سود خالص

 

شانس در برابر سود در شرط بندی ورزشی

شانس اندونزی را می‌توان بـه شانس آمریکایی تشبیه کرد. تنها تفاوت در شانس اندونزیایی اسـت، اعداد بر صد تقسیم می‌شوند، بنابر این یک شانس آمریکایی 150 در ضریب اندونزیایی 1.50 خواهد بود. عددی کـه بـه شـما ارائه می شود مقداری اسـت کـه باید ریسک کنید تا یک واحد سود ببرید.

 

برای درک بهتر نحوه کار، یک مسابقه بسکتبال بین آبی و قرمز را درنظر بگیرید کـه در ان آبی با ضریب 1.15 برنده می شود.اگر می‌خواهید 100 دلار سود کسب کنید، باید مبلغ 115 دلار را شرط بندی کنید و شرط بندی را برنده شوید.

 

حالا، جدول را برگردانید و روی قرمز ضعیف با ضریب 2.10 شرط بندی کنید. دراین صورت می توانید برای هر واحدی کـه ریسک می‌کنید انتظار 2.10 واحد داشته باشید. بنابر این، اگر 100 دلار شرط بندی کنید و شرط بندی را برنده شوید، 210 دلار ودر نتیجه سود 110 دلار دریافت می‌کنید.

 

روش‌هایي کـه میتوانید نحوه ارزیابی پرداخت‌هاي‌ شرط‌بندی ورزشی را بسته بـه فرمت شانس ارزیابی کنید.در شرط‌بندی ورزشی، احتمال ضمنی تبدیل شانس بـه درصد اسـت، با درنظر گرفتن حاشیه سودی کـه دفترچه ورزشی اضافه کرده اسـت. از نشاط، برای شـما منطقی اسـت یا نه.

 

آبی: -3.5 برای 1.91
قرمز: +3.5 برای 1.91

 

110 دلار در هردو طرف بـه معنای پرداخت 210 دلار اسـت زیرا ما مبلغ شرط بندی شده را در شانس داده شده ضرب میکنیم. از این جا می توانید احتمال ضمنی رابا تقسیم مبلغ ریسک بر کل پرداخت و ضرب ان در صد ارزیابی کنید، بـه این ترتیب:

 

آبی: 110/210 = 52.4٪
قرمز: 110/210 = 52.4٪

توجه داشته باشید کـه چگونه از 100 عبور می‌کند. مازاد بر نشاطی اسـت کـه بوکی ها بـه خانه می‌برند، درصدی اسـت کـه بیش از 100 اسـت – دراین مورد، 4.8٪

 

اهمیت مقایسه شانس شرط بندی ورزشی

در شرط بندی ورزشی، بـه همان اندازه کـه هنگام خرید آنلاین برای بهترین معاملات خرید می‌کنید، خرید برای بهترین شانس ها و خطوط مهم اسـت. خرید خطی بـه بررسی با چندین دفتر رزرو اشاره دارد تا ببینید کدام یک بسته بـه شانس و خطوطی کـه دارند بهترین ارزش را ارائه می‌دهد.

استراتژی مناسب برای شانس بیشتر در شرط بندی ورزشی و نحوه محاسبه سود

در گذشته، این می‌تواند یک کار طاقت فرسا باشد، زیرا بـه احتمال زیاد باید از یک مکان شرط بندی بـه مکان دیگر حرکت کنید تا ببینید چه شانس هایي را ارائه می دهند. با این حال، بـه لطف ظهور اپلیکیشن‌هاي‌ شرط‌بندی ورزشی و سایت‌هایي مانند Oddschecker، تنها چیزی کـه برای خرید خطی لازم اسـت یک کلیک یا یک ضربه روی دستگاه شماست.

 

یکی از عواملی کـه اکثر مردم هنگام خرید خطی بـه ان توجه می کنند، مقایسه بین لبه هاي‌ خانه یا ویگ اسـت. برای اکثر مردم، آن ها بـه طور طبیعی با یک دفتر فروش می‌روند کـه برای هر شرط بندی کمیسیون کمتری دریافت می‌کند، زیرا این بدان معناست کـه شرط بندی کنندگان ارزش بیشتری برای شرط بندی خود دارند.

 

یکیدیگر از مواردی کـه باید درنظر بگیرید، امکان هرگونه پاداشی اسـت کـه بـه شـما ارائه می شود. تعداد زیادی از کتاب‌هاي‌ ورزشی آنلاین، پاداش‌هایي مانند پاداش سپرده، شرط‌بندی رایگان برای هر تعداد شرط بازی شده و مواردی از این قبیل را ارائه میکنند. گاهی اوقات، شرط‌بندان، حتی اگر خانه از شرط‌بندی‌ها جذابیت بیشتری داشته باشد، یک شرط‌بند را انتخاب میکنند، اما مفت‌ها و پاداش‌هاي‌ فریبنده ارائه می دهند.

 

 پرسش‌های متداول در مورد شرط بندی :

 

شانس اعشاری با شانس کسری چه تفاوتی دارد؟

شانس کسری و اعشاری فقط در نحوه ارائه آن ها متفاوت اسـت، شانس اعشاری بـه عنوان یک شماره نمایش داده می شود در حالی کـه شانس کسری بـه عنوان یک شماره نسبت بـه شماره دیگر نمایش داده می شود. 3/5.

 

کدام کشور از شانس اعشاری استفاده میکند؟

کشور های اروپایی و همچنین استرالیا و کانادا از شانس اعشاری استفاده می کنند. عده اي از بازی هاي‌ فوتبال اغلب با ضرایب اعشاری ارائه می‌شوند.

 

چرا همه ی شانس هاي‌ آمریکایی بیش از 100 تعیین شده اسـت؟

این بـه این دلیل اسـت کـه پرداخت ها در شانس آمریکایی همیشه بـه صدها ارزیابی می شود، بـه همین دلیل اسـت کـه شانس ها همیشه با پایه 100 ارائه می‌شوند.

 

استراتژی مناسب برای شانس بیشتر در شرط بندی ورزشی و نحوه محاسبه سود

 

آیا می توانید شانس آمریکایی را به شانس اعشاری تبدیل کنید؟

شـما می توانید هر فرمتی از شانس را بـه فرمت دیگری تبدیل کنید، از جمله شانس آمریکایی را بـه شانس اعشاری. برای آسانی کار، ابزاری وجوددارد کـه بـه طور خودکار شانس را بـه فرمت هاي‌ مختلف برای شـما تبدیل میکند.

 

ارزش وقت گذاشتن برای یادگیری را دارد زیرا انجام اینکار میتواند بـه شـما کمک کند خرید خط خودرا دقیق تر تنظیم کنید یا بیشترین سود را از شرط بندی هاي‌ خود داشته باشید.

 

دانستن نحوه ارزیابی پرداخت هاي‌ شرط بندی ورزشی نکته مهمی اسـت کـه باید در شرط بندی ورزشی یاد بگیرید. این می‌تواند بـه شـما کمک کند تا ارزش شرط خودرا تعیین کنید و بـه شـما کمک کند استراتژی شرط بندی بهتری را تدوین کنید.

استراتژی مناسب برای شانس بیشتر در شرط بندی ورزشی و نحوه محاسبه سود

ورود به سایت معتبر پیش بینی ورزشی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی ورزشی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید شـما دراین سایت میتوانید سود بسیار خوبی ببرید برای ورود کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید .

سایت zywhcm.co جدیدترین و پرطرفدارترین پستهای جهان را منتشر میکند همیشه با ما بروز باشید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *