شهردار در بازی مافیا چه کار میکند؟


مجله یا سایت zywhcm.co تقدیم میکند

شهردار در بازی مافیا چه کار میکند؟ | بررسی نقش های مهم بازی مافیا

نقش شهردار در بازی مافیا

بازی مافیا یکی از بازی های‌‌ بسیار محبوب است و در زمینه این بازی های‌‌ دورهمی شما می‌توانید بسیار محبوبیت داشته باشید و یک بازی جذاب را تجربه کنید در ادامه با نقش شهردار در بازی مافیا چه کار میکند؟ | بررسی نقش های‌‌ مهم بازی مافیا سایت برترین بت را دنبال نمایید.

 

کار نقش شهردار در بازی مافیا

وتو کردن رای خروج در شب و بازگرداندن بازیکن به بازی «دور بار»

شناسایی جراح و دکتر «در بعضی سناریوها».

 

قابلیت اصلی شهردار این است که می تواند رأی روز شهروندان را وتو کند و کسی را که به عنوان اعدامی مشخص شده به بازی برگرداند. قاضی نیز در وضعیتی که شهر بین انتخاب دو تن از بازیکنان دچار شک هستند به قضاوت خواهد پرداخت. اما شهردار در اینجا این اختیار را دارد که رأی نهایی قاضی را وتو کند و بنا بر تشخیص خود فردی که درحال خروج از دور بازی است را به بازی برگرداند. به نوعی رأی شهردار بر دیگر بازیکنان «حتی قاضی» ارجح خواهد بود.

شهردار در بازی مافیا چه کار میکند؟ | بررسی نقش های مهم بازی مافیا

سناریوی شهردار در شب های مافیا

همچنین در بعضی سناریوها شهردار در بازی مافیا این توانایی را دارد که یکی از مهم‌مترین و اصلی‌ترین نقش‌های‌‌ شهر را شناسایی کند. شهردار از نقش‌های‌‌ شهروندی محسوب می شود و در فاز شب و یا در بعضی از سناریوها در فاز نیمروز دارای توانایی یا قابلیت است. به این صورت که در شب گرداننده بازی یا گاد از شهر دار میـــخواهد تا چشم‌های‌‌ خود را باز کند سپس از دکتر در گروه شهروندان و جراح در گروه مافیا میـــخواهد.

 

تا دست خود را بالا ببرند. در این صورت شهردار میتواند دو نقش مهم از دو گروه را شناسایی کند درصورتی که این دو نقش همچنان یکدیگر را نمی شناسند. تشخیص اینکه کدامیک از انها جراح است و کدام یک دکتر به عهده شهردار خواهد بود.

 

اما شهر دار این توانایی را در طول بازی در روز دارد که علاوه بر شناسایی دکتر از او دفاع کرده و ظن و گمان ها را از وی کنار بزند.شهردار دقیقاً پس از قاضی بیدار می‌شود و اگر تمایل داشت می تواند از قابلیت خود استفاده کند.گرداننده اینکه شهردار وتو کند یا نه، رو گاد به صورت عمومی و در حالی که همه ی ی ی ی چشماشون بسته‌اس اعلام میکنه

 


بیشتر بخوانید: همه چیز در مورد شرط بندی بازی مافیا + ترفند و استراتژی برد 100%


 

چگونه با نقش شهردار بهترین بازی را داشته باشیم‌؟

قبل از بازی باید تعداد وتوهای شهردار مشخص شود و سقفی برای این وتو در نظر گرفته شود. در نظر داشته باشید که به میزانی که وتوهای شهردار بیشتر باشد، برای خودش استفاده نخواهد کرد و در جریان بازی از آن استفاده میکند.

شهردار در بازی مافیا چه کار میکند؟ | بررسی نقش های مهم بازی مافیا

سناریوی شب‏‌های‌‌ مافیا: دست هیچ‌کس را مشاهده نمی‌کند و در صورتی که احساس خطر کند که اگر یکی از شهروندان مهم در رای‌گیری باشد می تواند کل رای‌گیری را کنسل کند. و یا اگر در بین دونفری که در رای‌گیری هستند، یک مافیای حتمی داشته باشد، کی تواند حکم خروج را به مافیای ذهنی خود بدهد. پس بسیار مهم است که شهروندان یک شهردار آگاه داشته باشد.

 

سناریوی شب مافیا: نقش شهردار در سناریوی شب مافیا از نقش‌هایی است که در فاز شب قابلیت و توانایی دارد و در ابتدای بازی دست دکترها و جراح های‌‌ بازی را مشاهده میکند، اما نکته مهم این است که

 

شهردار لایک یا تایید تمام دکترها و جراح را با هم می‌بیند و گرداننده به شهردار نخواهد گفت که کدام دکتر و کدام جراح است؟! بنابراین در طول مسیر بازی، شهردار باید با توجه به رفتار و حرکت‌های‌‌ این دو گروه تشخیص دهد که هر کس چه نقشی را برعهده دارد.

 

قوانین نقش شهردار در بازی مافیا

شهردار در ترتیب بیدار شدن، نفر دوم و بلافاصله پس از قاضی بیدار می‌شود.

شهردار می تواند خودش را هم وتو کند. یعنی اگر در روز به او رأی خروج بدهند، به گاد اعلام میکند که خودش در بازی بماند.

اسنایپر اجازه ندارد به فرد وتوشده شلیک کند.

وقتی دادستان علیه کسی اعلام جرم میکند، پس از آن شهردار و سپس قاضی برای امضای پرونده بیدار می‎شوند و سپس ادامه ماجرا.

شهردار در بازی مافیا چه کار میکند؟ | بررسی نقش های مهم بازی مافیا

فرق شهردار و قاضی در بازی مافیا

تعامل شهردار و قاضی: کار قاضی و شهردار ربطی به هم ندارد. ممکن است قاضی جای اعدامی را با شخص دیگر عوض نکند، ولی شهردار به دادش برسد و از اعدام نجاتش دهد.

 

یا ممکن است قاضی جای انها را عوض کند ولی شهردار کاری نکند. یا ممکن است قاضی جای این دو نفر را عوض کند و شهردار هم با اعدام مخالفت کند. در این حالت نه کسی که رای بیشتری آورده بود می‌میرد و «چون قاضی جایش را با دیگری عوض کرده» نه کسی که رای کمتری آورده می‌میرد «چون شهردار با اعدامش مخالفت کرده است».

 

آیا مافیا یا دکتر «هر نقش دیگه» میتوانند شخصی را که در فاز روز در رای گیری حذف شده و هنوز معلوم نیست شهردار او را وتو میکند یا نه مورد هدف قرار دهند؟

شهردار در بازی مافیا چه کار میکند؟ | بررسی نقش های مهم بازی مافیا

وتوی شهردار در بازی مافیا چیست ؟

وتوی شهردار «و همینطور کار قاضی» باید اعلام عمومی شود. گرداننده بازی اعلام میکند که شهردار وتو کرد یا نه. وقتی شهردار کسی را وتو کند، مافیا اجازه ندارد او را در شب بزند. دلیلش فلسفه‌ی کار شهردار است.

 

شهردار این حق را دارد که نظر شهر «که شامل همه ی ی ی ی‌ی شهروندها و مافیاها میشه» را ملغا کند. ملغا کردن نظر شهر به این معناست که اهالی شهر اجازه ندارند آن بازیکن را از بازی حذف کنند. اگه قرار باشد شهردار از حذف آن بازیکن پیش گیری کند،

 

پس باید آن بازیکن، روز بعد را ببیند. به همین دلیل مافیاها حق ندارند او را حذف کنند. اسنایپر هم اجازه ندارد آن شب به فرد وتوشده شلیک کند «اینطور در نظر بگیرید که شهردار می‌گوید دست نگه دارید و آن کسی را که پای‌ دار رفته، پایین میکشد و با خود به ساختمان شهرداری می برد. بدین شکل هیچ‌کس در آن شب نمی‌تواند او را حذف کند».

 

قابلیت های مهم شهردار در بازی شب مافیا

شهردار در بازی مافیا این توانایی را دارد که یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین نقش‌های‌‌ شهر را شناسایی کند. شهردار از نقش‌های‌‌ شهروندی محسوب می شود و در فاز شب و یا در بعضی از سناریوها در فاز نیمروز دارای تواناییی یا قابلیت است.

شهردار در بازی مافیا چه کار میکند؟ | بررسی نقش های مهم بازی مافیا

به این صورت که در شب گرداننده بازی یا گاد از شهردار میـــخواهد تا چشم‌های‌‌ خود را باز کند سپس از دکتر در گروه شهروندان و جراح در گروه مافیا میـــخواهد تا دست خود را بالا ببرند. در این صورت شهردار می تواند دو نقش مهم از دو گروه را شناسایی کند درصورتی که این دو نقش همچنان یکدیگر را نمی شناسند.

 

تشخیص اینکه کدامیک از آنها جراح است و کدام یک دکتر به عهده شهردار خواهد بود. اما شهردار این توانایی را در طول بازی در روز دارد که علاوه بر شناسایی دکتر از او دفاع کرده و ظن و گمان ها را از وی کنار بزند.

 

توانایی های شهردار در بازی مافیا

یکی دیگر از توانایی‌های‌‌ نقش شهردار امکان ملغی کردن رأی گیری است. انتخاب اسم قاضی به این دلیل بوده است که در وضعیتی که شهر بین انتخاب دو تن از بازیکنان دچار شک هستند به قضاوت خواهد پرداخت. اما شهردار در اینجا این اختیار را دارد که رأی نهایی قاضی را وتو کرده و بنا بر تشخیص خود فردی که درحال خروج از دور بازی است را به بازی برگرداند. به نوعی رأی شهردار بر دیگر بازیکنان «حتی قاضی» ارجح خواهد بود.

شهردار در بازی مافیا چه کار میکند؟ | بررسی نقش های مهم بازی مافیا

همچنین شهردار اگر احساس کند که دکتر شهر و یا هر شهروند سایددار «در اصطلاح به بازیکنان نقش‌دار، شهروند یا مافیای سایددار گفته می‌شود» وارد رای‏‌گیری شده، می تواند کل رای را کنسل کند تا بتواند آن را در بازی حفظ کند.

 

اگر شما هم تجربه حضور در بازی مافیا را داشته باشید، احتمالا گاهی شاهد حضور دو شهروند در رای‌گیری بوده اید، این‌جاست که نقش شهردار بسیار کلیدی می شود و اگر شهردار بتواند حضور دو شهروند را در رای‌گیری تشخیص دهد، می تواند رای‌گیری را ملغی کند و داغ خروج شهروند را به دل مافیا بگذارد!

 

البته این تمام ابیلیتی یا توانایی‌های‌‌ نقش شهردار در تمام سناریوهای شب مافیا و شب‌های‌‌ مافیای شبکه خانگی میباشد و نکته قابل اهمیت اینجاست که شهردار در هر کدام از این سناریوها تمامی توانایی‌های‌‌ گفته شده را ندارد و در هر سناریو بخشی از قابلیت‌های‌‌ مطرح شده را دارد؛ که در ادامه با هم درباره آن بیشتر می خوانیم.

 

بهترین سناریو های شهردار در بازی مافیا

قبل از بازی باید تعداد وتوهای شهردار مشخص شود و سقفی برای این وتو در نظر گرفته شود. در نظر داشته باشید که به میزانی که وتوهای شهردار بیشتر باشد، برای خودش استفاده نخواهد کرد و در جریان بازی از آن استفاده میکند.

شهردار در بازی مافیا چه کار میکند؟ | بررسی نقش های مهم بازی مافیا

دست هیچکس را مشاهده نخواهد کرد و در صورتی که احساس خطر کند که اگر یکی از شهروندان مهم در رای‌گیری باشد می تواند کل رای‌گیری را کنسل کند. و یا اگر در بین دونفری که در رای‌گیری هستند، یک مافیای حتمی داشته باشد، کی تواند حکم خروج را به مافیای ذهنی خود بدهد. پس بسیار مهم است که شهروندان یک شهردار آگاه داشته باشد.

 

شهردار در شب مافیا:

شهردار در سناریو شب‌مافیا جز نقش‌هایی است که در فاز شب قابلیت و توانایی دارد و در ابتدای بازی دست دکترهای بازی و جراح های‌‌ بازی را مشاهده خواهد کرد اما نکته مهم در این امر این است که، شهردار لایک یا تایید تمام دکترها و جراح را با هم می بیند و گرداننده به شهردار مخواهد گفت که کدام دکتر و کدام جراح است؟! بنابراین در طول مسیر بازی، شهردار باید با توجه به رفتار و حرکت‌های‌‌ این دو گروه تشخیص دهد که هر کس چه نقشی را برعهده دارد.

شهردار در بازی مافیا چه کار میکند؟ | بررسی نقش های مهم بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

فقط یکبار در طول بازی می تواند دور دوم رای‌گیری را ملغی کند و از خروج یک بازیکن پیشگیري نماید، یا یکی از افراد مورد اتهام را بدون رای‌گیری به صورت مستقیم از بازی خارج کند. در حقیقت نقش‌های‌‌ «شهردار» و «قاضی» در سبک بازی «شب مافیا» با یکدیگر ترکیب شده‌اند و نقش شهردار را تشکیل داده‌اند. به این شکل، شهردار، می تواند رای‌گیری دور دوم در روز را ملغی کند و باعث شود هیچ‌کس از بازی در صبح بیرون نرود.

 

ورود به سایت معتبر بازی های گروهی 

طبق بررسی هایی که داشتیم بهترین سایت شرط بندی و بازی های‌‌ کازینویی را برای شما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم برای ورود با بونوس ویژه می توانید روی لینک پایین صفحه کلیک فرمایید. 

سایت zywhcm.co جدیدترین و پرطرفدارترین پستهای جهان را منتشر میکند همیشه با ما بروز باشید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *